New

Cocoknits - Dyddiadur Taflen Waith Sweater

Mae Taflen Waith Siwmper Cocoknits yn rhan o system - o'r enwy Dull Cocoknits -ar gyfer gwau siwmperi di-dor, wedi'u teilwra o'r brig i lawr. Mae Taflenni Gwaith Siwmper Cocoknits yn gwneud siwmperi gwau gan ddefnyddio'r Dull Cocoknits â chod lliw yn syml ac yn syml, gydag ychydig iawn o gyfrif sydd ei angen.

Ar ôl i chi ei lenwi, mae'n caniatáu ichi weithio siapio iau unrhyw siwmper ddi-dor, wedi'i tagu yn hawdd a heb gyfeirio at gyfarwyddiadau wedi'u hysgrifennu. Gellir defnyddio'r taflenni gwaith hyn gydag unrhyw batrwm siwmper di-dor, hyd yn oed os nad yw'r patrwm yn dod o Cocoknits.

Mae'r Dyddiadur Taflen Waith Sweater yn cynnwys 24 taflen waith wag a chyn bo hir bydd yn dod yn ddyddiadur o'ch hanes gwau siwmper. Gellir cofnodi'r holl wybodaeth - o ddyddiadau dechrau a gorffen y prosiect, edafedd a ddefnyddir, mesurydd, ffynhonnell batrwm - i gyd yn ei dudalennau er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

Mantais y Cyfnodolyn Taflen Waith yw ei fod yn creu hanes o'r holl siwmperi rydych chi'n eu gwneud, gan gynnwys unrhyw addasiadau neu drydariadau. Fel hyn, rydych chi'n gorffen gyda chasgliad cyfan o batrymau siwmper wedi'u haddasu ar eich cyfer chi yn unig - ac os penderfynwch wau un arall, mae'ch taflen waith eisoes wedi'i llenwi ac yn barod i'w gwau!

Defnyddiwch gyda chydlynu lliw MARCHNADOEDD STITCH