Llarn Cymru 74% Kid Mohair 26% Lambswool

Llarn Gymreig wedi'i chynhyrchu o eifr Angora Kid lleol ac Lambswool (ceir Kid Mohair gan blant chwech a deuddeg mis oed. Yn ddeunaw mis a dwy oed, mae'r mohair wedyn yn cael ei ystyried yn gafr ifanc). Ias moethus meddal gyda chwant bendigedig. Byddai'n hyfryd ar gyfer hetiau, menig, chwys, blancedi neu greu gwead hyfryd yn eich gwehyddu.

Wedi marw â llaw mewn niferoedd bach gan ddefnyddio dyw naturiol.

Tua 100g

Gwau Dwbl

Mae'r llarn hon wedi marw â llaw yn gynnyrch wedi'i grefftu â llaw ac felly mae'n bosibl y bydd gwahaniaethau cysgod rhwng brasluniau. Argymhellir ail-wneud y brasluniau bob ychydig o resi er mwyn osgoi stripio lliw neu gysgod.