Chwefror 17, 2019 3 min read

Mae cymru yn enwog am ei gwlân Cymru diwydiant, ei flancedi ac yn taflu, gan gynnwys yr eiconigCymru blancedi tapestriac maent yn cael eu harddangos yn y Cenedlaethol Amgueddfa Wlân Cymru yn Drefach Felindre, sir Gaerfyrddin. Mae'r Amgueddfa wedi ei leoli yn Nyffryn Teifi yn hen Cambrian Mills, ac yn yr amgueddfa ac y dref Drefach Felindre yn Safle Treftadaeth Genedlaethol. Mae'n rhan o Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Llaw lliwio edafedd gyda 100% lliwiau naturiol

Gwlân cymru a gwlân Cymreig diwydiant gweithgynhyrchu oedd yn hanesyddol yn un o'r diwydiannau pwysicaf yng Nghymru. O 'o Fôn rwy'n Fynwy', yn llythrennol, o ynys Môn i Fynwy neu o un pen o'r Gogledd i'r pen arall yn Ne Cymru, y diwydiant gwlân Cymru ei ledaenu i bob rhan o Gymru. Fodd bynnag, roedd yn nyffryn Teifi ac ardaloedd cyfagos o sir Benfro a sir Gaerfyrddin fod y diwydiant gwlân oedd ar ei mwyaf toreithiog yn ystod y rhannau olaf y 19eg ganrif a'r 20fed ganrif.

Am ychydig gannoedd o flynyddoedd, mae dyffryn Teifi oedd canolfan diwydiant gwlân yn ffynnu gyda dwsinau o felinau gwlân yn yr ardal ac efallai dros gyfnod o ugain cyfagos yn sir Benfro. Heddiw, dim ond ychydig o y melinau hyn yn dal i fod yn cynhyrchu gwehyddu yn draddodiadol Cymru blancedi gwlân ac yn taflu gan ddefnyddio oedran hen gwyddiau ynghyd â'r sgiliau a dulliau a fu.

Heddiw gwehyddu yn draddodiadol Cymru blancedi gwlân ac yn taflu yn boblogaidd iawn, nid yn unig yn y DU ond hefyd ar draws y byd ac yn cael eu cefnogi gan cenedlaethol a rhyngwladol ar ymgyrchoedd megis yr Ymgyrch dros Wlân.Cynaliadwyedd wedi dod yn fater pwysig ar gyfer defnyddwyr a gwlân yn y ffynhonnell naturiol o ddeunyddiau cynaliadwy. Bob blwyddyn, defaid cynhyrchu newydd cnu gwneud edafedd 100% adnewyddadwy yn ffynhonnell ffeibr. Gwlân yn 100% ffibr naturiol ac mae wedi esblygu i fod yn un o'r mwyaf effeithiol a ffurfiau naturiol o gyd-amddiffyniad rhag y tywydd yn hysbys i ddyn.

Rydym i gyd wedi gweld gwlân cnu ond maent fel arfer ar gefn byw defaid yn cerdded o gwmpas y caeau! Felly sut mae gwlyb ac efallai budr cnu gael i clyd, cynnes, glân ffabrig addas ar gyfer ni yn FelinFach i wneud blancedi Cymreig, ac yn taflu clustogau.

Cneifio
Yn gyntaf, fel arfer cyn misoedd yr haf, cneifio defaid yn y broses o dorri oddi ar y cnu o'r defaid. Y fleeces defaid yn gallu edrych yn wahanol iawn ac mae hyn yn arwain at y gwahanol fleeces yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol gynhyrchion. Mae rhai 'fleeces' bras ac mae'r rhain yn addas ar gyfer carped wneud tra bod mân gwlân yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dillad a y mathau o gynnyrch rydym yn ei wneud yn felin-fach. Y gorau gwlân yn cael ei alw'n gwlân merino. Mae'r diamedr a crimp y cnu yn penderfynu ar y defnydd o wlân. Y crimp yn y waviness o ffibr ac yn wahanol o frid i frid. Gyda gwlân merino, mae'n denau iawn, ond y crimp yn croesfrid gwlân yn cael nifer o milimetr eu hyd.

Sgwrio
Ar ôl cneifio y defaid ac yn datrys y fleeces, y gwlân yn awr yn glanhau, neu sgwrio. Y gwlân sy'n dod yn syth o'r defaid yn aml yn seimllyd a gall gynnwys lefelau uchel o werthfawr lanolin yn ogystal â baw, croen marw, chwys gweddillion, plaladdwyr, a llysieuyn chrawn. Sgwrio gall fod mor syml â bath mewn dwr cynnes, neu mor gymhleth ag y broses ddiwydiannol gan ddefnyddio glanedyddion. Mae'n si ar led bod tan y 1930au, mae rhai o'r melinau mwy o faint yng Nghymru sgwrio gwlân gan drwytho y gwlân crai mewn ateb sy'n cynnwys un rhan wrin dynol, un rhan o ddŵr! Mae'r broses hon bellach yn parhau!

Cribo a Nyddu
Mae carding yn gyfres o brosesau sy'n trosi màs wedi'i grwydro o wlân wedi'i sgowtio'n rholiau meddal wedi'u datgysylltu'n llawn o wlân i'w sbinio'n llarn. Wedi'i wneud â llaw yn wreiddiol, dyfeisiwyd injan gardio yn y 18fed ganrif. Troelli'n tynnu ac yn gefeillio'r ffibrau gyda'i gilydd i ffurfio llinyn parhaus, gan droi'r rholiau meddal yn iern gwlân cryf, yn wreiddiol drwy ddefnyddio troelli cludadwy a phwy bynnag.

Rhyfela a Gwehyddu
Mae rhyfela â llaw yn broses gymhleth gyda'r holl edafedd ar gyfer rhyfeloedd darn o feillion wedi'u gosod yn y drefn gywir a'r dilyniant lliw, cyn gwehyddu. Mae gwehyddu'n troi'r llarn yn feillion, sy'n cael ei wneud o ddwy set o edau. Mae'r llinyn rhyfeloedd yn eistedd ochr yn ochr, ac mae'r edafedd wefft yn cael eu gwehyddu o dan a thros y warth.

Mae Amgueddfa Wlân Genedlaethol Cymru yn parhau i arddangos y Gwlân Cymru diwydiant ac yn arbennig y Blancedi tapestri Cymru. Lleolir yr Amgueddfa yn nhref Drefach Felindre, Sir Gaerfyrddin ac mae'n bendant yn werth ymweld â hi os ydych yn yr ardal.

Mwy o flogiau GwlânAlso in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More