Chwefror 28, 2020 3 min read

Gwlanen Gymreig a Syr Pryce Jones

 

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Gwanwyn Sir Drefaldwyn a Gwlanen Gymreig

Cynhyrchwyd Wlanh Flannel gyntaf yn Sir Drefaldwyn yng nghanol Cymru, mewn trefi fel Llanidloes a'r Drenewydd ond y Drenewydd a enillodd yr enw da o fod yn brifddinas diwydiant Gwlanen Cymru!

Yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg, yng Nghymru y dechreuodd wehyddu gwlanen o wlân gyntaf. Mae gwlanen (Gwlanen) yn frethyn gwlân y gellir ei frwsio ar un neu'r ddwy ochr i gynhyrchu nap meddal. Tra yn Lloegr cymhwyswyd y disgrifiad 'gwlanen' hefyd i ffabrig cotwm, yng Nghymru roedd yn parhau i fod yn derm ar gyfer ffabrig gwlân.

Mae rhai yn credu bod y gair Saesneg ‘flannel’ yn deillio o’r Gymraeg ‘gwlanen’ (o gŵlan, Cymraeg am wlân.) Ar gyfandir Ewrop, mae’r Ffrangeg yn ei alwflanelle, a'r Almaenwyr,Flanell. Mewn gwirionedd, nid oes unrhyw un yn hollol siŵr o ble y daeth yr enw yn hanesyddol.


Ar ôl y Ddeddf Uno rhwng Cymru a Lloegr ym 1536, daeth y Shrewsbury Drapers Company yn ddyn canol yn y fasnach frethyn gwlân, gan lywodraethu cynhyrchu ac allforio gwlanen a chadachau gwlân eraill. Dim ond yn y 1790au y rhyddhaodd yr urdd reolaeth, gan ganiatáu o'r diwedd i weithgynhyrchu gwlân o Gymru ddatblygu a ffynnu. Yn ystod y 19eg ganrif, roedd y Drenewydd wrth wraidd ffyniant byd-eang yn niwydiant gwlanen wlân Cymru ac fe’i gelwid yn ‘The Leeds of Wales’. Ar ei anterth, gwerthwyd nwyddau a weithgynhyrchwyd yno, a'u brandio a'u marchnata o'r Drenewydd, ledled y DU ac o amgylch y byd - wedi'u galluogi gan sefydliadau a strwythurau'r Ymerodraeth Brydeinig.

Ar ddechrau'r 20fed ganrif, fodd bynnag, roedd diwydiant gwlanen Cymru wedi dirywio'n derfynol. Roedd yn wynebu cystadleuaeth gynyddol o ffatrïoedd tecstilau mwy cysylltiedig, mwy a mwy modern gogledd Lloegr ac America.


Syr Pryce Pryce-Jones

Roedd Syr Pryce Pryce-Jones (16 Hydref 1834 - 11 Ionawr 1920) yn entrepreneur o Gymru a ffurfiodd y busnes archebu post cyntaf yn y byd a chwyldroi sut roedd cynhyrchion yn cael eu gwerthu. Fe greodd y catalog archeb bost cyntaf - a oedd yn cynnwys nwyddau gwlân gan gynnwys gwlanen Gymreig - am y tro cyntaf y gallai cwsmeriaid archebu trwy'r post, a dosbarthwyd y nwyddau ar y rheilffordd - a dechreuodd hyn i gyd yn nhref fechan Sir Drefaldwyn, Y Drenewydd (Y Drenewydd) .

Daeth Pryce-Jones yn hynod lwyddiannus yn y Deyrnas Unedig, gyda'i gwsmeriaid proffil uchel gan gynnwys Florence Nightingale a'r Frenhines Victoria. Dechreuodd ei fusnes dramor hefyd, gan werthu gwlanen Gymraeg i weddill Ewrop, yr Unol Daleithiau ac Awstralia wedyn. Yn ystod yr 1870au cymerodd ran mewn arddangosfeydd ledled y byd, gan ennill sawl gwobr, a daeth yn fyd-enwog. Gwnaeth y Frenhines ei urddo'n farchog ym 1887.

Credir bod y Frenhines Victoria wedi gwisgo curwyr a wnaed gan Pryce-Jones. Roedd ei glymwyr gwlanen Cymraeg meddal yn cael eu ffafrio gan lawer o bennau (a gwaelodion) coronog Ewrop, gan gynnwys Brenhines Norwy ac Ymerodres Rwsia!

Ganed Pryce-Jones yn Llanllwchaiarn, pentref bach ychydig y tu allan i'r Drenewydd.Roedd yn brentis i ddillad lleol, John Davies, ac ym 1856 cymerodd drosodd fusnes Davies. Yn yr un flwyddyn priododd hefyd ag Eleanor Rowley Morris o'r Drenewydd. Roedd siop gyntaf Pryce-Jones ychydig oddi ar Broad Street lle dechreuodd werthu dillad. Yn ddiweddarach, cafodd ei ailenwi'n Warws Brenhinol Cymru ac erbyn hynny roedd y busnes yn ffynnu. Roedd gan y Drenewydd ddiwydiant gwlân erioed ond y wlanen Gymreig a wehyddwyd yn lleol a ffurfiodd brif gynheiliad busnes Pryce-Jones.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân a thafliadau o Gymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch dros Wlân, Cymraeg Byd-eang a Cymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More