Cais Data Personol

Gallwch wneud cais am eich data personol gan llenwi y ffurflen hon. Neu gallwch logio i mewn yma.

Yr wyf hefyd yn rhoi caniatâd i gael FelinFach Tecstilau Naturiol casglu fy e-bost fel y gallant anfon i mi fy gofyn am wybodaeth.
Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein polisi preifatrwydd lle byddwch yn cael mwy o wybodaeth ar ble, sut a pham yr ydym yn storio eich data.