Awst 14, 2019 3 min read

Gwisg a Gwisg Genedlaethol Cymru

Y ddelwedd draddodiadol a mwyaf adnabyddus o ffrog neu wisg genedlaethol Cymru yw delwedd menyw mewn clogyn gwlân coch, du a gwyn gyda het ddu dal.

Mae'r ddelwedd hon yn un a ddatblygodd i raddau helaeth yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn ystod y cyfnod hwn roedd gwerthoedd traddodiadol diwylliant Cymru dan fygythiad a chwaraewyd datblygiad delwedd gwisg genedlaethol Gymru yn rhan wrth ddiogelu hunaniaeth ‘Cymru’.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Casgliadau Poblogaidd FelinFach

Naturiol Traddodiadol wedi'i wneud â llaw - Harddwch ac unigrywiaeth cynhyrchion gwlân wedi'u gwneud â llaw - yn draddodiadol blancedi a thaflu Cymreig wedi'u gwehyddu â llaw, y blancedi tapestri Cymreig eiconig, sgarffiau ac edafedd wedi'u lliwio â llaw gyda lliwiau naturiol

Blancedi Tapestri Cymru  Edafedd wedi ei liwio â llaw Cardiau Rhodd

Gwisg Genedlaethol Cymru (parhad)

Cyn diwedd y 18fed / dechrau'r 19eg ganrif nid oedd y fath beth â gwisg genedlaethol Gymreig. Yn ystod y 1830au, bu’r Arglwyddes Llanover, gwraig meistr haearn yn Gwent, yn ddylanwadol iawn wrth annog gwisgo ffrog ‘genedlaethol’. Roedd o'r farn ei bod yn bwysig sefydlu hunaniaeth genedlaethol Gymreig oherwydd ar yr adeg hon roedd llawer yn teimlo bod eu hunaniaeth genedlaethol dan fygythiad. Anogodd y Gymraeg a'i defnydd o ddydd i ddydd a gwisgo gwisg Gymraeg adnabyddadwy, yn seiliedig ar wisg draddodiadol menywod gwledig.

Merched o Gymru mewn gwisg a gwisg genedlaethol Gymreig

Merched mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru oedd yn gwisgo'r ffrog Gymraeg draddodiadol yn bennaf ac roedd yn seiliedig ar fath o wn gwely wedi'i wneud o wlân ac wedi'i gwisgo dros staes. Roedd hwn yn ymuno â neithdar printiedig, petticoat, ffedog a hosanau wedi'u gwau. Cwblhawyd y ffrog gan het goron uchel yn atgoffa rhywun o ffasiynau o'r 17eg ganrif a chlogyn coch, capiog.

Efallai mai un o'r achlysuron hanesyddol enwocaf lle gwisgwyd gwisg genedlaethol Cymru oedd ym 1797 pan ddigwyddodd y goresgyniad olaf ar dir mawr Prydain. Ni all llawer o wledydd ddweud bod byddin dramor wedi'i threchu gan fenywod wedi'u gwisgo yn eu gwisg genedlaethol.

Digwyddodd y goresgyniad olaf o Brydain yn Fishguard yng Nghymru ym 1797, pan laniodd milwyr Ffrainc ger Llanwnda yn llwyddiannus. Ar ôl sbri ysbeilio pryd y cafodd llawer o win ei yfed (llongddrylliwyd llong o Bortiwgal ychydig ddyddiau ynghynt a’i chargo ‘wedi’i hachub’ gan y bobl leol), roedd llawer o’r goresgynwyr yn rhy feddw ​​i ymladd. O fewn dau ddiwrnod, cwympodd y goresgyniad, ac ildiodd y Ffrancwyr i lu milisia lleol.

Yn rhyfedd serch hynny, mae'r cytundeb ildio yn cyfeirio at sawl unmilMilwyr cot coch Prydain yn dod at y Ffrancwyr - ond dim ond ychydig oedd ynocantmilwyr yn Fishguard! Fodd bynnag, yn yr ardal wledig hon, roedd gwisg genedlaethol Cymru yn boblogaidd a daw cannoedd o ferched o Gymru wedi'u gwisgo yn eu clogynnau coch traddodiadol a'u hetiau du i weld beth oedd yn digwydd. O bell, mae'n ymddangos bod y Ffrancwyr meddw wedi camgymryd y menywod hyn am Grenadwyr Prydain!

Daeth defnydd y wisg o ddydd i ddydd hefyd ar yr un pryd â thwf Cenedlaetholdeb Cymreig, gan fod cynnydd diwydiannu yn fygythiad i'r ffordd amaethyddol draddodiadol o fyw. Budd arall i'r wisg oedd ei bod wedi'i gwneud o wlân a oedd o fudd i ddiwydiant gwlân Cymru.

Wrth i'r 19eg ganrif fynd yn ei blaen, daeth gwisgo ffrog draddodiadol yn llai poblogaidd ac erbyn yr 1880au roedd y wisg Gymreig yn cael ei gwisgo'n fwy fel ymgais i gynnal traddodiad a dathlu hunaniaeth Gymraeg ar wahân, - nid yw bellach yn cael ei gwisgo fel gwisg o ddydd i ddydd.

Heddiw mae gwisgoedd Cymraeg yn cael eu gwisgo ar ddiwrnodau dathlu a seremonïol ac yn arbennig ar y 1af o Fawrth bob blwyddyn, Dydd San Dafydd a chan berfformwyr mewn cyngherddau ac eisteddfodau. Mae hefyd yn bwysig iawn i'r diwydiant twristiaeth a rhoddion o Gymru.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Defaid, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enwi ond ychydig !. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 3ydd Tachwedd 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More