Mehefin 24, 2020 7 min read

Beirdd ac Awduron

Wrth baratoi unrhyw restr o enwog a beirdd Cymru, neu yn wir y gymru fodern beirdd, bydd yna ddadlau ac anghytuno! Mae bron fel llawer o safbwyntiau ar y pwnc hwn fel y mae darllenwyr barddoniaeth Gymraeg nid yn unig yng Nghymru ond ledled y byd. Felly dyma dim ond detholiad ohonynt, yn y gorffennol ac yn bresennol yn nhrefn yr wyddor, yn ôl cyfenw...

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Gillian Clarke

Ganwyd yng Nghaerdydd a bellach mae'n byw yng Ngheredigion, Gillian Clarke (b. 1937) daeth y trydydd Bardd Cenedlaethol Cymru yn 2008. Mae ei gwaith wedi ei gyfieithu i ddeg o ieithoedd, ac mae hi wedi ennill Medal Aur y Frenhines am Farddoniaeth. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu radio a theatr drama, ac yn cyfieithu barddoniaeth a rhyddiaith Cymru.The Gathering/Yr Helfa, a gomisiynwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru, yn perfformio ar yr Wyddfa yn 2014. Mae hi yn rheolaidd yn tiwtoriaid dosbarthiadau meistr barddoniaeth yn Nhŷ Newydd, mae'r Genedlaethol Canolfan Ysgrifennu Cymru yn Llanystwmdwy, Gogledd Cymru. Ei gwaith diweddaraf yw fersiwn o'r 7fed ganrif yng nghymru cerddY Gododdin– a oedd yn gwneud y cyntaf erioed yn gyfeiriad at y Brenin Arthur.

Roald Dahl

Ganwyd yn Llandaf, Caerdydd i norwy rhieni,Roald Dahl(1916-1990) wedi gwerthu mwy na 250 miliwn o lyfrau ar draws y byd. Er ei fod yn ysgrifennu ffuglen oedolion a straeon byrion, Dahl mwyaf parhaus yn gweithio yn blant ffefrynnau felCharlie a'r Ffatri Siocled, James and the Giant Peach, Y BFGaMatilda.Dahl oedd hefyd yn cyflawni sgrin awdur – ysgrifennodd y sgript ar gyfer yChitty Chitty Bang Bangac y ffilmiau James BondRydych Dim Ond Live Dwywaith.Yr Eglwys norwyaidd ym mae Caerdydd lle y Dahls addoli yn awr mae canolfan y celfyddydau; gerllaw cyhoeddus plaza yn cael ei enwi ar Roald Dahl Plas yn ei anrhydedd.

Ifor ap Glyn

Ifor ap Glyn (b.1961) yn y presennol Bardd Cenedlaethol Cymru. Wedi ei eni yn Llundain i rieni Cymru, ei fod yn aml-arobryn bardd, cyflwynydd, cyfarwyddwr a chynhyrchydd. Mae wedi ddwywaith ennill y Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol – un o wyliau mwyaf mawreddog gwobrau. Mae'n byw yng Nghaernarfon ac wedi cynrychioli Cymru barddoniaeth o gwmpas y byd yn y iaith Gymraeg a'r iaith saesneg, ar ôl perfformio mewn gwyliau megis y Smithsonian Bywyd Gwerin Wyl yn Washington DC.

Dafydd ap Gwilym

Un o'r mwyaf yn Ewrop canoloesol beirdd, Dafydd ap Gwilym (c14th) ei geni i deulu bonheddig, ger Aberystwyth. Tua 170 o'i gerddi wedi goroesi, a oedd yn orlawn gyda bywiogrwydd a egni. Cariad a rhyw yn rheolaidd themâu; ychydig o'i weithiau mor joyously budr bod wedi dim ond yn ddiweddar cael eu cynnwys yn y casgliadau. Bu farw tua 1350; y ddau yn Abaty Ystrad Fflur yng Ngheredigion ac Abaty Talyllychau yn sir Gaerfyrddin yn honni i fod yn ei man claddu.

Jan Morris

Jan Morris (b.1926) wedi teithio i bob cornel o'r ddaear, ac eto y mae 'y llaith, yn heriol ac yn obsesiynol diddorol gwlad' Cymru sy'n parhau i fod ei gariad cyntaf. Morris wedi bod yn llawer o bethau: y milwr, a newyddiadurwr, teithio awdur a hanesydd. Yn 1953 tra'n gweithio ar gyferY Gwaithmae hi'n sicrhau un o'r ganrif fawr yn ennill - adroddiad y goncwest o Everest. Awdur o fwy na 40 o lyfrau, mae hi wedi cael ei alw y cyn-enwog awdur teithio o ein hamser.

