Blancedi Tapestri i Blant - Mawr

MAE BLANCEDI TAPESTRI POB PLENTYN WEDI SYMUD I... CLICIWCH YMA

 

Blancedi babanod tapestri Cymreig i fabanod a phlant, a wld yn draddodiadol yng Nghymru gyda'r patrwm gwrthdroad dwbl eiconig. Mae'r blancedi hyn ar gael mewn dau faint, bach a mawr sy'n ddelfrydol ar gyfer y baban a'r plentyn.  Mae holl flancedi plant tapestri Cymru wedi'u gorffen gyda pwyth blanced (nid ymylon) Anrheg hyfryd a fydd yn para am oes ac y gellir hyd yn oed ei rhoi i'w plant ryw ddiwrnod!