Adolygiadau

Adolygiadau Cwsmeriaid a Thystebau

Rydym yn defnyddio cwmni adolygu annibynnol, Yotpo, i gasglu barn ein cwsmeriaid am ein gwefan, ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Mae pob adolygiad a thysteb yn cael eu gwirio a'u dilysu'n annibynnol cyn eu cyhoeddi isod. Mae'r holl adolygiadau'n cael eu postio isod yn ddienw heb unrhyw ddata cleientiaid ...

 Yotpo - Adolygiadau cwsmeriaid - tystebau - wedi'u dilysu'n annibynnol gan Yotpo 
 
Mae pob adolygiad cwsmer neu dysteb ar y wefan yn gyffredinol neu ar gyfer pryniannau penodol o'r wefan yn cael eu dilysu'n annibynnol trwy gyswllt uniongyrchol â'r cwsmer i sicrhau dilysrwydd pob adolygiad. Cyhoeddir yr holl adolygiadau a thystebau heb unrhyw ddata cwsmeriaid cyflawn i sicrhau anhysbysrwydd. Dim ond adolygiadau sydd wedi'u dilysu'n annibynnol sy'n cael eu cyhoeddi ar y wefan hon. Daw unrhyw sylwadau gan FelinFach.com gan y Perchennog neu aelodau staff uwch eraill yn unig - nid oes unrhyw sylwadau trydydd parti ar Adolygiadau Cwsmeriaid.