Plant Biwmares - Mawr

Tapestri plant Biwmares - Mawr.Blancedi babanod tapestri Cymreig ar gyfer babanod a phlant, yn draddodiadol wedi'u gwehyddu yng Nghymru gyda'r patrwm cildroadwy gwehyddu dwbl eiconig. Mae'r blancedi hyn ar gael mewn dau faint, bach a mawr yn ddelfrydol ar gyfer babi a phlentyn. Mae holl flancedi plant tapestri Cymru wedi'u gorffen â phwyth blanced (nid cyrion) Anrheg hyfryd a fydd yn para am oes ac a allai hyd yn oed gael ei roi i'w plant ryw ddydd!

Mawr (Maint Cot)
Tua. maint: 115 x 80 cms - [45 x 30 modfedd]
Tua. pwysau: 0.5 kgs - [1.1 pwys]

Maint Plant Bach, (maint pram)Cliciwch yma ...