Ebrill 23, 2020 3 min read

Welsh rarebit - Beth yn union yw hi?

Cymru cwningen(y sillafu gwreiddiol) neuWelsh rarebit yn draddodiadol ond yn enwog Cymru ddysgl. Yn y bôn, mae'n gyfuniad o boeth toddi caws ar dost a oedd yn gyfuniad buddugol ar unrhyw ddiwrnod. Y cyntaf a'r mwyaf peth pwysig i'w ddeall yw bod rarebit yw nid gair sy'n cael ei ddefnyddio mewn unrhyw gyd-destun arall. Mae'n dim ond yn bodoli yn nesaf at y gair Cymraeg wrth gyfeirio at y ddysgl Welsh rarebit. Does dim rarebitting yn cymryd rhan mewn gwneud Cymru rarebit, dim rarebits yn cael eu niweidio yn ystod y broses goginio a ydych yn gwasanaethu ar rarebit, y Gymraeg neu fel arall. Mae rhai yn dal i alw posh Caws ar Dost a gadewch i ni ei wyneb, nid yw'n swnio hanner cystal â Welsh Rarebit, a yw'n?

Welsh rarebit - mae ychydig bach o hanes

Mae tarddiad yr enw yn ansicr, ond ei fod yn gyffredinol yn credu bod y gair rarebit yn llygredd y gair cwningen. 'Cwningen cymraeg' yn ymddangos yn gyntaf fel ddysgl yn 1725, ac yn ddiweddarach mewn llawer o "Ddeunawfed ganrif llyfrau coginio. Credir bod y ddysgl ei briodoli i'r Gymraeg oherwydd eu hanesyddol hoffter ar gyfer caws, a oedd yn a ddefnyddir yn lle cig fel ffynhonnell o brotein gan y gwerinwyr tlawd. Welsh Rarebit yn cael ei ddisgrifio gan rai fel 'posh caws ar dost'.

Neu o bosibl ei fod yn dangos faint o Gymraeg oedd yn dweud i fwynhau poeth caws. Nid oedd hyd yn oed yn ganoloesol jôc i'r perwyl hwnnw, sy'n Sant Pedr oedd mor wedi blino ar y sŵn o bobl Cymru yn y nefoedd ei fod yn twyllo nhw i gredu nad oedd wedi'u rhostio caws yn union y tu allan y giatiau pearly, a phan maent yn rhedeg allan i gael rhai, ef gloi y giatiau. Roedd yn ôl pob tebyg yn fwy doniol ar y pryd !

Mae rhai amrywiadau ar y Welsh rarebit dysgl o'r fath fel;-

 • Scotch rabbit: tostio bara gyda sleisys o gaws
 • Saesneg rabbit: tostio bara socian mewn gwin coch gyda sleisys o gaws
 • Saesneg rabbit: tostio bara socian mewn coch a gwin gwyn gyda sleisys o caws wedi toddi a mwstard
 • Buck Cwningen - Welsh Rarebit weini gyda wy ar y top
 • Blushing Bunny - Welsh Rarebit cyfunol gyda tomato

Cenedlaethol Cymru Rarebit Dydd - 3ydd medi

Mae llawer o brydau bwyd, diodydd a phrydau sy'n cael Diwrnod Cenedlaethol a enwyd ar ôl eu cyfer, efallai y mwyaf enwog yn eu dydd mawrth crempog. Ond mae pob 3ydd medi yn Genedlaethol Cymru Rarebit Dydd sy'n cael ei ddathlu dros y byd, ond gyda brwdfrydedd mawr yng Nghymru.

Welsh Rarebit Cynhwysion

Pan fydd unrhyw ddysgl yn mor boblogaidd fel Cymru Rarebit, mae yna bob amser yn llawer o wahanol ryseitiau ac amrywiadau ar y thema. Fodd bynnag, dyma rysáit draddodiadol i ddilyn;

Cynhwysion

 • 50g/2owns blawd
 • 50g/2owns halltu menyn
 • 250ml/9oz cryf chwerw cwrw, cynhesu
 • 250g/9oz cryf caws cheddar, wedi'i gratio
 • 2tsp mwstard o'ch dewis,
 • 2 lwy fwrdd o saws Caerwrangon
 • Du perper i roi blas
 • 4 tafell mawr o bara – rhowch gynnig brown granari bara

Dull

 1. Mewn sosban fach toddwch y menyn ac yn gwneud roux gyda'r blawd. Coginiwch am ychydig funudau, gan droi'r cymysgedd i atal y roux o losgi. Ychwanegwch y cwrw cynnes yn ôl gradd, hyd nes y byddwch wedi trwchus ond saws yn llyfn. Ychwanegwch y caws wedi'i gratio a'i droi nes toddi. Erbyn hyn, dylech gael past trwchus. Cymysgwch y mwstard a'r saws Worcestershire ac yn y tymor yn dda gyda phupur du.
 2. Ysgafn tost a menyn ar y bara, yna pentwr i fyny y cawslyd gymysgedd ar bob tafell. Coginiwch o dan gril poeth am ychydig funudau, nes eu bod wedi brownio a ffrwtian.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiol wedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddarwyd Ddiwethaf 16eg Mehefin 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More