Cocoknits - Roll Ategol

Tybed sut i gadw eich holl ddarnau crefft a'ch bobi gyda'i gilydd mewn un lle pan fydd gennych brosiect wrth fynd?  Yr ateb yw'r rholyn ategol anhygoel Cocoknits.  Mae ganddo lawer o gompartmentau i drefnu eich cit, rholio i fyny i faint cyfleus braf ac mae'n edrych yn dda.  Mae'n gwbl olchi ac yn meddalu mwy gyda phob golch.

Manylion y Cynnyrch

  • Wedi'i wneud o bapur y gellir ei olchi'n gadarn
  • Pedwar tywallt trionglog y gellir eu tynnu ar ffurf amlen wedi'u hatodi gan gipolwg
  • Bandiau elastig addasadwy
  • Wedi'i gynnull ymlaen gyda chau allanol elastig y fory
  • Dimensions: Dimensiynau allanol: L 6.5" (16.5 cm) X W 2.5" (6.3 cm) X D 2.5" (6.3 cm) Pouche dimensiynau mewnol/y gellir eu defnyddio: L 5.75" (14.5cm) X W 1.75" (4.5cm) X D 1" (2.5 cm)

Cynnwys

  • Rholyn ategol gyda elastig y fory
  • 3 lliw elastig ychwanegol

Sut i Ddefnyddio

  • Llenwch bob adran gyda'ch syniadau gwau, offer crefft, colur, gemwaith, beth bynnag sydd angen i chi ei gael wrth law.
  • Trefnwch eich holl hanfodion – cyfleus gartref neu wrth fynd.
  • Cymerwch y rholyn cyfan, neu dim ond dadsnio un neu ddau arllwys i'ch tos yn eich bag a byddwch yn barod ar gyfer eich diwrnod actif.

Gofal

Golchi meddalau'r deunydd gan greu golwg wedi'i wisgo yn debyg i ledr. I olchi, tynnwch yr elastig, golchwch y peiriant ar dyner mewn dŵr oer. Gwasgwch a chrwydrwch tra'n llaith i annog crychau a gwead. Ail-siapio a chaniatáu i'r aer sychu.

*Mae hyn ar gyfer y rholyn ategolion nad yw cynnwys y gofrestr ategolion sy'n cael ei gynnwys mewn tywallt wedi'i gynnwys.