Brîd prin Wensleydale

Mae edafedd hyfryd 4 Ply Prydeinig wedi'i nyddu o gn Wensleydale gyda llewyrch hyfryd. Mae'r Defaid Wensleydale brîd prin yn adnabyddus am eu cylchgronau o wlân ac maen nhw'n cynhyrchu'r hirddal chwantus gorau a mwyaf gwerthfawr yn y byd. Mae gan yr edafedd olwg a theimlad sidanaidd ac mae'n cymryd y llifyn naturiol yn hyfryd.

Wedi'i liwio â llaw gan ddefnyddio llifynnau a darnau naturiol pur 100%

4 Edafedd Ply Prydain

Mae pob skein oddeutu 100gm / 350m

Golchi dwylo gan ddefnyddio cynnyrch niwtral o ran pH. Mae'r edafedd hwn wedi'i liwio â llaw yn gynnyrch wedi'i grefftio â llaw ac felly mae'n bosibl y bydd gwahaniaethau cysgodol rhwng ysgerbydau. Argymhellir newid yr ysgerbwd bob ychydig resi er mwyn osgoi stripio lliw neu gysgod.