Clirio

Mae Clearpay yn cynnig cynlluniau rhandaliadau syml a fforddiadwy ar gyfer siopwyr ar-lein. Mae'r platfform talu yn caniatáu i chi brynu mewn pedwar rhandaliad, sy'n ddyledus bob pythefnos

Sut mae Clearpay yn gweithio

Mae FelinFach wedi dewis Clearpay sy'n cynnig cynlluniau rhandaliadau syml a fforddiadwy ar gyfer siopwyr ar-lein FelinFach. Mae'r platfform talu yn eich galluogi i brynu unrhyw gynnyrch FelinFach mewn pedwar rhandaliad, sy'n ddyledus bob pythefnos. Er enghraifft, os byddwch yn prynu eitem am £100, byddwch yn talu 4 rhandaliad o £25. Nid oes cost ychwanegol i ddefnyddio Clearpay cyn belled â'ch bod yn talu'n brydlon. Mae eich holl daliadau yn ddi-log a byddwch yn derbyn eich archeb ar unwaith.

Gweler Adolygiadau Clirio'r Ymddiriedolaeth - Cliciwch yma...

Clirio...

YN CANOLBWYNTIO AR GWSMERIAID

Mae Clearpay yn wasanaeth unigryw a sefydlwyd i hyrwyddo buddiannau gorau'r cwsmer o ran gwneud pryniannau manwerthu.

YN OFFERYN CYLLIDEBU

Rhannu taliadau yn 4 rhandaliad awtomatig. Nid ydych yn talu dim byd ychwanegol pan fyddwch yn talu'n brydlon. Gellir gweld archebion ac amserlenni talu drwy fewngofnodi i'ch cyfrif Clirio. Ffordd syml o reoli pob cyllideb

YN BLATFFORM SIOPA

Mae Clearpay yn gynnyrch ffordd o fyw sy'n gwneud siopa'n fwy cyfleus. Eich galluogi i gael y pethau rydych chi eu hangen pan fyddwch chi eu eisiau, tra'n rheoli taliadau dros amser.

YN FFORDD NEWYDD O SIOPA

Mae Clearpay yn rhoi'r hyblygrwydd y maent am reoli eu cyllidebau i siopwyr.

YN ANNOG GWARIANT CYFRIFOL

Bydd Clearpay yn anfon nodiadau atgoffa am daliadau — cyfathrebu drwy SMS ac e-bost cyn i daliadau ddod yn ddyledus. Mae Clearpay yn helpu cwsmeriaid i dalu'n brydlon. Buddion clirio gan gwsmeriaid sy'n talu eu archebion yn llawn ac yn brydlon. Mae Clearpay yn cymhwyso trefn bersonol a therfynau cyfrif – maent yn dechrau'n isel ac yn cynyddu gan fod hanes ad-dalu gyda Clearpay yn gadarnhaol.

Clirio - Telerau Gwasanaeth

Am delerau gwasanaeth cyflawn,Cliciwch yma...