Kate Roberts

Un o'r mwyaf blaenllaw awduron Cymraeg yr ugeinfed ganrif, Roberts (1891 b) a oedd yn adnabyddus fel 'Brenhines ein llên' – 'brenhines ein llên'. Wedi'i eni ger Caernarfon, mae hi'n gweithio fel athro mewn amryw o ysgolion yn Ne Cymru. Fwyaf adnabyddus am ei straeon byrion, megis Te Yn y Grug (Te yn y Grug) a Ffair Gaeaf a Storiau Eraill (Ffair Gaeaf a Storïau Eraill), mae hi hefyd yn ysgrifennu nofelau, megis Traed Mewn Cyffion (Traed mewn Cyffion). Mae llawer o Roberts' gwaith wedi ei gyfieithu i eraill ieithoedd.

Owen Sheers

Owen Sheers (b. 1974) yn nofelydd, bardd, dramodydd ac yn gyflwynydd TELEDU a radio. Ei eni yn Fiji ond yn dod i fyny yn y Fenni, o'i gerddi a nofelau yn aml yn ennyn y dirwedd wledig fe dyfodd i fyny i mewn. Ond mae'n amrywiaeth ac uchelgais o'i waith sydd yn gwneud iddo sefyll allan: Sheers yn gweithio gyda'r actor Michael Sheen i greu tri-diwrnod angerdd chwarae sy'n plygu dros y penwythnos y Pasg 2011 ym Mhort Talbot. Sheers' pennill-dramaPink Mistroedd perfformio i ganmoliaeth fawr yn y Bristol Old Vic, tra bod ei BAFTA-a enwebwyd ffilm-gerdd,Gwyrdd Gwag,delio â drasiedi trychineb Aberfan. Mae'n Athro mewn Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe.

Dylan Thomas

Dylan Thomas (1914-53) ei eni a'i fagu yn Abertawe, ac yn ei dazzlingly dyfeisgar defnydd o iaith yn gwneud iddo un o'r pwysicaf o feirdd yr 20fed ganrif. Ei weithiau enwocaf yn cynnwys y 'ddrama ar gyfer lleisiau'Under Milk Wood, a gerddi felDo Not Go Gentle Into That Good NightaFern Hill.Thomas gwneud teithiau rheolaidd o Unol Daleithiau, lle roedd yn ddylanwad mawr ar y Curo Genhedlaeth. Yn Abertawe, mae Canolfan Dylan Thomas wedi arddangosfa barhaol ar y bardd ac yn cynnal gŵyl flynyddol, tra bod y dwyflynyddol Dylan Thomas Wobr yn cael ei dyfarnu i'r awdur 39 oed neu iau – oed pan bu farw Thomas. Cafodd ei gladdu yn y fynwent ar Talacharn, lle treuliodd ei flynyddoedd olaf.

RS Thomas

Y bardd Ronald Stuart Thomas (1913-2000) yn angerddol, ac weithiau milwriaethus, amddiffynnwr o iaith a diwylliant Cymru. Ac eto ysgrifennodd dazzlingly yn saesneg, cyhoeddi mwy na 1,500 o gerddi mewn dros 20 o gyfrolau o 50-mlwydd gyrfa ysgrifennu. Ganwyd yng Nghaerdydd, Thomas yn gweithio fel offeiriad Anglicanaidd, symud plwyfi ymhellach i'r gogledd a'r gorllewin yng Nghymru hyd nes y gallai symud dim pellach: ymsefydlodd yn Aberdaron ar yr iawn ym mhen draw Llŷn. Yn wahanol i ei o'r un enw Dylan, RS yn ei gerddi yn defnyddio iaith o stark symlrwydd a harddwch mawr. Derbyniodd medal Aur y Frenhines am farddoniaeth yn 1964 ac fe'i henwebwyd ar gyfer Gwobr Nobel am Lenyddiaeth yn 1996.

Sarah Waters

Ganwyd yn Neyland yn sir Benfro, Sarah Waters (b.1966) enillodd y 1999 Betty Trask Award am ei nofel gyntaf,Anghyfreithlon y Velvet,y cyntaf o gyfres o gothig dramâu gosod yn y gymdeithas Fictoraidd, yn aml gyda phobl lesbiaidd prif gymeriadau. Mae tri rhagor o nofelau –Fingersmith, Y Gwylio NosonaThe Little Stranger– eu henwebu ar gyfer Gwobr Man Booker. Mae pob un o'r Dyfroedd' chwe o nofelau wedi cael ei haddasu ar gyfer ffilm neu DELEDU.

