Ebrill 26, 2019 2 min read

Wonderwool Cymru27 - 28 ebrill 2019

Wonderwool Cymru yn wir yn sioe wych ac yn sicr yn y premier gwlân a ffibr naturiol digwyddiad yng Nghymru. Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal yn y godidog Sioe Frenhinol yn y dref Llanfair-ym-Muallt (Llanfair-ym-Muallt) yng Nghanolbarth Cymru - mae'n enfawr ar faes y sioe gyda digon o le parcio a chyfleusterau eraill. Mae'n ddigwyddiad blynyddol, a gynhaliwyd dros y penwythnos yn hwyr yn mis ebrill bob blwyddyn ac mae wedi dod yn gwmni gêm yn y dyddiaduron i gyd gwlân cefnogwyr. yn 2019, ar y 27ain a'r 28ain o ebrill -Dydd sadwrn, 10am – 5.30 pm, dydd sul 10am – 4.30 pm.

Torfeydd yn Wonderwool Cymru

Roedd yn a sefydlwyd yn wreiddiol yn 2006 er mwyn hyrwyddo gwlân a ffibr naturiol gynhyrchu a'i ddefnyddio yng Nghymru, ond mae'r digwyddiad wedi tyfu'n sylweddol ac erbyn hyn mae ganddo apêl ledled y byd – yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn ymwelwyr o bob cwr o'r deyrnas unedig, Ewrop, Canada, Awstralia a'r unol daleithiau i enwi ond ychydig.

Wonderwool Cymru yn y Royal Wlesh Showground, Llanelwedd

Nawr pob digwyddiad dros 200 o arddangoswyr a stondinau masnach yn y tri neuaddau o faes y Sioe Frenhinol a miloedd o ymwelwyr. Mae'r digwyddiad yn dathlu ac yn arddangos holl agweddau o ffeltio, gwau, gwehyddu, nyddu ac yn crosio. Mae yna hefyd nifer o gyfleoedd i brynu cynnyrch gorffenedig, fel deunyddiau crai, 'sut i' hyfforddiant lyfrau ac offer gyda popeth o nodwyddau gwau i Ashford Gwehyddu ar y Gweill. Mae hefyd yn dangos digwyddiadau ar gyfer nyddu, gwehyddu ac ati yn ogystal ag arddangosfeydd o fyw 'wlân yn cynhyrchu' anifeiliaid, fel defaid, geifr, cwningod ac alpacas. Wonderwool wir yn gyfle gwych i ymwelwyr weld amrywiaeth enfawr o Gymraeg a phrydeinig crefftus cynhyrchion ac i gwrdd â'r bobl a wnaeth iddynt.

Ceir parc yn enfawr - dim problemau parcio car

Gan ei fod yn cael ei chynnal ar faes y Sioe Frenhinol oes unrhyw parcio ceir problemau o gwbl, ac mae tocynnau ar gael ar-lein yn https://www.wonderwoolwales.co.uk/ . Mae'r maes parcio enfawr ac nid oes unrhyw parcio ceir problemau ar gyfer Wonderwool. Mae hefyd digon o le ar gyfer stondinwyr i barc carafannau a faniau gwersylla ar gyfer llety.

Mae Wonderwool hoff yn y Sheepwalk! Ydych chi wedi clywed am y Llwyfan ond y Sheepwalk yn gofyn i chi i fodelu gwlân cynnyrch ac i gerdded ar hyd y Sheepwalk. Wel efallai tro nesaf...

Sheepwalk nid y CatwalkAlso in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More