New

Gwau Araf

Gwau Araf: Taith o Ddefaid i Skein i Stitch

Hannah Thiessen

Fel y mudiad "bwyd araf",Gwau Araf yn annog gwau i gamu'n ôl, pared i lawr, a dathlu crefftwaith eu gwaith. Mewn pum pennod yn canolbwyntio ar ddaliadau gwau araf—cyrchu'n ofalus, gwneud yn feddylgar, meddwl yn amgylcheddol, arbrofi'n ofnus, ac archwilio'n agored—mae Hannah Thiessen yn herio gwau pob lefel sgiliau i weld eu harfer mewn ffordd newydd. Mae pob pennod yn cynnwys archwiliadau o fathau o ffibr; proffiliau o fathau adnabyddus o ierniau, gwneuthurwyr a chyflenwyr llarn; a phatrymau dillad a ysbrydolwyd gan y ffibrau dan sylw.

Cefn caled

176 tudalen a 200 o ffotograffau a darluniau lliw