Hedd Wyn

Y milwr-bardd Ellis Evans – a adwaenir yn well gan ei enw barddol, Hedd Wyn – yn ffigwr pwysig yn y bywyd diwylliannol y gymru. Yn y Genedlaethol 1917 Eisteddford, yr archdderwydd a elwir yn enw'r bardd buddugol dair gwaith, ond nid oes neb yn camu ymlaen. Yna, ei fod yn ddifrifol cyhoeddodd, bod y bardd wedi'i ladd ym mrwydr Passchendaele chwe wythnos yn gynharach. Y cadeirydd ei draped mewn du amdo. Mae'r 1917 ŵyl yn dal i fod yn adnabyddus fel 'Eisteddfod y Gadair Ddu' – yr Eisteddfod Cadair Ddu. Y bardd fferm y teulu, Yr Ysgwrn, ger Trawsfynydd, yn awr yn ganolfan ymwelwyr ag arddangosfa am ei fywyd a'i etifeddiaeth.

Mae llawer mwy o Gymraeg llenyddol mawrion gallwn sôn am…

 • Dannie Abse(1923-2014) – Caerdydd-geni bardd, nofelydd a meddyg.
 • Aneirin(6ed ganrif) – ei epigY Gododdincynnwys y cyfeiriad cynharaf at y Brenin Arthur.
 • Trezza Azzopardi(b1961) – Caerdydd-ganwyd y nofelydd o Malta dras, ei nofelY Lle Cuddioroedd Booker-henwebu yn 2000.
 • Alexander Cordell(1914-1997) – Rape of the Fair Countryyn y gyntaf o nifer o nofelau a osodwyd yn ystod y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymoedd y De.
 • Andrew Davies(b1936)– a hynod wreiddiol sgriptiwr, Davies hefyd y brenin TELEDU addasiadau:Bridget Jones Diary, Pride a Rhagfarn, Brideshead RevisitedaTŷ o Gardiauymhlith ei hits.
 • Russell T Davies(b1963)– TELEDU, yn awdur a chynhyrchydd y mae eu gwaith yn cynnwysQueer as Folkac yn y diwygiad oDoctor Who.
 • WH Davies(1871-1940 – hobo-bardd enwog am y llinellau, "Beth yw y bywyd hwn os, yn llawn gofal, rydym wedi dim amser i sefyll ac yn syllu.”
 • Caradoc Evans(1878-1945) – arloesol Eingl-Gymreig awdur y mae ei feirniadaeth ddeifiol o Gymraeg crefydd ac addysg yn dal i fod yn ddadleuol.
 • Ken Follett(b1949) – y thriller-awdur wedi gwerthu 160 miliwn o gopïau ledled y byd.
 • George Herbert(1593 - 1633) – Montgomery-eni metaffisegol bardd, offeiriad a diwinydd.
 • Alun Lewis(1915-1944) – mwyaf blaenllaw ar y bardd o'r Ail Ryfel Byd, bu farw yn Burma.
 • Sieffre o Fynwy(11eg / 12fed ganrif) – hanesydd canoloesol a croniclydd.
 • Iolo Morganwg(1747-1826) – hynafiaethydd, bardd, tal-story-teller, a sylfaenydd y modern Eisteddfod Genedlaethol.
 • Philip Pullman(b1946)– awdurHis Dark Materialsdrioleg yn mynd i'r ysgol yn Ysgol Ardudwy, Harlech. Mae addasiad TELEDU serennuHamiltoncrëwr Lin-Manuel Miranda yn cael ei ffilmio yng Nghymru.
 • Beth Reekles(b1995) – yn eu harddegau cyhoeddi teimlad ei ymddangosiad cyntafY Mochyn Bwthei gwneud yn i mewn i Netflix ffilm.
 • Bernice Rubens(1923-2004) – y fenyw gyntaf i ennill Gwobr Man Booker, yn 1970.
 • Bertrand Russell(1872-1970) – athronydd, logician, mathemategydd, hanesydd, llenor, cymdeithasol beirniad, ymgyrchydd gwleidyddol, ac enillydd gwobr Nobel.
 • Taliesin(6ed ganrif) – bardd llys a wasanaethodd o dan Celtaidd-Prydeinig, brenhinoedd Powys a'rYr Hen Ogledd(yr 'hen ogledd', sydd bellach yn rhan o'r gogledd Lloegr a de yr Alban).
 • Edward Thomas(1878-1917) – eni yn Llundain o stoc Cymru, bydd yr ysgrifwr, beirniad a bardd ei ladd yn Ffrainc.
 • Henry Vaughan(1621-1695) – sir Frycheiniog metaffisegol bardd ei edmygu gan Wordsworth, Tennyson a Sassoon.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiol wedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, Cymru blancedi gwlân ac yn taflu sy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiol llaw lliwio edafedd cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr y Ymgyrch dros Wlân, Byd-Eang Cymru a Rhyngwladol Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More