Gwau Araf Tymhorol

Gwau Araf Tymhorol

Hannah Thiessen

Cyflwynodd gwau araf grefftwyr i broses o wneud mwy ystyriol drwy bum egwyddor sylfaenol: ffynhonnell yn ofalus, gwneud yn feddylgar, meddwl yn dymhorol, arbrofi'n ofnus, ac archwilio'n agored. Erbyn hyn, mae'r dull tymhorol hwn yn annog gwau i ymchwilio'n ddyfnach i'r cysyniadau hynny, gan eu cymhwyso i wneud bob dydd drwy gyfres o draethodau, prosiectau a phatrymau sy'n archwilio bywyd gwau drwy gydol y flwyddyn. Mae pob pennod ac adran wedi'u cynllunio i nodi ac annog ffyrdd bach y gall gwau ddechrau defnyddio newid amlwg: trefnu eich stash llarn, neilltuo amser ar gyfer gwau, a dechrau ar y blanced babi honno mewn modd amserol. Mae'r syniadau a archwilir yma yn ychwanegu at flwyddyn lawnach, fwy ystyriol, i gyd drwy'r profiad llawen sy'n gwau.

192 tudalen gyda ffotograffau lliw drwy gydol