Llongau - Dosbarthu

Mae'r holl opsiynau dosbarthu neu gludo yn cael eu harddangos ar y Dudalen Cart / Checkout. Mae ein gwefan yn darparu dyfynbrisiau awtomatig hyd at 5 cilogram mewn pwysau (oddeutu 11 pwys) - os oes angen parsel mwy arnoch chi, cysylltwch â ni i gael dyfynbris pwrpasol, cliciwch yma 

Dosbarthu Tir Mawr y DU

  • Llongau AM DDIM am archebion o £ 80 neu fwy gyda Parcelforce Express 48 - danfonir o fewn 2 i 3 diwrnod gwaith. Gan gynnwys amser prosesu archebion, mae parseli tir mawr y DU yn cael eu danfon o fewn 5 - 7 diwrnod gwaith i'ch archeb
  • Ar gyfer archebion o dan £ 80 - ychwanegir cyfradd unffurf o £ 4.99 at eich archeb
  • Mae pob parsel wedi'i 'lofnodi ar ei gyfer' ac mae modd ei olrhain a'i yswirio'n llawn am hyd at £ 100
  • Ar gyfer parseli dros £ 100 mewn gwerth, gallwch brynu yswiriant ychwanegol am swm enwol rhwng £ 3.99 (£ 200), £ 4.49 (£ 300) a £ 4.99 (£ 400).
  • Codir cost ar barseli swmpus mawr (Rugs Sheepskin) a gwasanaethau Parcelforce Express 24 ac maent wedi'u hyswirio'n llawn
  • Nid yw Llongau AM DDIM y DU yn berthnasol i Orchmynion Pwrpasol

 

Gweddill y Byd - Llongau â Chymhorthdal

Mae gan bob dosbarthiad rhyngwladol god y gellir ei olrhain ac fe'u dyfynnir cyn i chi brynu. Mae unrhyw ddyletswyddau Tollau / Mewnforio, os oes rhai, sy'n ddyledus am gynhyrchion a fewnforir o'r DU yn daladwy gan y cwsmer yn y wlad dan sylw.

Am Brisiau Llongau Rhyngwladol, Cliciwch yma ...Ewch i Brisiau Llongau Rhyngwladol
Ar hyn o bryd, rydym yn cyflawni i'r gwledydd canlynol:

Asia Bahrain, China, Hong Kong, Israel, Japan, Kuwait, Qatar, Rwsia, Saudi Arabia, De Korea, Singapore, Taiwan, Emiradau Arabaidd Unedig
Gorllewin Ewrop yr UE Awstria, Gwlad Belg, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gibraltar, Iwerddon, yr Eidal (108 o 110 talaith), Liechtenstein, Lwcsembwrg, Monaco, yr Iseldiroedd, Gogledd Iwerddon, Norwy, Sbaen (49 o 52 talaith), Sweden, Dinas y Fatican. Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw,
Yr UE a Dwyrain Ewrop Andorra, Croatia, Cyprus, Tsiecia, Estonia, Gwlad Groeg, Gwlad yr Iâ, Latfia, Lithwania, Malta, Norwy, Gwlad Pwyl, San Marino, Slofacia, Slofenia, y Swistir
Gogledd America UDA a Chanada
Oceania Awstralia a Seland Newydd
Gweddill y Byd Yr Ariannin, De Affrica

 

Cysylltwch â ni i gael dyfynbris negesydd os ydych chi am ddanfon i wlad nad yw ar y rhestr hon.

 

Llongau Rhyngwladol

 

 

 

Prisiau Llongau Rhyngwladol

Mae'r cyfraddau postio canlynol ar gyfer Llongau Rhyngwladol yn cael eu harddangos yn y Cart cyn prynuar ôl ychwanegu cyfeiriad cludo parseli. Mae'r cyfraddau postio yn cynnwys gwasanaeth llawn "wedi'i lofnodi a'i olrhain" ac mae pob parsel wedi'i yswirio'n llawn.

