Chwefror 13, 2020 5 min read

Defaid Cymru

Diweddarwyd 29 chwefror 2020

 

Cyflwyniad

Cymru sydd â'r nifer fwyaf o ddefaid bydd y person yn y Deyrnas Unedig, mae wedi ei hun bridiau brodorol o ddefaid a ei ben ei hun defaid brid ci. Mae ffermio defaid yn rhan allweddol o'r economi amaethyddol yng Nghymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau


Cymru Yn Ffermio Defaid

Ar unrhyw ymweliad i Gymru byddwch yn gweld defaid yn y rhan fwyaf o rannau o y wlad. Mae ffigurau diweddar yn datgan bod yna dros 10 miliwn defaid yng nghymru o'i gymharu â 3 miliwn o bobl, tua 3 i 1 cymhareb (3 defaid am bob 1 person yng Nghymru). Fel gyda phob cyfartaleddau gall fod yn gamarweiniol! Mewn rhai rhannau o Gymru, mae'r gymhareb hon yn cael mor uchel ag 20 defaid i bob person yng nghefn gwlad canolbarth, gogledd a gorllewin Cymru. Ffermio gwartheg hefyd yn allweddol i ffermio yng nghymru ond fel cymhariaeth, mae tua 1 miliwn o wartheg yng Nghymru o'i gymharu â 10 miliwn o ddefaid!

Yn achos yr ydych yn meddwl tybed sut mae hyn yn cymharu â gwledydd eraill yn y DU neu yn y byd, yr Alban ychydig yn fwy defaid na'r boblogaeth yn gyffredinol (yn fras gymhareb o 1 i 1) a Lloegr wedi tua 1 defaid i bob dau o bobl, nid yw'n syndod gan wneud Cymru y wlad yn y deyrnas unedig, gyda'r rhan fwyaf o ddefaid y person. Fodd bynnag, ar gyfer y byd i gymharu, Seland Newydd wedi dros 6 defaid ar gyfer pob person yn y wlad honno.

Er mai dim ond tua 5% o gyfanswm y boblogaeth y DU, mae Cymru wedi bron i 33% o'r holl defaid yn y DG. Ffermio defaid yng Nghymru yn cynrychioli dros 80% o'r holl amaethyddiaeth yng Nghymru.

Beth yw Defaid yn y Gymraeg?

Mae cwestiwn cyffredin ynghylch defaid yn, beth yw defaid yn y Gymraeg? Tra yn Englash defaid yn y gair am un a llawer o defaid, yn Gymraeg ceir dwy geiriau!  Dafad yn y gair ar gyfer un defaid, tra bod y defaid yn achos llawer o defaid. Hwrdd yn y gair ar gyfer hwrdd, gwryw o ddefaid ac oen ar gyfer oen.

Defaid Cymru Idiomau

Yr ymadrodd saesneg am y defaid du y teulu hefyd yn bodoli yn y Gymraeg fel "Y mae dafad ddu ym mhob praidd". Yn llythrennol, mae'n golygu pob mae dafad ddu ym mhob diadell!

Bridiau Defaid Cymreig

Gwyn lliw cnu yw'r prif liw y rhan fwyaf o ddefaid fleeces tra defaid du yn amrywio rhwng 5 a 15% o'r holl ddefaid. Y prif bridiau brodorol o ddefaid yng Nghymru fel a ganlyn:

  • Badger Face Cymru
  • Balwen defaid Mynydd Cymreig
  • Beulah Brith Wyneb
  • Du Mynydd Cymreig neu Gymraeg Du
  • Brycheiniog Hill Cheviott
  • Kerry Hill
  • Llanwenog
  • Llŷn
  • Mynydd Cymreig

Hefyd, werth sôn am yn y Gymraeg Mul bridiau defaid, croes rhwng Glas wynebu Caerlyr hwrdd croesi gyda Mynydd Cymru, Beulah neu Gymraeg Bryn Brith-wyneb mamogiaid.

Mae defaid Mynydd Cymreig yn un o'r hynaf defaid bridiau yn y byd, gyda chyfeiriadau at y brid dod o hyd yn llenyddiaeth yr Oesoedd Canol. Mae'n dal i fod mor bwysig heddiw ar gyfer amaethyddiaeth fodern fel unrhyw frid arall.

Du Mynydd Cymreig, yn hawdd i reoli bach brîd bod yn pori yn dda ar garw ucheldirol a mynyddig pori. Mae'r gwlân yn cael ei du, byr, trwchus ac yn gadarn i drin ac nid oes angen lliwio. Mae'n fwyaf addas ar gyfer gwneud-i fyny i mewn lliain sy'n cael ei gwydn, golau ac yn gynnes. Pan gaiff ei ddefnyddio gyda ansawdd da gwyn gwlân mae'n cyfuno i mewn i deniadol gwiriadau a phatrymau. Pan halltu, y dwfn, cyfoethog-pentwr du fleeced crwyn yn cael eu galw fel rygiau llawr a cadair cefnau.

