Covid-19 - Coronafeirws a FelinFach

Rydym yn Agored i Fusnes

Diweddarwyd Ddiwethaf 27Ain Rhagfyr 2020

Diweddariad COVID-19
Rydym yn dal i fod ar agor ar gyfer busnes a gallwch siopa gyda ni ar-lein fel arfer. Os yw cynnyrch mewn stoc, gallwn ei long yn brydlon.

Ar 19 Rhagfyr cyhoeddodd Llywodraeth Cymru (y Senedd) statws Haen 4 (Lockdown) ar gyfer Cymru gyfan. Mae'n anochel y bydd hyn yn effeithio ar ein dyddiadur gwehyddu ond rydym yn gweithio i leihau'r effaith hon. Mae ein siop ar-lein ar agor fel arfer a gallwn ddal i long ein cynnyrch ledled y byd.

Diolch hefyd i'n holl gwsmeriaid am eich cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod digynsail hwn – rydym yn ei werthfawrogi'n fawr.

Nodwch;

  1. Rydym yn rhedeg yn isel ar lawer o eitemau stoc oherwydd cyfuniad o alw digynsail gan gwsmeriaid ac ôl-groniadau gwehyddu COVID-19. Yr ydym yn ymdrechu'n galed i ddal i fyny â'r galw gan gwsmeriaid. Mae ein holl gynhyrchion wedi'u gwneud â llaw neu wedi'u gwneud mewn niferoedd cyfyngedig ac ni allwn 'wthio botwm' a chynhyrchu cannoedd o gynhyrchion i ateb y galw
  2. Nid ydym bellach yn ymweld â'n Swyddfa Bost na safleoedd ffisegol Couriers yn ddyddiol - rydym yn lleihau rhyngweithiadau cymdeithasol gyda staff a Chludwyr y Post Brenhinol ac yn cadw pellter cymdeithasol priodol rhyngom ni a'u staff.
  3. Mae ein cyfnod llongau un neu ddau ddiwrnod yn arafach yn gyffredinol ac ni allwn gynnig DARPARIAETH GWARANTEDIG Y DIWRNOD NESAF yn y DU.
  4. Rydym yn dilyn holl ganllawiau'r Llywodraeth ac rydym yn monitro lles ein staff a'n Partneriaid yn gyson,

Unwaith eto, diolch am eich cefnogaeth, cymerwch ofal ac arhoswch yn ddiogel.

Dolenni defnyddiol

Cyngor yn Derbyn Parsel yn Ddiogel  Cliciwch yma...
Cyngor Covid-19 Llywodraeth y DU  Cliciwch yma...
Cyngor Covid-19 Llywodraeth Cymru  Cliciwch yma...