Plant y Pierhead - Mawr

Tapestri plant y Pierhead - Mawr. Blancedi babanod tapestri Cymreig i fabanod a phlant, a wld yn draddodiadol yng Nghymru gyda'r patrwm gwrthdroad dwbl eiconig. Mae'r blancedi hyn ar gael mewn dau faint, bach a mawr sy'n ddelfrydol ar gyfer y baban a'r plentyn.  Mae holl flancedi plant tapestri Cymru wedi'u gorffen gyda pwyth blanced (nid ymylon) Anrheg hyfryd a fydd yn para am oes ac y gellir hyd yn oed ei rhoi i'w plant ryw ddiwrnod!

Mawr (Maint y Crud)
Tua maint: 115 x 80 cms - [45 x 30 modfedd]
Tua phwysau: 0.5 kgs - [1.1 lbs]

Maint Plant Bach, (maint pram)Cliciwch yma...