Digwyddiadau - Ffeiriau Crefft, Gwyliau a Sioeau

Digwyddiadau - Ffeiriau Crefft, Gwyliau a Sioeau

Siop ar-lein yw FelinFach yn bennaf sy'n 'agored' 24/7, ond mae'n ymweld â digwyddiadau, gwyliau a ffeiriau crefft ledled y DU yn ystod pob blwyddyn.

COVID-19 - Diweddaru, cliciwch yma

Fel y gwyddoch i gyd, ein byd ni yma yw Cymru ac mae'r Deyrnas Unedig yn profi digwyddiad pandemig digynsail gyda lledaeniad byd-eang COVID-19. Er nad yw ardal y byd y mae Tecstilau Naturiol FelinFach yn ei galw'n gartref wedi cael cymaint o effaith ag eraill, roeddem am roi gwybod i chi am rai o'r camau rydym yn eu cymryd i fod yn ddinasyddion da yn ein cymuned.

Bydd pob pryniant a wneir gennych yn ddiolchgar yn cael ei ddarparu bron fel arfer – nid oes fawr o newid ond mae rhywfaint o oedi posibl o ran llongau o ychydig ddyddiau.

Fodd bynnag, ar Fawrth 13eg 2020 nid ydym yn mynychu unrhyw Sioeau na Ffeiriau. Yn gynharach y mis hwn, gwnaethom atal teithio busnes nad yw'n hanfodol, ac rydym bellach wedi atal pob teithio'n llwyr. Byddwn yn ail-werthuso'r polisau hyn o 31 MawrthSainac mor aml ag y bo angen wedi hynny, a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi i gyd gystal ag y gallwn.

Mae hwn yn gam rhagataliol i raddau cyntaf, gyda'r bwriad o leihau'r tebygolrwydd o achosion mwy eang o'r feirws yn ein cymuned. Mae'n ffordd fach ond pwysig o gyfrannu'n gadarnhaol at y sefyllfa a chadw ein tîm a'n cymdogion mor ddiogel ac iach â phosibl.

Ar ran pawb yn Tecstilau Naturiol FelinFach rydym yn gobeithio y bydd pawb yn eich bywyd yn aros yn ddiogel ac yn iach, ac y byddwn i gyd yn ôl i'r arfer cyn gynted â phosibl.

Diweddarwyd Ddiwethaf 1 Tachwedd 2020