Taleb Rhodd ar gyfer Gweithdy

OHERWYDD GOFYNION 'LOCKDOWN' COVID-19 CYFREDOL YN Y DU, RYDYM WEDI GOHIRIO POB GWEITHDY HYD NES Y CLYWIR YN WAHANOL. OS HOFFECH GAEL GWYBOD AM DDYDDIADAU AILAGOR, GADEWCH EICH CYFEIRIAD E-BOST YN Y BLWCH "E-BOST I MI PAN FYDDWCH YN ÔL MEWN STOC" ISOD.

Bydd unrhyw gardiau rhodd yn cael eu hanrhydeddu pan fydd y Gweithdai'n cael eu hailagor.

Cerdyn corfforol yw hwn a fydd yn cael ei bostio atoch chi neu dderbynnydd eich rhodd. Bydd y swm rhodd a ddewiswch a rhif y daleb yn cael ei ysgrifennu â llaw ar y cerdyn.

Ein cardiau rhodd neu dalebau rhodd yw'r rhodd berffaith i'r rhai nad ydynt eto'n siŵr pa ddyddiadau gweithdy fydd yn addas iddynt. NID yw ein cardiau rhodd yn gyfyngedig o ran amser.

COVID 19

Byddwn yn dilyn holl ganllawiau'r llywodraeth, beth bynnag ydynt ar adeg pob gweithdy.Byddwn yn eich ad-dalu'n llawn os bydd y Llywodraeth yn gofyn i ni ganslo/gohirio gweithdy.