Mai 30, 2019 5 min read

Lyrics Anthem Genedlaethol Cymru
Geiriau Hen Wlad fy Nhadau

Anthem Genedlaethol Cymru, Hen Wlad Fy Nhadau (Land of my Fathers) yn eiconig Anthem Genedlaethol ac yn cael ei ystyried yn gyffredinol i fod ymhlith y gorau anthemau y byd. Anthem Genedlaethol Cymru, geiriau ac alaw eu cyfansoddi gan Evan a James James.

Anthem Genedlaethol Cymru - Hen Wlad fy Nhadau ei chyfansoddi gan Evan a James James ym 1856, tad a mab

Evan a James o Bontypridd yng nghymoedd de Cymru, ac Evan a James cyfansoddi Hen Wlad Fy Nhadau ym mis ionawr 1856. Heddiw, mae'r llawysgrif wreiddiol yn cael ei chadw ar gyfer ffyniant yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Cerflun yn anrhydeddu y tad a mab yn awr yn sefyll mewn Parc Ynysangharad ym Mhontypridd. Y teitl gwreiddiol oedd Glan Rhondda – ystyr Banciau yn y Rhondda.

Tref Pontypridd yn eistedd ar gyffordd y Rhondda, Cynon Taf ac yn y cymoedd, lle y Rhondda yn rhedeg i mewn i'r afon Taf yn y pen draw llifo i'r môr ym mae Caerdydd. Yr alaw neu fwy modernly y dôn Glan Rhondda (Banciau y Rhondda) ei chyfansoddi gan James James (Iago Ap Ieuan, 1833-1902), un diwrnod ym mis ionawr 1856 gan ei fod yn cerdded ar hyd lan yr afon yn ei dref enedigol. James oedd harpista delynores sydd yn aml yn chwarae yn yr inns of Pontypridd, ac ar ei ddychwelyd adref, mae'n canu ei fod at ei dad. Mae'n a ofynnir yn ei dad i compos rhai geiriau ar gyfer ei dôn ac erbyn y diwrnod nesaf Evan wedi ysgrifennu tair penillion. Roedd yn sôn ar y pryd bod y tad Evan (1809 - 30 medi 1878) eisoes wedi cynnwys y geiriau cyn ei fab ysgrifennodd yr alaw, er bod hyn yn bell o fod yn sicr.

Anthem Genedlaethol Cymru - Hen Wlad fy Nhadau ei pherfformio am y tro cyntaf yn y festri Capel Tabor, Maesteg gan 16-mlwydd-oed Elizabeth John.

Dim ond wythnos yn ôl y cyfansoddiad, mae'n ei pherfformio gan y bydd y canwr lleol, yn festri Capel Tabor, Maesteg (ac yn ddiweddarach daeth yngweithio dynion clwb). Mae'n gyflym daeth yn boblogaidd ymysg pobl leol. Yn wreiddiol roedd wedi golygu ar gyfer dawnsio felly, yn perfformio yn llawer gyflymach, ond nid oedd yn arafu i lawr i wneud yn haws i torfeydd i ganu gyda'i gilydd. Yr anthem ennill poblogrwydd, i ddechrau ym Mhontypridd ond yn fuan ar draws Cymru gyfan.

Y cynharaf y gwyddys copi o Hen Wlad Fy Nhadau manuscipt gan y teulu James yn rhan offerynnol a gweithiau corawl a gyfansoddwyd rhwng 1849 ac 1863. Dyma'r unig ddarn yn y llawysgrif ei gredydu i James, er ei addasu o god Save The Queen gydag un pennill yn Gymraeg yn cael sylw hefyd. Heddiw, mae hyn yn hanfodol bwysig hanesyddol ddogfen yn ffurfio rhan o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Y gân a ddaeth yn fwy adnabyddus dal i fod ar ôl yr Eisteddfod Llangollen 1858. Thomas Llewelyn o Aberdâr llunio cyfrol anghyhoeddedig alawon Cymru ar gyfer cystadleuaeth mynediad. Y 'beirniad' neu beirniad, John Owen, yn gofyn am ganiatâd i gynnwys Glan Rhondda yn ei 1860 casgliad, Gems Of Welsh Melody.

