Mehefin 15, 2019 2 min read

Gorffeniad Blanced Stitch neu Fringes

Mae cwsmeriaid yn gofyn dau gwestiwn i ni'n rheolaidd;

1. A allaf gael y blanced hon gyda gorffeniad ymylon, neu
2. A allaf gael y blanced hon gyda gorffeniad cyffredinol?

Yr ateb syml i'r ddau gwestiwn, yn y rhan fwyaf o achosion, yw Ydw! Os dywedwch wrthym beth sydd ei angen arnoch, fel arfer gallwn wneud y naill orffeniad neu'r llall.

Ddim yn hollol siŵr na'r gwahaniaeth?

Dyma rai o'n blancedi tapestri gyda gorffeniad stitch blanced - gallwch weld nad oes unrhyw ymylon ar ben y blancedi. Amae pwyth blanced yn pwyth a ddefnyddir i atgyfnerthu ymyl deunyddiau trwchus, fel blancedi. Yn dibynnu ar y deunydd gwlân, gellir ei alw hefyd yn pwyth cebl neu'n pwyth crochet. Mae'n pwyth addurniadol a ddefnyddir i orffen blanced nad yw'n cael ei chywarch. Gellir gweld y pwyth ar ddwy ochr y blanced. Dyma rai enghreifftiau o blancedi gyda gorffeniad cyffredinol;

Blancedi tapestri Cymru gyda gorffeniad pwyth blanced (Dim ymylon)  Tapestri Cymru Blanced maint Trow gyda gorffeniad pwyth blanced (dim ymylon)

Mae'r rhan fwyaf o'n blancedi wedi'u gorffen gydag ymylon - dyma rai enghreifftiau isod:

Blanced tapestri Cymru gyda gorffeniad ymylol Blancedi gwlân Cymreig gyda gorffeniad ymylol

Felly morâl y stori yw penderfynu pa orffeniad rydych chi ei eisiau a'i drafod gyda ni ac fel arfer gallwn ddatrys hyn i chi!

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 16 Hydref 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More