Mai 31, 2018 3 min read

Cymraeg Diwydiant Gwlân - Hanes Cynnar

Mae cymru yn enwog am ei gwlân Cymruac edafedddiwydiant ac yn ei blancedi Cymreig dyluniadau ac yn taflu oddi ar ei hanes cynnar i'r cyfnod modern. Y blancedi Cymreig hanes yn un hir! Er bod ffermio defaid a nyddu gwlân yn ymddangos yng Nghymru yn y cyfnod cyn-hanesyddol, doedd hi ddim tan 12th ganrif y defaid daeth yn rhan bwysig o economi Cymru, sy'n cael ei sbarduno gan y sefydliad cyntaf mynachlogydd Sistersaidd yn ne Cymru. Yn ystod y 13th ganrif daeth y cyflwyniad o ddŵr powered Dŵr-bweru melinau pannu a oedd yn cynnwys y glanhau y gwlân i gael gwared ar olew, baw, a amhureddau eraill, ac i wneud yn fwy trwchus. Y broses o nyddu a gwehyddu gwlân yn parhau i fod yn 'fwthyn' diwydiant yn y 13th ganrif. Nid oedd tan ddechrau'r 16eg ganrif sy'n cynhyrchu gwlân yn symud o dde Cymru i ganolbarth a gogledd Cymru. Cwmnïau yn Lloegr dechreuodd i fod yn rhan int y dosbarthiad o wlân ac o'r 18fed ganrif roedd y galw cryf ar gyfer rhad, cadarn o ddeunydd Cymraeg cludo o Fryste, Lerpwl neu borthladdoedd Cymru i ddilladu caethweision yn y trefedigaethau Prydeinig yng Ngogledd America ac India'r Gorllewin.

Cymru Blancedi Tapestri

Yn ystod y Chwyldro Diwydiannol y 19th ganrif, y Gymraeg diwydiant gwlân oedd yn araf i mechanise o'i gymharu â'r melinau gogledd Lloegr a daeth y prif reswm ar gyfer eu dilynol cwymp. Pan rheilffyrdd cyrraedd canolbarth Cymru yn y 1860au, maent yn dod â llifogydd rhad cynhyrchion màs gynhyrchu-y dinistrio y diwydiant lleol. Yn ei anterth roedd dros 300 o felinau gwlân yng Nghymru ond ar ôl y Rhyfel Byd 1, y diwydiant a aeth i mewn dirywiad cyson a heddiw dim ond ychydig o felinau yn parhau i weithredu.

Dydd ar hyn o bryd Diwydiant Gwlân Cymru

Cymru gwlân a gwlân Cymreig diwydiant gweithgynhyrchu oedd yn hanesyddol yn un o'r diwydiannau pwysicaf yng Nghymru. O 'o Fôn rwy'n Fynwy', yn llythrennol, o ynys Môn i Fynwy neu o'r Gogledd i'r De Cymru, y diwydiant gwlân Cymru ei ledaenu i bob rhan o Gymru. Fodd bynnag, roedd yn nyffryn Teifi ac ardaloedd cyfagos bod y diwydiant gwlân oedd ar ei mwyaf toreithiog yn ystod y rhannau olaf y 19eg ganrif a'r 20fed ganrif.

Llaw edafedd lliwio

Am ychydig gannoedd o flynyddoedd, mae dyffryn Teifi oedd canolfan diwydiant gwlân yn ffynnu gyda dwsinau o felinau gwlân yn yr ardal ac efallai dros gyfnod o ugain cyfagos yn sir Benfro. Heddiw, dim ond ychydig o'r rhain melinau gwlân yn dal i gynhyrchu wau blancedi Cymreig ac yn taflu gan ddefnyddio oedran hen gwyddiau ynghyd â sgiliau traddodiadol a dulliau a fu. Yn anffodus, yn fwy diweddar, y Gymraeg melinau gwlân o Derw Melin Wlân a Melin Wlân Bryncir nad ydynt bellach yn agored.

Amgueddfa Wlân Cymru

Y diwydiant gwlân Cymru heddiw yn cael ei arddangos yn y Cenedlaethol Amgueddfa Wlân Cymru yn Drefach Felindre, sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru. Mae'r Amgueddfa yn Nyffryn Teifi yn hen Cambrian Mills, ac yn yr amgueddfa ac y dref Drefach Felindre yn Safle Treftadaeth Genedlaethol. Mae'n rhan o Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Yr amgueddfa, nid yn unig yn olrhain hanes y diwydiant gwlân cymru, mae wedi gweithio mill gynhyrchu blancedi, tapestri taflu blancedi, clustogau a llawer o gynnyrch eraill, i gyd ar werth yn yr amgueddfa.

FelinFach yn cefnogi y Diwydiant Gwlân Cymru

Yn FelinFach, rydym yn anelu at ffynhonnell ein Cymru ffabrigau o'r hyn sy'n weddill mills, nid yn unig oherwydd eu bod yn lleol ond hefyd i gefnogi'r diwydiant gwlân Cymru. Gallwn ddylunio ein hunainBlancedi cymreiga thaflu ac fe'u gwehyddir i ni ar ddolenni traddodiadol. Rydym hefyd yn dod o hyd i ffabrigau gwlân o'r melinau hyn ac yn defnyddio'r gwlân i wneud clustogau, cwiltiau a thaflu wedi'u gwneud â llaw.

Blancedi Cymreig

Heddiw, yn draddodiadol, mae blancedi a thaflu gwlân Cymru yn boblogaidd iawn nid yn unig yn y DU ond hefyd ar draws y byd ac fe'u cefnogir gan ymgyrchoedd cenedlaethol a rhyngwladol fel yYmgyrch Gwlân. Mae cynaliadwyedd wedi dod yn fater pwysig i ddefnyddwyr a gwlân yw ffynhonnell naturiol deunyddiau cynaliadwy. Bob blwyddyn, mae defaid yn cynhyrchu cnu newydd sy'n gwneud llarn yn ffynhonnell ffibr adnewyddadwy o 100%. Mae gwlân yn ffibr naturiol 100% ac mae wedi esblygu i fod yn un o'r mathau naturiol mwyaf effeithiol o ddiogelwch pob tywydd sy'n hysbys i ddyn.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig EraillAlso in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More