Ionawr 27, 2019 5 min read

Cymru blancedi tapestri - Hiraeth**

Ein Cymru blancedi tapestri amrywiaeth yn cael ei enwi 'Hiraeth'. Dim byd, efallai yn dweud Hiraeth yn fwy na eiconig Cymru tapestri blanced. Yn ychwanegiad at unrhyw gartref, traddodiadol neu gyfoes. Edrych ar ôl yn dda, maent yn dod yn heirloom teulu yn y dyfodol.

** Hiraeth yn Gymraeg cysyniad o hiraeth ar gyfer y cartref, y gellir ei gyfieithu llac fel 'hiraeth', neu, yn fwy cyffredin, 'hiraeth'. Mae llawer ohonom yn Gymraeg hawlio 'hiraeth' yn air nad oes modd ei gyfieithu, sy'n golygu mwy na dim ond "rhywbeth ar goll" neu yn "ar goll yn y cartref."

Cymru blancedi tapestri ar werth ynghyd â taflu, llawr rygiau a chlustogau yn cael eu eiconig Cymru cynhyrchion ac yn syfrdanol ychwanegiadau i unrhyw gartref. Cymru blancedi Tapestri yn cael eu hadnabod weithiau fel 'Rygiau Cymraeg'. Gellir eu defnyddio mewn gwahanol ystafelloedd yn eich cartref o chwrlid i 'addurno' yn eich ardaloedd byw.

Carthen neu Carthenni (yn y lluosog) yn y Gymraeg gair ar gyfer charthenni Cymreig traddodiadol, megis eiconig Cymru blancedi tapestri ar cul gwyddiau ac wedyn yn ehangach gwyddiau yn draddodiadol dwbl wehyddu patrymau a lliwiau. Maent yn cael eu blancedi a wnaed gyda sawl lliw i greu edrych dylunio. Maent fel arfer yn cael ymylon ac yn cael eu hadnabod weithiau fel Ymylon Cwilt.

Cymru tapestri blanced - Hiraeth - Carthen - Carthenni

Gan ddefnyddio pur newydd gwlân ar 1930au Dobbcross gwyddiau, pob un tapestri yn gwehyddu yn draddodiadol. Mae pob warp yn cael threaded drwy'r heddles â llaw gan ddefnyddio y sgiliau a'r prosesau y can mlynedd diwethaf. Traddodiadol 'wead dwbl' patrymau cynhyrchu cildroadwy blancedi, a adwaenir yn Gymraeg fel 'Carthenni', sydd yn ymarferol, caled-gwisgo ac yn wirioneddol gynnes. Mewn meintiau yn amrywio o Babi Blancedi i Taflu a Brenin maint, mae'r rhain yn blancedi yn addas i'w defnyddio mewn ystafelloedd byw, yn ogystal ag chwrlidau. Mae ein amrywiaeth o clustogau tapestri yn ategu pob un o'r rhain yn hardd Cymru blancedi tapestri

Mae'r rhain yn blancedi tapestri yn cael eu gwehyddu yng Nghymru ac er bod y rhain yn blancedi yn gyffredinol adnabyddus fel Cymru blancedi tapestri, nid ydynt yn wir yn tapestrïau ar y cyfan. Maent yn y bôn yn ddwy haen o frethyn, a elwir yn aml fel 'dwbl-gwehyddu' brethyn, pob un yn wahanol lliw ac fel arfer gyda phatrwm geometrig. Y gwehyddu ei hun yn ei gwneud yn ofynnol cymhleth pwytho at ei gilydd ar y ddwy haen o frethyn i gynhyrchu un dwbl-gwehyddu blanced. Mae hyn yn dwbl-brethyn yn creu strwythur ymarferol, yn anodd-gwisgo, a mawr trwm blancedi gyda beiddgar patrymau cildroadwy. Am yr holl resymau hyn, Cymru blancedi tapestri wedi dod yn enwog dros y byd ac yn sicr o bron i gadw'n gynnes ym mhob tywydd ac a fydd yn rhoi eiconig cildroadwy patrymog blanced i addurno unrhyw gartref.

Maent yr un mor boblogaidd heddiw fel maen nhw wedi bod am dros 100 mlynedd. Yn draddodiadol, y byddent wedi cael eu rhoi fel anrhegion priodas i fod yn trosglwyddo i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth. Maent yn hir yn gwisgo blancedi ac os yn derbyn gofal gan ogystal, gallent fod yn rhan o'ch teulu treftadaeth i basio ar eich cenedlaethau'r dyfodol.