Rydym wedi gwlân o Llanwenog, Llŷn, Cymru Mul ac wrth gwrs y llenor eiconig Cymreig, Mynydd Du defaid bridiau yn ein llaw lliwio edafedd neu blankest ac yn taflu. Mynydd cymreig defaid gwlân a 'fleeces' yn rhan graidd o'r FelinFach ystod o wlân naturiol cynhyrchion.

Cymraeg Ci Defaid Bridio

Pryd bynnag y byddwch yn meddwl bod y defaid yn y caeau ac ar y mynyddoedd Cymru, byddwch hefyd yn meddwl y ci defaid Cymreig egnïol yn rhedeg, yn mynd ar drywydd neu corralling y defaid a da byw eraill.

Y ci Defaid Cymreig yn brin landrace (yn hytrach na pedigri) ac mae wedi bod yn un ffurf neu'i gilydd ers dros 800 mlynedd. Mae'n brid ar wahân oddi wrth y mwyaf poblogaidd yn yr Alban Border Collie. Cymraeg Ci yn Gymraeg ci defaid - a Rydym yno blith y Ci yn groes rhwng Cymru ci Defaid a Border Collie.Cymru cŵn defaid yn cael aruthrol ystwythder, stamina a dewrder a da 20kgs ci defaid yn gallu ymdopi â gyrru neu yrru 750kg gwartheg.

Cymru cŵn defaid yn rhyfeddol o ymatebol i weithio cŵn a gall fod yn anodd darparu digon o ysgogiad iddynt pan fydd eu cadw fel anifeiliaid anwes. Mae'n dioddef o rai o'r problemau sy'n gyffredin i eraill bugeilio bridiau, ond yn gyffredinol yn iach iawn, ac mae disgwyliad oes o oed 12-14.

Yn 1997 Cymru Cymdeithas ci Defaid ffurfiwyd gyda'r bwriad o ddiogelu a hyrwyddo hynafol Cymru ci Defaid brid. Mae'n nod gan y Gymdeithas i ddatblygu y purdeb y straen. (Mwy o wybodaeth ar y Gymdeithas)

Blancedi Cymreig, Cymru Blancedi Tapestri, Llaw Lliwio Edafedd

GwehydduBlancedi Cymreiga gwlân Cymreig diwydiant gweithgynhyrchu yn gyffredinol oedd yn hanesyddol yn un o'r diwydiannau pwysicaf ym mhob rhan o Gymru. Fodd bynnag, roedd yn nyffryn Teifi yng Ngheredigion ac mae'n siroedd cyfagos o ogledd sir Benfro a sir Gaerfyrddin fod y diwydiant gwlân oedd ar ei mwyaf toreithiog yn ystod y rhannau olaf y 19eg ganrif a'r 20fed ganrif. Rydym yn cefnogi'r rheini y melinau sy'n weddill yng Nghymru fel rhan o dyfu yn y galw yn y farchnad ar gyfer cynnyrch gwlân.

EinCymru tapestriCasgliad o'r enw 'Hiraeth'. Rydym yn credu nad oes dim yn dweud Hiraeth yn fwy na eiconig Cymru tapestri blanced. Hiraeth yn Gymraeg cysyniad agair sydd yn braidd yn anodd i ddisgrifio yn saesneg. Nid yw'n syndod, felly, nad oes un gair saesneg sydd yn mynegi hiraeth. Mae'nhiraeth am gartref, 'hiraeth', neu, yn fwy cyffredin, 'hiraeth'. Mae llawer o bobl Cymru yn honni 'hiraeth' yn air nad oes modd ei gyfieithu, sy'n golygu mwy na dim ond "rhywbeth ar goll" neu yn "ar goll yn y cartref."  

Einllaw edafedd lliwioyn 100% ffibr naturiol, ei adnewyddadwy a biodegradeable. Ein edafedd yn cael eu naill ai yn y Gymraeg neu yn y DU cnu ac yn dod o ffermydd neu dyddynnod yn lleol i ni yn sir Benfro neu yn y DU.

Ymgyrch dros Wlân

Gwlân cymru ac yn wir yr holl gwlân ffynonellau yn bwysig i'n busnes ac yn gyson gyda'n egwyddorion arweiniol Naturiol, Traddodiadol ac yn gwneud â Llaw. Rydym wedi bod ynswyddogol cefnogwyry ledled y byd ar Ymgyrch ar gyfer y Gwlân ar gyfer nifer o flynyddoedd ac yn cael eu rhestru ar yr Ymgyrch swyddogol cefnogwr tudalen ar y we. Gwlân dod o ffynhonnell gynaliadwy ac yn diwallu amgylcheddol rhyngwladol agendâu. Mae'r Ymgyrch yn hyrwyddo nodweddion hyn yn y DU ac o amgylch y byd.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiol wedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, Cymru blancedi gwlân ac yn taflu sy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiol llaw lliwio edafedd cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr y Ymgyrch dros Wlân, Byd-Eang Cymru a Rhyngwladol Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddarwyd 29 chwefror 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More