Preifatrwydd

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu, ei ddefnyddio, ac yn ei rannu pan yn ymweld neu wneud brynu o www.felinfach.com (y "Safle").

DATGANIAD POLISI PREIFATRWYDD - FelinFach NID yw'n gwerthu neu hyd yn oed yn rhoi i ffwrdd unrhyw preifat data rydym yn ei gasglu amdanoch chi trwy ein gwefan i unrhyw un, yn sicr!

GWYBODAETH BERSONOL RYDYM YN EI CHASGLU

Pan fyddwch yn ymweld â'r Safle rydym yn casglu yn awtomatig wybodaeth benodol am eich dyfais, gan gynnwys gwybodaeth am eich porwr gwe, cyfeiriad IP, parth amser, a rhai o'r cwcis sy'n cael eu gosod ar eich dyfais. Yn ogystal, wrth i chi bori drwy'r Safle, rydym yn casglu gwybodaeth am yr unigolyn tudalennau gwe neu cynnyrch yr ydych yn gweld, pa wefannau neu dermau chwilio cyfeirio chi at y Safle, a gwybodaeth am sut yr ydych yn rhyngweithio â'r Safle. Rydym yn cyfeirio at hyn yn awtomatig-casglu gwybodaeth fel "Dyfais Gwybodaeth".

Rydym yn casglu Gwybodaeth am ddyfeisiau sy'n defnyddio'r technolegau canlynol:

- "Cookies" yn ffeiliau data sy'n cael eu gosod ar eich dyfais neu gyfrifiadur ac yn aml yn cynnwys dynodwr unigryw anhysbys. Am fwy o wybodaeth am cwcis, a sut i analluogi cwcis, ewch i http://www.allaboutcookies.org.

- "Ffeiliau Log" olrhain camau gweithredu yn digwydd ar y Safle, a chasglu data, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, math o borwr, darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd, gan gyfeirio/tudalennau allanfa, a dyddiad/amser stampiau.

- "Begynau gwe", "tagiau", a "picsel" yn ffeiliau electronig a ddefnyddiwyd i gofnodi gwybodaeth am sut yr ydych yn pori ar y Safle.

Yn ogystal, pan fyddwch yn gwneud phrynu neu ymgais i wneud brynu drwy'r Safle, rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth gennych chi, gan gynnwys eich enw, eich cyfeiriad bilio, cyfeiriad llongau, taliad o wybodaeth (gan gynnwys rhifau cerdyn credyd), cyfeiriad e-bost, a rhif ffôn. Rydym yn cyfeirio at y wybodaeth hyn fel "Gorchymyn Gwybodaeth".

Pan fyddwn yn sôn am "Gwybodaeth Bersonol" yn y Polisi Preifatrwydd hwn, rydym yn sôn am Ddyfais Gwybodaeth a Gwybodaeth Gorchymyn.

SUT RYDYM YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH BERSONOL?

Rydym yn defnyddio y Gorchymyn yn Wybodaeth y byddwn yn ei gasglu yn gyffredinol er mwyn cyflawni unrhyw archebion a wneir drwy'r Wefan (gan gynnwys prosesu eich taliad o wybodaeth, ei drefnu ar gyfer llongau, a gan ddarparu i chi gyda anfonebau a/neu orchymyn cadarnhad). Yn ogystal, rydym yn defnyddio hwn yn Orchymyn i Wybodaeth:

- Cyfathrebu â chi;

- Sgrin ein gorchmynion ar gyfer risg posibl neu dwyll; a

- Pan fydd, yn unol â y dewisiadau rydych wedi rhannu gyda ni, yn rhoi i chi gyda gwybodaeth neu hysbysebu yn ymwneud â ein cynnyrch neu wasanaethau.

Rydym yn defnyddio y Ddyfais Wybodaeth yr ydym yn ei chasglu i helpu i ni ar y sgrin ar gyfer darpar risg a thwyll (yn benodol, eich cyfeiriad IP), ac yn fwy cyffredinol i wella ac optimeiddio ein Safle (er enghraifft, trwy gynhyrchu analytics am sut y mae ein cwsmeriaid yn pori ac yn rhyngweithio â Safle, ac i asesu llwyddiant ein marchnata ac ymgyrchoedd hysbysebu).

RHANNU EICH GWYBODAETH BERSONOL

Rydym yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol gyda thrydydd parti, i helpu i ni ddefnyddio eich Gwybodaeth Bersonol, fel y disgrifir uchod. Er enghraifft, rydym yn defnyddio Shopify i bweru ein siop ar-lein-gallwch ddarllen mwy am sut Shopify yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol yma: https://www.shopify.com/legal/privacy. Rydym hefyd yn defnyddio Google Analytics i ein helpu i ddeall sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio'r Safle-gallwch ddarllen mwy am sut mae Google yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol yma: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Gallwch hefyd optio allan o Google Analytics yma: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Yn olaf, efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol i gydymffurfio â deddfau a rheoliadau perthnasol, i ymateb i subpoena, gwarant chwilio neu eraill gyfreithlon cais am wybodaeth rydym yn ei derbyn, neu fel arall i ddiogelu ein hawliau.

PEIDIWCH TRAC

Os gwelwch yn dda nodi nad ydym yn newid ein Safle yn casglu data ac yn defnyddio arferion wrth i ni weld a Ydynt yn Olrhain y signal oddi wrth eich porwr.

EICH HAWLIAU

Os ydych yn breswylydd Ewropeaidd, mae gennych yr hawl i gael gafael ar wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch ac i ofyn i'ch gwybodaeth bersonol gael ei chywiro, ei diweddaru neu ei dileu. Os hoffech arfer yr hawl hon, cysylltwch â ni drwy'r wybodaeth gyswllt isod.

Yn ogystal, os ydych yn breswylydd Ewropeaidd, nodwn ein bod yn prosesu eich gwybodaeth er mwyn cyflawni contractau a allai fod gennym gyda chi (er enghraifft os byddwch yn gwneud gorchymyn drwy'r Safle), neu fel arall i ddilyn ein buddiannau busnes cyfreithlon a restrir uchod. Yn ogystal, nodwch y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i Ewrop, gan gynnwys i Ganada a'r Unol Daleithiau.

CADW DATA

Pan fyddwch yn gosod archeb drwy'r Wefan, byddwn yn cadw eich Gwybodaeth am Archebion ar gyfer ein cofnodion oni bai a hyd nes y byddwch yn gofyn i ni ddileu'r wybodaeth hon.

Newidiadau

Efallai y byddwn yn diweddaru'r polisi preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd er mwyn adlewyrchu, er enghraifft, newidiadau i'n harferion neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill.

CYSYLLTWCH Â NI

I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd, os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech wneud cwyn, cysylltwch â ni drwy e-bost yn CustomerService[yn]felinfach[dot]com neu drwy'r post gan ddefnyddio'r manylion a nodir isod:

Tecstilau Naturiol FelinFach,
[Parthed: Swyddog Cydymffurfio â Phreifatrwydd],
Tŷ Auckland, Crymych, Cymru, SA41 3QE