Cocoknits - Yarn Snips

Caiff snips Cocoknits eu ffugio'n frysiog o un darn o ddur fel na fyddant byth yn torri. Maen nhw'n llithro, peidiwch â'ch gwneud yn ofynnol i chi ddatblygu na chael eich bysedd drwy agoriadau.  Syml a da i un peth yn unig – snipping ias. Pob snip/siswrnyn dod â gorchudd amddiffynnol lledr naturiol wedi'i danio â llysiau.

Manylion y Cynnyrch

  • Mae snip un darn wedi'i wneud o ddur du wedi'i ffugio
  • Mae proteydd pwynt lledr yn lledr naturiol, wedi'i danio â llysiau
  • 4" o hyd

Cynnwys

  • Snip Yarn
  • Gorchudd lledr

Sut i Ddefnyddio

Sylwch mai snips yw'r rhain, nid siswrn, ac maent wedi'u creu'n amherffaith. Mae ganddyn nhw het braf yn y llaw, a'r newyddion da yw nad oes neb yn mynd i'w benthyg o'ch pecyn gwau – maen nhw ond yn dda iawn am snipping iarn!