Ein blancedi tapestri ac yn taflu yn cael eu gwneud o'r newydd gwlân ac nid ydynt yn hen, a defnyddio neu ail-law a blancedi.  Mae ein maint yn hael yn wir i faint - os yw'n dweud sengl, dwbl neu y brenin yna yn y gwely bydd yn cyd-fynd oddi wrth y traed i ben ac yn draped yn yr ochr.

CymruTapestri Patrymau

Caernarfon (neu Portcullis) llawer o'n blancedi ymhlith y mwyaf eiconig Cymru patrymau. Os ydych yn credu Cymru tapestri patrwm, yna mae hyn yn Caernarfon patrwm yn debygol o fod y fwyaf cyfarwydd diolch i ei gynhyrchu màs yn y 1950au a'r '60au. Mae rhai arbenigwyr yn credu bod y clasur Cymru patrymau yn rhagflaenydd o lawer o Gogledd America celf gwerin tecstilau traddodiadau, yn bennaf o ganlyniad i eang ar hanes Cymru yn ystod y 1790au ymlaen. Mewn meysydd fel Pennsylvania, lle setlodd y Cymry mewn niferoedd sylweddol, y cwiltiau a blancedi o cyfagos Amish yn cael eu bron yn union yr un fath i Gymraeg blancedi tapestri.

Y clasurol eraill patrymau yn y Dyffryn a Pennsylvania batrymau (hefyd Seisnigedig fel Duffryn) sy'n cael eu gwehyddu gan Meiln Teifi yn Drefach Felindre, sir Gaerfyrddin.

Dyffryn (ardaloedd seisnig i Duffryn) Cymru tapestri patrwm

Tapestri Chwrlidau

Ein Cymru blancedi tapestri yn amrywio o gwthio'r gadair ac yn y crud meintiau fel babi blancedi, i taflu, sengl a dwbl maint brenin blancedi a all fod yn ategu Cymru: y clustogau tapestri mewn gwahanol feintiau.

Blanced - Taflu Maint Maint
(cms)
Maint
(modfedd)
Pwysau
(kgs)
Pwysau
(lbs)
Taflwch 170 x 115 67 × 45 1.5 3.4
Taflwch (Mawr) 180 160 x 70 x 65 1.7 4.0
Sengl 230 x 180 90 x 72 2.0 4.5
Dwbl 230 230 x 90 x 90 2.4 5.0
Brenin 255 230 x 100 x 90 2.7 5.8
  

I gael y maint cywir, bydd angen i chi benderfynu os ydych am y blancedi i drape dros ochr y gwely, a hefyd ar ddiwedd y gwely. Er enghraifft, yn y DU mae gwely dwbl yn 140cms eang. Gan ddefnyddio'r mesuriadau uchod, un blanced byddai drape i lawr am 20 centimedr ar eu traws (neu 8 modfedd) ar bob ochr y gwely (180cms -140cms wedi'i rannu gan ddau). Dwbl blanced ar 230cms eang byddai cynfasau tua 45 cm ar y naill ochr (18 modfedd) ac felly byddai cynfasau bron at y llawr ar y naill ochr i'r gwely. (Gweler y DU a Thramor Gwely Maint)

Cymru blancedi tapestriCymru clustogau tapestri

Cymru blancedi tapestri, a elwir yn aml fel y Cymru Rygiau, wedi hir a threftadaeth gyfoethog, ond yn cael eu bron mor boblogaidd heddiw ag yr oeddent 100 mlynedd yn ôl. Maent yn gwneud anrhegion gwych a fydd yn para am oes ac yn y cynhesaf o'r gwely blancedi ar gyfer unrhyw dywydd. Maent hefyd yn wych ar gyfer cwtch - gall pawb yn cwtsh, ond dim ond Cymru yn gwybod sut i cwtch :)

Cymru tapestri Blancedi Baby

Mae'r rhain yn blancedi baby ar gael mewn llai ac yn y meintiau mwy o faint addas ar gyfer gwthio cadair neu yn y crud. edrych ar ôl yn dda, gallant ddod yn heirloom teulu yn y dyfodol

Am FelinFach

Mae ein cwmni, FelinFach Tecstilau Naturiol wedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, Cymru blancedi gwlân ac yn taflu sy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiol llaw lliwio edafedd cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr y Ymgyrch dros Wlân, Byd-Eang Cymru a Rhyngwladol Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Diweddarwyd diwethaf ar 12 awst 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More