New

Epistemoleg DARUMA

Epistemoleg Mae Casgliad DARUMA 2020 yn llyfr prydau caled sy'n cynnwys deg cynllun Amirisu di-amser. Cymerwyd y ffotograffau hardd yn nhŷ marw rhyfeddol DARUMA yn Kyoto.

  • Deg patrymau hyfryd yn ogystal â hyblyg y gallech eu gwisgo bob dydd
  • Maint B5 gyda 78 tudalen
  • Argraffwyd yn Japan