Asia

Bahrain, China, Hong Kong SAR China, Israel, Japan, Kuwait, Qatar, Rwsia, Saudi Arabia, Singapore, De Korea, Taiwan, Emiradau Arabaidd Unedig,

Llongau â chymhorthdal ​​5 i 10 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 100 YN UNIG) 0kg - 1.99kg £ 35.00

Llongau â chymhorthdal ​​5 i 10 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 200 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 50.00

Llongau â chymhorthdal ​​5 i 10 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 300 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 55.00

Dwyrain Ewrop a Gwledydd nad ydynt yn rhan o'r UE

Andorra, Croatia, Tsieceia, Estonia, Gwlad Groeg, Gwlad yr Iâ, Latfia, Lithwania, Malta, Gwlad Pwyl, San Marino, Sbaen (3 o 52 talaith), Slofacia, Slofenia, y Swistir

Llongau â chymhorthdal ​​5 i 7 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 100 YN UNIG) 0kg - 1.99kg £ 17.50

Llongau â chymhorthdal ​​5 i 7 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 200 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 25.00

Llongau â chymhorthdal ​​5 i 7 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 300 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 28.00

UE - Gorllewin Ewrop

Awstria, Gwlad Belg, Ynysoedd y Sianel, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gibraltar, Iwerddon, Ynys Manaw, yr Eidal (108 o 110 talaith), Liechtenstein, Lwcsembwrg, Monaco, yr Iseldiroedd, Norwy, Sbaen (49 o 52 talaith), Sweden , Dinas y Fatican.

Llongau â chymhorthdal ​​5 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 100 YN UNIG) 0kg - 1.99kg £ 10.00

Llongau â chymhorthdal ​​5 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 200 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 12.50

Llongau â chymhorthdal ​​5 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 300 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 15.00

Gwledydd Gogledd America

Unol Daleithiau, Canada

Llongau â chymhorthdal ​​5 i 7 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 100 YN UNIG) 0kg - 1.99kg £ 30.00

Llongau â chymhorthdal ​​5 i 7 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 200 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 50.00

Llongau â chymhorthdal ​​5 i 7 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 300 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 55.00

Oceania

Awstralia, Seland Newydd

Llongau â chymhorthdal ​​7 i 10 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 100 YN UNIG) 0kg - 1.99kg £ 35.00

Llongau â chymhorthdal ​​7 i 10 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 200 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 60.00

Llongau â chymhorthdal ​​7 i 10 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 300 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 70.00

Gweddill y Byd

De Affrica, yr Ariannin

Llongau â chymhorthdal ​​7 i 10 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 100 YN UNIG) 0kg - 1.99kg £ 45.00

Llongau â chymhorthdal ​​7 i 10 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 200 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 70.00

Llongau â chymhorthdal ​​7 i 10 Diwrnod Gwaith (PARCEL YN YSWIRIANT AM Hyd at £ 300 YN UNIG) 2kg - 4.99kg £ 80.00

Dosbarthu Gwrthod

Mae cwsmeriaid yn gyfrifol am sicrhau bod eu cyfeiriad yn gywir ac yn gyflawn. Ni fydd FelinFach yn cael ei ddal yn gyfrifol am ei gludo i gyfeiriadau anghywir. Yn yr achos lle dychwelir llwyth atom, mae gan y cwsmer hawl i gael ad-daliad am gost nwyddau llai taliadau cludo ac unrhyw daliadau cludo neu daliadau tollau a godir. Yn achos gwrthod gwrthod dosbarthu ar orchymyn sydd â hawl i gludo am ddim, mae gan y cwsmer hawl i gael ad-daliad am gost nwyddau llai cost cludo FelinFach i'r cwsmer ac unrhyw daliadau dychwelyd neu daliadau tollau a godir.

 

Diweddarwyd ddiwethaf ar 8fed Ionawr 2021