Gorffennaf 09, 2019 5 min read

Cymru Baneri

Draig Cymru Baneri

Mae'n fwy na thebyg yn wir i ddweud nad oes unrhyw Cymro neu cymraes a fyddai yn cydnabod y faner Genedlaethol Cymru, y Ddraig goch neu Y mae Draig Goch. Y baner Cymru yn y delweddau yn cael eu adnabyddus ledled y byd ac wedi bod yn gyson yn beirniadu fel un o'r rhai mwyaf eiconig a thrawiadol baneri. Mae llawer o baneri cenedlaethol yn unig trefniant o liwiau - Cymru, baner Genedlaethol lun yn un o'r hyderus, tanllyd y ddraig Gymreig – Y Ddraig Goch neu y Gymraeg baner y ddraig!

Y ddraig Gymraeg baneri yn dangos y Ddraig fel red dragon passant (a passant yn cael ei anifail ei ddangos fel cerdded gyda yr hawl droed flaen ac yn ei gynffon a godwyd) ar y gwyrdd a gwyn cefndir. Mae ei nid yn unig yn eiconig ond mae llawer yn credu ei fod yn un o'r hynaf baneri yn y byd sy'n dal mewn defnydd.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

Cymru Baneri (parhad wedi)

Y ddraig wedi bod yn gysylltiedig â Chymru ers canrifoedd lawer, ond mae ei darddiad a pam ei bod yn ar y faner yn aneglur. Y cysylltir y ddraig i ddynodi Cymru, yn mynd yn ffordd yn ôl nennius yn yr Historia Brittonum, a ysgrifennwyd gan yr hanesydd Nennius o gwmpas 820.

Ymhlith y cynharaf yn sôn am y gair "draig" yn yr iaith Gymraeg yn dyddio'n ôl i'r chweched ganrif. Credir, fodd bynnag, bod y gair "draig" yn golygu "arweinydd" ac yn benodol cryf "arweinydd" ar y pryd yn hytrach nag yn y dydd ar hyn o bryd ystyr "y ddraig". Mae'r gair "draig" y byddai'n cael ei ddefnyddio gan feirdd. Maent yn defnyddio "draig" ar gyfer rhywun a fyddai yn rhad ac am bobl Cymru o saesneg yn orthrwm, ac felly mae'r gair yn ymddangos i awgrymu ffyrnig rhyfelwr neu symbol o gryfder pobl Cymru.

Hyd yn oed cyn hynny, yn y bumed ganrif, y Brenhinoedd Cymru o Aberffraw yn dweud eu bod wedi defnyddio'r y ddraig fel symbol o'u efallai ar ôl i'r Rhufeiniaid adael Prydain.

Yn y 12fed ganrif, Sieffre o Fynwy a ysgrifennodd yn Historia Regum Britanniae bod y ddraig gysylltiadau i y chwedlau Arthur (a oedd yn Gymraeg). Enw'r Uthr Pendragon, a oedd Arthur yn dad, yn golygu y Pen Draig. Geoffrey hefyd yn sôn am y proffwydoliaeth Myrddin (neu Merlin) oedd yn rhagweld parhaol frwydr rhwng y ddraig goch a'r ddraig wen, h. y., y frwydr rhwng y Gymraeg a'r saesneg.

Ar ôl i Dywysog Cymru, Owain Glyndŵr, a ddefnyddir y ddraig yn y flwyddyn 1400 fel symbol o'r gwrthryfel yn erbyn y saeson, y ddraig yn dod i Loegr gan y Tŷ Tuduraidd, disgynyddion uniongyrchol y Gymraeg Teulu Brenhinol a oedd yn dal yr orsedd lloegr o 1485 i 1603.