Dros gyfnod hir o flynyddoedd Hen Wlad fy Nhadau yn gynyddol yn canu ar gwladgarol crynoadau, ac mae'n datblygu'n raddol i Gymru' yn anthem genedlaethol. Yn ddiddorol, hyd yn oed heddiw, mae'n nid yn swyddogol neu a gydnabyddir yn gyfreithiol fel y cyfryw. Chwarae o the Welsh National Anthem ar gemau rygbi yn gofiadwy ledled y byd.

Cofeb i Evan a James James

Ar 11 Mawrth 1899, canwr a enwir Madge Breese yn canu Hen Wlad Fy Nhadau ar gyfer y Gramophone Company. Ei fod yn y cyntaf a elwir cofnodi a wnaed yn y Gymraeg. Sy'n parhau am un munud a 17 eiliad, y recordio oedd yn gwasgu ar un ochr 7-modfedd disg.

Yn dilyn James James' marwolaeth yn 1902, penderfynwyd y gofeb y dylid ei chodi i ddau, y tad a'r mab. Syr William Goscombe John cynlluniwyd y gofeb ac fe gymerodd bron i 30 mlynedd i'w cwblhau, ac roedd yn olaf ei ddadorchuddio yn y Parc Ynysangharad, Pontypridd, ar 23 gorffennaf 1930.

Y ddau fywyd maint o ffigyrau efydd yn cynrychioli barddoniaeth a cherddoriaeth, gyda'r arysgrif, sy'n darllen: Er cof am Evan James a James James, tad a mab o Bontypridd, sydd, wedi'i hysbrydoli gan dwfn ac yn dyner gariad at eu tir brodorol unol barddoniaeth i gân ac yn rhoi Cymru yn ei Anthem Genedlaethol, Hen Wlad fy Nhadau.

Anthem Genedlaethol cymru Lyrics a Chyfieithiadau

Mewn tair penillion, er fel arfer dim ond y pennill cyntaf yn cael ei chanu. Anthem Genedlaethol Cymru geiriau fel a ganlyn;

Pennill 1
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant ue gwaed.

Corws
Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf rydw i'n gwlad.

Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.

Corws
Pennill 2
Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, yr wyf fi.

Corws
Pennill 3

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

Cyfieithu y geiriau i Anthem Genedlaethol Cymru yn y saesneg fel a ganlyn;

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Hen dir lle y clerwyr yn cael eu hanrhydeddu ac yn rhad ac am ddim;
Ei rhyfelgar amddiffynwyr mor dewr a dewr,
Am ryddid eu bywyd yn y gwaed eu bod yn rhoi.

Yn y cartref, yn y cartref, yn wir yr wyf i gartref,
Mae heniaith y cymry mor bur,
O bydded i'r hen iaith barhau.

Hen dir y mynyddoedd, yr Eden y beirdd,
Mae pob ceunant a phob dyffryn yn loveliness gwarchodwyr;
Drwy caru fy wlad, charmed lleisiau yn cael eu
Ei nentydd, ac yn ei afonydd, i mi.

Er foemen wedi sathru fy tir 'castell-nedd eu traed,
Iaith Cambria yn dal yn gwybod dim retreat;
Mae'r awen yn vanquished gan bradwr yn disgyn llaw,
Nac dawelu y delyn fy tir.

Anthem Genedlaethol Cymru

Cymru anthem genedlaethol geiriau yn cael eu bob amser yn canu mewn digwyddiadau chwaraeon y byd ond mae'n fwyaf enwog am ei rendition o Gymru rygbi rhyngwladol yng Nghaerdydd. Dywedir yn aml bod y canu yr anthem yn werth o leiaf ychydig o bwyntiau ar gyfer Cymru ym mhob gêm ryngwladol!!

 

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddarwyd 15 awst 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More