Rhagfyr 25, 2020 6 min read

Cymru Draddodiadau Nadolig

Cyflwyniad

Drwy gydol y byd, y Nadolig a dathliadau'r Flwyddyn Newydd yn hoff amser o'r flwyddyn, yn enwedig yng Nghymru. Mae'n aml yn gofyn, Beth yw Nadolig yn y Gymraeg a Beth yw y Blwyddyn Newydd - yr ateb yw "Nadolig Llawen" neu Nadolig Llawen a "Blwyddyn Newydd Dda" neu Blwyddyn Newydd dda. Y eraill yn y cwestiwn pwysig yw, "Beth yw Tad y Nadolig yn Gymraeg" ac mae'r ateb yn "Sion Corn".

Mae yna lawer o draddodiadau yn ystod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, gan gynnwys:

  • Plygain – Carolau Nadolig rhwng 3am a 6am
  • Noson Gyflaith – Taffi gwneud gyda'r nos
  • Holly Curo
  • Mari Lwyd – Llwyd Gaseg yn dod â lwc dda
  • Wasael – Yfed seidr twym
  • Hela Dryw
  • Calennig – Tric neu Trin, Cymru arddull
  • Cwm Gwaun (ger Abergwaun) dathliadau'r Flwyddyn Newydd ar 13th Ionawr bob blwyddyn!

Plygain

Plygain yng nghefn gwlad Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn dyddio'n ôl i'r Gatholig cyfnod, pan fydd yn gynnar yn y bore Plygain cynhaliwyd gwasanaethau ar ddydd Nadolig. Mae'n un o'r hynaf Cymru draddodiadau Nadolig ac yn y recordiad cynharaf o Plygain yn y gwasanaeth yn y 13eg ganrif. Byddai gwasanaethau yn rhoi'r gorau yn y golau cyntaf pan y byddai pawb wedyn yn mynd adref ac yn dathlu'r Nadolig. Ar ôl y gwasanaeth, diwrnod o wledda ac yfed yn dechrau.

Mae hyn yn ffurf unigryw o ar eu pennau eu hunain carol-singing, Cymru gân Nadolig, a nodweddir gan harmoni agos ac yn canu yn wreiddiol gan grwpiau bach o ddynion, yn dal i fod yn draddodiad byw, ac yn wir wedi gweld rhywfaint o adfywiad ymysg y genhedlaeth iau. Newydd o gantorion ac yn y partïon wedi dod i'r amlwg, a gwasanaethau newydd wedi eu sefydlu mewn gwahanol rannau o'r wlad, lle hŷn carolau yn gallu cael ei glywed ochr yn ochr â newydd gwreiddiol carolau a gyfansoddwyd yn y modd traddodiadol.

Y traddodiad Plygain yn dal i fyw mewn sawl rhan o Gymru ac yn aml yn chwarae rôl yn Cadw Nadolig calendr digwyddiadau ar safleoedd o'r fath fel Abaty Tyndyrn a Dewi Sant Esgob a hefyd gyda Chymdeithasau Cymreig yn Llundain.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

Noson Gyflaith (Taffi Nos)

Er mwyn aros yn effro tan ei bod yn amser i fynd i'r eglwys, un gweithgaredd sydd yn draddodiadol yn ymarfer yn gwneud taffi, mae Noson Gyflaith sy'n golygu Taffi Nos.  Mae Noson Gyflaith yn aml yn rhan o'r Plygain gwasanaethau ac yn cymryd rhan noson o taffi gwneud. Wledig o ffermydd a thai eraill y byddai yn gwahodd ffrindiau a'r teulu rownd a bydd y noson yn cynnwys o gemau, adrodd straeon ac wrth gwrs, taffi yn ei wneud. Mae rhai lleoedd yng Nghymru yn dal i gael traddodiad hwn ac yn rhai hanesyddol mewn lleoliadau o amgylch y gwlad twristiaid yn gallu wneud eu hunain taffi ac yn ymuno yn ar hyn melys traddodiad.

Gwyl San Steffan (St Stephens Dydd; Dydd San Steffan)

Dydd san steffan (26 rhagfyr), Sant Steffan Diwrnod, yn cael ei dathlu mewn ffordd unigryw yng Nghymru ac yn cynnwys y traddodiad o "holly-guro" neu "holming."Yn rhyfedd iawn, dynion ifanc a byddai bechgyn yn casglu celyn canghennau a guro y breichiau o menywod ifanc gyda rhai canghennau pigog nes eu bod yn gwaedu. Mewn rhai ardaloedd nid oedd y coesau a oedd yn curo. Mewn eraill, yr oedd yr arferiad ar gyfer y person diwethaf i chi fynd allan o'r gwely yn y bore i gael ei guro gyda holly canghennau. Mae hyn yn rhyfedd a chreulon arfer farw cyn ddiwedd y 19eg ganrif.

