Medi 07, 2020 4 min read

Blancedi a Thaflu Gwlân

Mae blancedi gwlân a thaflu a gwehyddu dwylo traddodiadol wrth wraidd ethos FelinFach o "Naturiol, Traddodiadol, Wedi'i Wneud â Llaw". Yn draddodiadol mae pob un o'n blancedi gwlân wedi'u gwehyddu â llaw yng Nghymru ar wyddiau henaint gan ddefnyddio sgiliau a dulliau'r oes a fu. Er bod y dulliau gwehyddu yn draddodiadol, mae ein dyluniadau, ein patrymau a'n lliwiau'n amrywio nid yn unig o'r rhai traddodiadol ond hefyd y rhai cyfoes. Mae ein blancedi wedi'u gwehyddu â gwlân Prydeinig ac mewn rhai achosion gwlân Cymreig - mae gennym hefyd ychydig o wlân Alpaca yn wag ac yn taflu. Mae ein Blancedi gwlân Cymreig a gall taflu yn ein hystod Treftadaeth (Treftadaeth) olrhain y gwlân o ffermydd defaid bach yng Nghymru!

 • Blancedi gwlân
 • Gwlân yn taflu
 • Blancedi organig

Dyma ran fach o'n blancedi a thaflu. Mae pob un wedi'i wehyddu â llaw yng Nghymru o'r patrwm gwehyddu Honeycomb traddodiadol i liwiau cyfoes modern

Yn draddodiadol mae gwlân yn taflu gwehyddu â llaw yng Nghymru Blancedi gwlân - Blaenffos - Gwehyddu yng Nghymru Taflu gwlân - Pontfaen - Wedi'i wehyddu yng Nghymru Blancedi gwlân - Gelert - Gwehyddu diliau - Wedi'i wehyddu yng Nghymru

 • Blancedi tapestri Cymreig

Mae ein Casgliad tapestri Cymru yn cael ei enwi’n ‘Hiraeth’ a does dim yn dweud Hiraeth yn fwy na blanced tapestri Cymreig eiconig (a elwir hefyd yn rygiau Cymru). Mae Hiraeth yn gysyniad Cymreig o hiraeth am gartref, y gellir ei gyfieithu'n llac fel 'hiraeth', neu, yn fwy cyffredin, 'hiraeth'. Mae llawer yn honni bod 'hiraeth' yn air na ellir ei gyfieithu, sy'n golygu mwy na dim ond "colli rhywbeth" neu "golli cartref."

Patrymau tapestri Cymraeg Eiconig Blancedi gwlân - blancedi tapestri ym mhatrymau Caernarfon Patrymau tapestri modern Blancedi gwlân - tapestri Dinefwr

 • Blancedi a thaflu gwlân o Gymru

Mae ein Casgliad Treftadaeth yn ddathliad o dreftadaeth Gymreig, er cof am ddigwyddiad neu efallai'n berson a luniodd y Wlad yr ydym wedi dod. Mae hefyd yn dathlu diwydiant gwlân Cymru a hanes gwehyddu. Bydd y Casgliad hwn yn cynnwys blancedi gwlân a thafliadau o Gymru sy'n cael eu gwehyddu gan ddefnyddio cnu o Gymru. Mae FelinFach yn prynu’r clip cyfan o’r tyddyn ac mae’r broses o’r cnu hwn i’n blanced neu dafliad wedi’i chwblhau yng Nghymru - bydd gan bob blanced neu dafliad darddiad sy’n profi ei fod yn gynnyrch Cymraeg dilys o ‘cnu i daflu’.

Blancedi a thaflu treftadaeth - Casgliad Treftadaeth

 • Blancedi gwlân Alpaca a brid prin

Wedi'i enwi ar ôl Y Wladfa, anheddiad Cymru ym Mhatagonia, cartref traddodiadol yr Alpaca. Mae'r blancedi Alpaca hyn yn flancedi gwehyddu pwysau trwm yn draddodiadol - dim cynhyrchu màs yma! Yn wir, blanced wych ... O gnu i flanced mewn un felin yng Nghymru. Cafwyd y cnu o Wlad yr Haf, cynnyrch Prydeinig o'r dechrau i'r diwedd.

Blancedi a thaflu Alpaca - gwlân Alpaca

Pam Gwlân?

Mae gwlân gant y cant yn naturiol, nid o waith dyn. Ers Oes y Cerrig, fe'i gwerthfawrogwyd fel un o'r mathau mwyaf effeithiol o amddiffyniad pob tywydd sy'n hysbys i ddyn, ac nid yw gwyddoniaeth eto i gynhyrchu ffibr sy'n cyd-fynd â'i briodweddau unigryw.

