Ein Stori

Am FelinFach

 

FelinFach Tecstilau Naturiol yn annibynnol Cymru cwmni yn seiliedig yn 200-mlwydd-oed hen felin flawd yn yr ardal mynydd Preseli sir Benfro.

FelinFach Tecstilau Naturiol - Naturiol Wedi'u Gwneud  Llaw Traddodiadol

Dechreuais fy edafedd a ffabrig daith hir amser yn ôl, ac fel mae fy mywyd wedi newid gyda dyfodiad o fy mhlant a fy ngyrfa yn y sector cyllid yn cymryd mwy o fy amser roedd yn gosod o'r neilltu ac edrych eto sawl gwaith.  Fy plant yn oedolion bellach yn gwneud eu ffordd eu hunain mewn bywyd ac roeddwn yn lwcus sefyllfa o fod yn gallu i gymryd i fyny ar fy nhaith, unwaith yn rhagor. Gallwn dreulio mwy o amser ar fy hoff ddifyrrwch, dylunio Blancedi cymreig ac yn taflu, Cymru blancedi tapestri, wedi'u gwneud â llaw cwiltiau, blancedi picnic, dodrefn, llaw edafedd lliwio, posibiliadau diddiwedd! Ond dwi hefyd yn gallu ymchwilio i mewn i'r byd o lliwiau naturiol - FelinFach wedi dod yn fyw...

Gwehyddu Traddodiadol

Fy niddordeb i oedd, ac yn dal i fod yn gwehyddu, rydym yn ffodus i gael ychydig o felinau yn dal i gynhyrchu brethyn dirwy yn sir Benfro a sir Gaerfyrddin, sydd yn dal i fod yn gwehyddu ar y 1930au Dobbcross gwyddiau, gweler isod. Y gwehyddion ymuno â'r melinau fel prentis ac yn byth yn gadael, un weaver yn ail genhedlaeth yn ei felin. Maent yn llwyr ymgolli yn y rhyfeddod o gynhyrchu ffabrig hardd yn dal i ddefnyddio y gwyddiau maent yn cael eu hyfforddi ar nifer o flynyddoedd yn ôl. Mae eu gwybodaeth yn aruthrol, yr wyf bob amser yn mwynhau ymweliad â melinau mynd trwy ein cynlluniau a'r dewisiadau lliw ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod gwehyddu dyddiadur. Mae'r rhain yn sgiliau sydd angen i'w cadw yn fyw ac yn ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol, nid yn cael ei golli.

Amgueddfa Wlân -Drefach Felindre 

Llaw Lliwio gyda 100% Lliwiau Naturiol

Fel gyda'r rhan fwyaf o bethau FelinFach bob amser yn esblygu ac yn tyfu i mewn i feysydd newydd, ond eu bod yn cael eu dal i gyd yn gysylltiedig â'n prif delfrydau, NATURIOL wedi'u gwneud â LLAW TRADDODIADOL.  Pan fyddaf yn ei chael yn anodd i ddod o hyd y lliw, cysgod neu tôn nad oedd yn fy meddyliau, penderfynais i lliw y edafedd fy hun. Dechreuais gyda ddefnyddir yn gyffredin synthetig llifynnau asid, ond yn dod o hyd i'r lliwiau fod yn rhy llym ac nid yr hyn a oedd gennyf mewn golwg. Yr wyf yn troi i 100%lliwiau naturiol, yn cymryd mwy o amser dull gydag ychydig yn fwy o gyfnodau, ond mae'r gwobrau am eich amynedd gwneud yn werth chweil. Mae'r lliwiau yn gafaelgar, bydd pob un yn dibynnu ar ble y dyestuff oedd yn tyfu, sut y cafodd ei gynaeafu, y ffibrau yn cael eu lliwio, a'r dull o gais a ddefnyddir gan y dyer.  Hyd yn oed pan fyddwch yn defnyddio un o fy rhoi ar brawf a'u profi ryseitiau y dyestuff yn gallu cynhyrchu lliw gwahanol.  Mae hyn yn rhan o swyn naturiol lliwio byth yn hollol yn gwybod beth y bydd y canlyniadau fod a fel arfer yn cael eu ochr orau synnu!

Felly, yr wyf yn awr yn lliwio fy edafedd o'r planhigyn i'r llifyn pot, dilyniant naturiol o lliwio edafedd oedd i liwio, bloc a sgrin argraffu fy ffabrig. Pam ddim? Nid yw mor syml ag y mae'n swnio – yn mynd oddi wrth y lliw pot paent ac inc.  I drosi dyestuff i mewn inc neu baent yn gywir cysondeb, yn ogystal â'r holl waith paratoi ar gyfer y ffabrig ac yn gwneud yr asiantau gosod yn cymryd llawer o amser.  Yna mae angen amynedd yn aros am y ffabrig i wella cyn y gallwch weld y canlyniad!  Indigo taw yn her ac yn y broses ei hun hefyd yn werth chweil ar gyfer y gall y canlyniadau fod yn syfrdanol ac nid oes angen i chi aros yn rhy hir!  Bod yn hunan-a addysgir rwyf wedi hogi fy sgiliau a gwybodaeth sydd wedi arwain at gweithdai yn y DU ac mor bell â Gogledd America. Mae'r rhain yn amrywiol sy'n para wythnos neu fwy o ddigwyddiadau yn cael eu gwobrwyo y ddau yn wybodaeth ac yn cwrdd newydd pobl o'r un anian sydd wedi dod yn ffrindiau. Rwy'n gweithio gyda ffibrau naturiol megis gwlân, sidan, cotwm, lliain, cywarch. Byddaf yn defnyddio lliwiau traddodiadol o madr, indigo, cutch, lac, foncyffion coed ac ati. naturiol a mordants, addaswyr a thanin.

Edafedd

Ein llarn yw gwlân Cymreig o fferm leol neu wlân Prydeinig o felin sbinio Brydeinig a defnyddio'r dyw naturiol sy'n seiliedig ar blanhigion, rwy'n creu llarn wedi marw â llaw.  Pryd bynnag y gallaf ddod o hyd i'm cyflenwadau gan gwmnïau'r DU. Felinfach blancedi a thaflu yn cael eu gwehyddu yng Nghymru mewn niferoedd cyfyngedig gan ddefnyddio sgiliau yesteryear.  Rwy'n defnyddio fy ffabrig i wneud clustogau, taflu, hongian wal Rwy'n gwneud fy ngheg llyfr fy hun gan ddefnyddio papur Siapaneaidd fel sefydlogi i'w gyflwyno yn fy llyfrau nodiadau.   Y mwyaf rydych chi'n gweithio gyda chynhyrchion naturiol y mwyaf o lwybrau sy'n dod ger eich bron, ond maen nhw'n ddilyniant naturiol o un ffurf gelfyddydol i'r llall. Ein her newydd nesaf yw tyfu ein gardd dyw ein hunain!  Rwy'n gobeithio parhau i weld ble mae hyn yn mynd â mi ac efallai y gallwch ddilyn fy nhaith o'r cynhyrchion sydd ar gael ar fy ngolau.

 

Karen Morgan Sylfaenydd, Tecstilau Naturiol FelinFach