Mai 08, 2019 1 min read

Enfys Fach - Blancedi a thaflu Cymreig

Enfys yw un o'n hen ffefrynnau Blancedi Cymreig ac mae bellach yn ôl mewn stoc mewn amrywiaeth eang o liwiau. Mae Enfys, sy'n golygu enfys yn Gymraeg, yn flanced wlân Gymreig aml-liw o faint da 100%. Mae gan y tafliad warth aml-liw a wefft solet sy'n creu effaith stribed hyfryd ac wedi gorffen gydag ymyl pur.

 

Adolygiadau Cwsmeriaid ar Enfys (Gweler yr holl Adolygiadau Cwsmeriaid)

Mrs D. Sgôr 5 seren Prynwr wedi'i Dilysu 27/03/19 Rwyf wrth fy modd gyda'r blanced a brynais yn ddiweddar (yn y lliw coch tywyll). Mae o ansawdd hyfryd wedi'i wneud o ias llyfn, meddal ac mae'n union fel yr edrychodd yn y ddelwedd ar eich gwefan. Credaf hefyd ei fod yn werth rhagorol am arian

Caroline B.Sgôr 5 seren Prynwr wedi'i Dilysu 18/12/18 Lliw meddal ac hyfryd hyfryd.

Penny L.Sgôr 5 seren Prynwr wedi'i Dilysu 13/12/18 Mae taflu yn union fel yr oeddwn yn ei ddisgwyl neu hyd yn oed yn fwy hyfryd, gennych chi, gan fod eich gwefan wedi disgrifio "pwy ydych chi". Diolch. Mae fy ffrind o Gymry yn mynd i fod mor falch ar Ddydd Nadolig!

Caroline F.Sgôr 5 seren Prynwr wedi'i Dilysu 06/09/18 Mae'r tafliad yn hollol brydferth - ni allai fod yn fwy wrth ei fodd ag ef.

Gweler yr holl Adolygiadau CwsmeriaidAlso in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More