Cocoknits - Gweithdy Sweater

Gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad gwau, dylunio ac addysgu, mae Julie Weisenberger yn cyflwyno ei llyfr cyntaf:Gweithdy Sweater Cocoknits,sy'n cynnwys naw dyluniad newydd.

Yn fwy na chasgliad yn unig, fodd bynnag, mae'r llyfr hwn yn esbonio'r Dull Cocoknits – system o olrhain cynnydd gwau yn eich taflen waith wedi'i haddasu'n hawdd ei dilyn eich hun. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o batrymau traddodiadol sy'n creu siapiau gwastad, mae'r arddull adeiladu wedi'i theilwra yn y patrymau hyn yn creu moduron gwirioneddol dri dimensiwn sy'n rhoi ffit fawr ar ôl eu cwblhau.

Mae'r Daflen Waith Cocoknits â chod lliw arloesol yn dangos yn union ble i weithio llunio elfennau heb orfod darllen a dehongli byrfoddau patrwm yn barhaus, ac, ar yr un pryd, mae'n caniatáu rheolaeth lwyr dros addasu i'r gwau er mwyn sicrhau ffit wych.

Mae'r holl ddyluniadau'n cael eu gweithio o'r gwddf i lawr, felly unwaith y bydd yr ardal gwddf a iogwrt wedi'i sefydlu, gall y gwau fordeithio drwy gynhyrchu'r chwyd a peidio â phoeni am gyfrif neu golli trac o'u lle yn y patrwm. Mantais arall gwau o'r brig i lawr yw'r gallu i roi cynnig ar eich dilledyn wrth i chi weithio, er mwyn sicrhau bod y ffit yn iawn.

Yn ogystal â'r holl batrymau newydd, mae Julie wedi cynnwys canllaw manwl i ddewis y patrymau cywir ar gyfer eich math o ffigur gydag ystyriaethau ar gyfer gwaith lliw, pwythau gwehyddu a hemlinellau i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i greu'r silwét cywir i chi.