Aelod Arloeswyr Byd-eang Cymru

Cymry Byd-eang - Aelod Arloeswyr

Mae FelinFach wedi ymuno â'r gymuned Fyd-eang yng Nghymru fel Aelod Arloesi wrth i ni rannu eu cenhadaeth i gysylltu 1 miliwn o Gymry a chyfeillion Cymru o bob cwr o'r byd. Mae'n genhadaeth bwysig ac yn un yr ydym yn ei chefnogi'n llwyr.

Heddiw, yn 2020, mae gan Global Welsh aelodau mewn dros 40 o wledydd ledled y byd a chymuned fyd-eang gynyddol o bron i 2,000 o bobl. Mae hefyd wedi creu canolfannau dinas yn Llundain, Dulyn, Tokyo a Beijing, gyda mwy i ddod.

Cymry Byd-eang - Mae FelinFach yn Aelod Arloeswyr o Gymry Byd-eang

Drwy sefydlu'r gymuned Gymreig wirioneddol fyd-eang gyntaf, bydd Global Welsh yn rhannu gwybodaeth, yn meithrin perthnasoedd newydd ac yn agor cyfleoedd di-ben-draw nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Gall Cymry byd-eang feithrin cysylltiadau a adrodd straeon Cymry gwych ledled y byd, a gallant adfywio economi Cymru drwy feithrin perthynas â thalent cynhenid a'u hysbrydoli i roi yn ôl.

Cymry Byd-eang - Sut i Ymuno

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ymuno, ewch i'r hafan yn www.globalwelsh.com

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni, Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill