Y Canllaw Ultimate ar gyfer Knitters AnturUs Amy Herzog

Llyfr Ffynhonnell Sweater Amy Herzog Y Canllaw Ultimate ar gyfer Knitters Anturus

Amy Herzog

Bydd Yarn a selogion ffibr ym mhobman yn dathlu'r ychwanegiad diweddaraf i gyfres gwau annwyl Amy Herzog. Mae'r canllaw hanfodol hwn yn manylu ar bob agwedd ar wau chwys, gan ddechrau gyda chyfarwyddiadau ar gyfer pedwar math sylfaenol o chwys: iogwrt, llysiau'r gingroen, ysgwydd gollwng, a'r frech goch. Cynigir patrymau mewn meintiau lluosog a mesurydd llarn ar gyfer apêl eang. Yn dilyn y pethau sylfaenol ar gyfer pob un o'r pedwar math o chwys mae amrywiaeth eang o opsiynau addasu, gan gynnwys sut i ychwanegu hood, gwddf cowl, tyrcwn, pocedi, a zip neu ffrynt aberteifi, dim ond i enwi rhai. Mae cyfarwyddyd clir Amy ac awgrymiadau arbenigol yn ehangu'r posibiliadau gwau niferus, gan greu'r adnodd gwau hanfodol ar gyfer gwau ym mhobman.

192 tudalen -100 llun lliw