Y faneryn cynnwys y ddraig goch Cadwaladr, Brenin Gwynedd, ynghyd â Tudur lliwiau gwyrdd a gwyn. Mae'n cael ei ddefnyddio gan Harri VII) ar faes Brwydr Bosworth ym 1485, ar ôl y mae'n cael ei wneud yn y wladwriaeth i eglwys Gadeiriol St Paul.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Er bod Cymru yn rhan o'r Deyrnas Unedig, i lawer, mae'n rhyfedd bod dim rhan o faner Cymru yn cael ei gynrychioli mewn baner Jac yr Undeb ar y cyfan! Deddf seneddol yn ôl yn 1535 yn y gyfraith a ymunodd Gymru i Loegr, ac yn yr amser hwnnw y St George Cross Lloegr (y groes goch ar gefndir gwyn) ei fabwysiadu ar gyfer y 'Teyrnas Lloegr' a oedd, yn dilyn y 1535 Gweithredu wedyn yn cynnwys Cymru. Y cyntaf Baner yr Undeb yn ei greu yn 1606, ac roedd yn cynnwys rhannau o'r Alban (y Saltire neu Saint Andrew Cross, gwyn X-croes ar gefndir glas), a Lloegr baneri. Yn 1801 presennol Baner yr Undeb (a elwir yn gyffredin y Jac yr Undeb) ei chreu, sy'n ymgorffori pellach elfen yn cynrychioli Iwerddon (y Saltire o St Patrick: coch X-croes ar gefndir gwyn). Felly, ar gyfer hanesyddol a chyfreithiol rhesymau yn mynd yn ôl i 1535, mae Cymru wedi dim ar wahân cynrychiolaeth yn y Faner yr Undeb.

Ar gyfer yr holl ddynion a menywod, mae hyn yn siomedig a hyd yn oed yn fwy felly gan i bron unrhyw un, y baner Cymru yn llawer gwell i Jac yr Undeb! Yn rhyfeddol, nid oedd hyd nes 1959 bod y Frenhines Elizabeth yn datgan bod 'dim ond y Ddraig Goch ar gwyrdd a gwyn ar faner y dylai fod yn hedfan ar adeiladau'r llywodraeth yng Nghymru'. Dyma restr o lawer eraill o Faneri Cymru, ac mae llawer ohonynt yn dal i hedfan yn gyhoeddus heddiw.

Cenedlaethol Cymru Baneri

Dyma rai o'r hŷn neu hyd yn oed hen Gymraeg baneri...

Baner cymru - ar hyn o bryd gan 1953 Baner cymru - O 1807 i 1953
Baner cymru - Baner ar gyfer Cymru - fersiwn Cyfredol o 1953
Baner cymru - O 1807 i 1953
St david's Presennol Gŵyl Dewi gyda Ddraig Goch
Baner cymru - St david's Baner cymru - Dewi Sant, gyda red dragon

 

Sioe Frenhinol Cymru Baneri

Owain Glyndwr Powys Mathrafal Deheubarth
Baner Owain Glyndwr Powys Mathrafal faner Deheubarth faner
Llywelyn ap Gruffudd Powys Fadog Gwynedd
Llywelyn ap Gruffudd personol faner Powys Fadog Faner Gwynedd Deyrnas Faner

 

Heddiw, mae'n gyffredin i weld baner Owain Glyndŵr yn hedfan ar draws Cymru. Y mudiad cenedlaetholgar yng Nghymru wedi cynnal bob amser Owain Glyndwr yn uchel iawn ei barch, ond ei fod bellach mae ffigur o ddiwylliant torfol yng Nghymru, gyda cerfluniau a henebion, ochr yn ochr â dafarn ac enwau strydoedd i goffáu ef. Owain Glyndwr Diwrnod, 16 medi, yn coffáu cynhenid olaf Cymru person i ddal y teitl Tywysog Cymru.

Cymru Baner - Wladfa)

Cymru Baneri Baner Cymru yn Y Wladfa, neu Batagonia, yr Ariannin

Ers diwedd y 19eg ganrif, y faner Y Wladfa, y wladfa yn Nhalaith Chubut, Patagonia, yr Ariannin yr Ariannin baner â Draig Cymru yn yr ardal gwyn yn y canol.

 

 

 

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreiga

eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a knitters - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enw ychydig!. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddariad diwethaf 21ain tachwedd 2020



Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More