Mae'n adnewyddadwy ac yn gynaliadwy!Mae gwlân yn adnodd adnewyddadwy sy'n tyfu'n llythrennol ar ddefaid bob blwyddyn. Mae'n fioddiraddadwy ac yn fwy caredig i'r amgylchedd na syntheteg seiliedig ar olew, sy'n cyfrannu at lygredd byd-eang.Cyn belled â bod glaswellt i bori arno, bob blwyddyn bydd defaid yn cynhyrchu cnu newydd; gwneud gwlân yn ffynhonnell ffibr adnewyddadwy. Mae tyfwyr gwlân yn gweithio i ddiogelu'r amgylchedd a gwella effeithlonrwydd, gan geisio gwneud y diwydiant gwlân yn gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Ar ddiwedd ei oes ddefnyddiol, gellir dychwelyd gwlân i'r pridd, lle mae'n dadelfennu, gan ryddhau maetholion gwerthfawr i'r ddaear. Pan waredir ffibr gwlân naturiol mewn pridd, mae'n cymryd amser byr iawn i ddadelfennu, ond mae'r rhan fwyaf o syntheteg yn araf iawn i ddiraddio.

Blancedi Gwlân yn eich Cartref

Pan feddyliwch am y defnydd ar gyfer blancedi, efallai y bydd y meddyliau cyntaf yn eu defnyddio ar welyau. Er bod hwnnw'n dal i fod yn opsiwn sy'n cael ei ffafrio gan lawer, ac yn opsiwn cynyddol boblogaidd hefyd, mae blancedi bellach yn cael eu defnyddio fel addurn ar gyfer unrhyw ystafell mewn cartref. Mae'r duedd i batrymau modern a lliwiau cyfoes wedi gwella'r opsiynau ar gyfer y flanced draddodiadol. Gwlânblancedi a blancedi Cymraeg yn benodol, yw'r ychwanegiad perffaith i'ch cartref os ydych chi'n chwilio am ddarn datganiad neu eitem o safon a fydd yn gwrthsefyll prawf amser.

W.mae blancedi ool ymhlith y rhai mwyaf gwydn a dymunol o'r holl ddillad gwely. Maent yn feddal ac yn gynnes, ac yn anodd iawn eu staenio neu eu difrodi. Mae blancedi gwlân hefyd yn hawdd iawn i ofalu amdanynt ac nid oes angen i chi eu golchi yn aml, mewn gwirionedd, mae'n well eu golchi'n gynnil ac mae rhai canllawiau'n argymell golchi blancedi gwlân unwaith bob tri mis.

Gofalu am eich Blancedi Gwlân

Gydag ychydig o ofal a sylw, gallai eich blanced wlân bara oes. Dilynwch y camau syml hyn wrth wyntyllu, golchi, sychu a storio eich blancedi gwlân.

 • Blancedi gwlân aer y tu allan

Awyr iach y tu allan ac ysgwyd da yw'r ffordd orau i adnewyddu blancedi gwlân. Dylai unrhyw faw neu lwch yn y flanced lacio a chwympo allan yn naturiol.

 • Sylwch ar staeniau hylif glân

Glanhau ar hap cyn gynted ag y bydd staen yn hytrach na golchiad llawn sydd orau ar gyfer staeniau hylif bach. Tra bod gwlân yn naturiol staen a dŵr, gellir tynnu staeniau bach ymlid trwy ddefnyddio dŵr cynnes a glanedydd ysgafn.

 • Golchwch flancedi gwlân wedi'u baeddu'n drwm

Dilynwch unrhyw gyngor golchi ar label y flanced wlân ond yn gyffredinol, golchi dwylo sydd orau ac os awgrymir golchi peiriannau, defnyddiwch ddŵr oer a defnyddiwch lanedyddion golchi gwlân penodol yn unig.

 • Blancedi gwlân sych

I sychu blancedi gwlân, mae'n well eu hongian yn fflat dros linell ddillad y tu allan, gan osgoi golau haul uniongyrchol. Peidiwch â rhoi blancedi gwlân mewn peiriant sychu dillad neu ar reiddiaduron.

 • Storiwch flancedi gwlân

Storiwch eich blancedi gwlân mewn lle tywyll, cŵl gyda rhai sglodion cedrwydd gan fod pren cedrwydd yn ymlid pryfed sy'n hedfan yn naturiol.

Am FelinFach

Ein cwmni, Tecstilau Naturiol FelinFach wedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân a thafliadau o Gymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch dros Wlân, Cymraeg Byd-eang a Cymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18 Medi 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More