Gweithdy Trefniadau

Mae'r trefniadau hyn yn berthnasol i bob cwrs ar y Felinfach Llifyn Stiwdio, oni bai y cynghorir. Mae uchafswm o 6 o fyfyrwyr fesul gweithdy, ac un tiwtor.

Lleoliad ac Amserau

Mae'r gweithdy yn cael ei gynnal am y diben cynllunio FelinFach Llifyn Stiwdio mewn lleoliad gwledig ger Boncath, sir Benfro. Gyrru cyfarwyddiadau,dolen i Google Maps ac mae'r drafnidiaeth gyhoeddus agosaf gwybodaethbydd yn cael ei e-bostio i chi o flaen llaw yn y gweithdy. Os gwelwch yn dda nodi bod ein lleoliad gwledig yn golygu nad oes fawr neu ddim trafnidiaeth gyhoeddus gerllaw. Mae parcio am ddim ar y safle ar gyfer un car i bob myfyriwr.

Mae'r gweithdy'n dechrau am 9.30 am ac yn gorffen am 4.30 pm

Pa brofiad sydd angen arnaf ar gyfer y gweithdy hwn?

Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio ar gyfer dechreuwyr llwyr a hefyd y rheiny sydd ag ychydig neu efallai 'dod i ben' profiad yn naturiol lliwio. Fel mae uchafswm o chwech o fyfyrwyr i un Tiwtor ar y gweithdy hwn, tiwtora yn gallu cael ei deilwra i bob myfyriwr i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'r gweithdy un diwrnod

Ar y Dydd - Beth sydd wedi'i Gynnwys

Rydym yn dechrau ar y diwrnod ar 09.30 yb gyda te a choffi. Y cyntaf 5 i 10 munud o bob gweithdy yn cael ei neilltuo i ddeall y gweithdy gofynion Iechyd a Diogelwch. Mae ein gweithdai yn anelu i orffen am 16.30 awr gyda hanner awr ar gyfer cinio.Rydym yn darparu cinio ysgafn a byrbrydau drwy gydol y dydd fel y siopau agosaf yn rhyw dair milltir i ffwrdd. Nid ydym yn ardystio bod y cinio a byrbrydau yn cael eu gnau neu heb glwten. Os ydych yn ansicr o eich pen eich hun dietegol angenrheidiau, os gwelwch yn dda dewch â'ch pecyn cinio. Rydym hefyd yn darparu, te, coffi, yn dal i ac yn sbarduno dŵr potel.
 
Yr holl offer a deunyddiau y byddwch angen yn cael eu darparu. Mae hyn yn cynnwys yr holl edafedd angen i chi ei ddysgu naturiol lliwio, menig a ffedog.  Llyfr nodiadau yn cynnwys hefyd i chi i ddechrau eich pen eich hun Llifyn Cyfeirnod cofnod. Drwy ddarparu i gyd y byddwch ei angen, rydym yn gobeithio y bydd yn eich helpu i ganolbwyntio ar y gweithdy ac yn dysgu cymaint ag y gallwch.

Post Gweithdy Cymorth

Cymryd yn gymaint mewn un dydd-weithiau gall y gweithdy fod yn frawychus, - felly, yn eich helpu i droieich gweithdy dysgu iarfer, bydd ein gweithdai yn cynnwys 30 diwrnod ar ôl y gweithdy chefnogaeth e-bost i wneud yn siŵr bod eich profiad ymarferol yn troi i mewn lliwio naturiol yn y cartref.

Derbyniad Symudol

Derbyniad ffonau symudol yn anghyson – EE ar hyn o bryd lleol gorau yn y dderbynfa. Os brys cyfathrebu sydd ei angen, gallwn drefnu band eang galwadau drwy WhatsApp!

COVID 19

Byddwn yn dilyn yr holl ganllawiau llywodraeth, beth bynnag y maent ar y pryd o bob gweithdy. Byddwn yn ad-dalu i chi yn llawn os bydd y Llywodraeth yn gofyn i ni i ganslo/ohirio gweithdy.

Polisi canslo ac Ad-daliadau

COVID 19 - Byddwn yn ad-dalu i chi yn llawn os bydd y Llywodraeth yn gofyn i ni i ganslo/ohirio gweithdy.

Os bydd myfyriwr yn dymuno canslo eu archebu:

  1. O fewn 14 diwrnod i'r archeb gwreiddiol, byddwn yn ad-dalu ffi'r cwrs yn llawn (oni bai ei fod yn cael ei drefnu o fewn 8 wythnos o'r dyddiad gweithdy).
  2. Mwy nag un wythnos ond llai na wyth wythnos cyn y gweithdy, os ydym yn gallu i ailwerthu eich lle, rydym yn cynnig ad-daliad o'r gweithdy ffi yn llai ffi weinyddol o £50.
  3. Llai nag un wythnos cyn y gweithdy, neu dim-sioeau ar y diwrnod: dim ad-dalu neu ei drosglwyddo yn cael ei gynnig.

Rydym yn cynnal 'rhestr aros' ar gyfer pob gweithdy, a fydd yn ceisio i gymryd lle unrhyw canslo gyda myfyriwr arall.

Nid ydym yn diddymu gweithdai am unrhyw reswm ac eithrio yn gyfan gwbl na ellir eu hosgoi digwyddiadau o'r fath fel os bydd y Gweithdy Tiwtor yn gallu corfforol i ddysgu yn y gweithdy drwy salwch neu anaf neu amodau tywydd eithafol. Dylai ydym yn gorfod canslo gweithdy, bydd myfyrwyr yn cael cynnig dewis amgen gweithdy dyddiad neu ad-daliad llawn. Os yw gweithdy yn cael ei ganslo gan ni, byddwn yn difaru na fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb ar gyfer teithio, llety neu unrhyw gostau cysylltiedig. Ar gyfer y yn gyflawn Telerau ac Amodau, cliciwch yma...