New

Cilmeri

Mae blanced Cilmeri wedi'i gwehyddu yn Mule Cymru o ddydd tyddyn lleol yng Ngheredigion, Cymru.  Daw'r cnu hwn o gneifio 2019 a oedd yn hufen mewn lliw yn bennaf.  Roeddem am ddathlu'r cnu mule Cymreig hardd a heb ei orlethu â gormod o liw a phatrwm.  Dewisom ddiddyfnu mewn cynllun rib wedi'i ddurnio i roi gwead i'r blanced gyda stribed un llinyn syml wedi torri yn Jacob llwyd naturiol. Wedi'i orffen gyda pwyth blanced.

Dim ond tri ar hugain o flanced Cilmeri y mae pob un yn dod gyda llyfr tarddiad yn esbonio'r broses ac yn cadarnhau ei bod yn cael ei chyfyngu fel un o dri ar hugain.  Blanced brin a hardd yn y farchnad a gynhyrchir ar raddfa fawr heddiw.

Cwblhawyd yr holl broses â llaw gan ddefnyddio dulliau traddodiadol mewn un felin – cnu i flanced cynnyrch Cymreig.

Tua maint: 200 x 145 cms - [78 x 55 modfedd]
Tua phwysau: 2.3 kgs - [5.1Lbs]