Mari Lwyd - Ceffyl Llwyd (Mare)

Mari Lwyd yn golygu "llwyd mare" ac yn cyn-traddodiad Cristnogol yn meddwl i ddod â lwc dda yn y Flwyddyn Newydd.Y ceffyl ffigur yn cael ei wneud a addurno gyda addurnol yn y clustiau a'r llygaid.Byddai hefyd yn cael ei addurno ymhellach gyda lliw, rhubanau, clychau a phapur. Byddai wedyn yn cael ei gorymdeithio o amgylch y dref. Y blaid a fyddai'n herio gwahanol tai i frwydr tennyn (a elwir yn pwnco).
Ar ôl y frwydr hon, y Mari Lwyd byddai'r blaid yn cael eu gwahodd i mewn i'r tŷ ar gyfer lluniaeth.

(Delwedd trwy garedigrwydd Milford Mercury Papur newydd)
Mari Lwyd mewn tafarn tafarn Sinc, Rhos y Bwlch (Rosebush) yn sir Benfro

 

Wasael - twym Seidr

Mae hyn yn traddodiad oedd yn rhan sylfaenol o'r holl dathliadau Nadolig. Fel y gwin cynnes yn feddw heddiw, yfed oddi wrth y wasael powlen byddai wedi bod yn rhan o unrhyw Cymru y Nadolig.

Gwasael yw twym seidr sydd fel arfer yn feddw o gwmpas y Nadolig a oedd yn bwriadwyd yn wreiddiol i dost ac yn gobeithio am gynhaeaf da o afalau seidr y flwyddyn ganlynol. Er bod y wasael bowlen wedi bod yn draddodiad yng Nghymru ers blynyddoedd lawer, mae ei gwreiddiau yn deillio oddi wrth yr Eingl-Sacsonaidd "Waes Hael!", yr ystyr i fod, neu i fod yn iach.

Wren Dydd

Yn y 19eg ganrif yng Nghymru, o grwpiau o ddynion yn mynd allan 'hela'r Dryw'. Ar ôl dal, bach aderyn byddai mewn cewyll mewn bocs pren ac yn gwneud ddrws-i-ddrws i bawb ei weld.Wren Dydd, Dydd y Dryw neu Hela Dryw dathlwyd Dydd yng Nghymru rhwng 6 a 12 ionawr.Er bod nid yw bellach yn enwog, mae'n mewn gwirionedd yn ddiddorol i ddarganfod yr hen draddodiadau Cymreig a sut "hela'r Dryw" ei ddienyddio.

Y Dryw orymdaith yn cynnwys grŵp o ddynion, yn cario bach wren mewn cawell pren drws-i-ddrws drwy'r dref. Pobl yn y tai y byddai yna talu i weld y dryw. Mae'r rhain yn torfeydd oedd yn a elwir weithiau yn wrenboys.

Pam dryw? Gallai fod yn bod dryw dewiswyd oherwydd ei gysylltiad â breindal a bri.

Calennig

Yn ôl i hen draddodiadau, bydd y plant yn mynd o ddrws i ddrws yn canu ac yn cael eu rhoi yn 'Calennig' yn dychwelyd, losin neu arian, neu'r ddau!. Calennig yn y Gymraeg air oedd yn cyfieithu llythrennol fel "y diwrnod cyntaf y mis" ond mae hefyd yn golygu Flwyddyn Newydd dathliad neu rhodd Flwyddyn Newydd. Yng Nghwm Gwaun, sir Benfro, mae'r dathliad yn cymryd lle ar 13 ionawr bob blwyddyn, ac nid ar y 1af. Dod o hyd allan pam?

Nadolig Llawen - Calennig - Nadolig Llawen gan y Goeden Nadolig

Cymru y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, Geiriau ac Ystyron

Geiriau Cymraeg Ystyr
   
Nadolig Llawen Nadolig Llawen
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd dda
Nadolig Llawen rwy'n chi gyd Nadolig llawen i chi gyd
Blwyddyn Newydd Dda Blwyddyn Newydd Dda
Plygain Gyda dim amlwg cyfieithu,Plygain yn Gymraeg Nadolig traddodiadol digwyddiad, yn draddodiadol yn gynnar yn y bore gwasanaeth Nadolig a gynhelir yn yr eglwys rhwng tri a chwech o'r gloch ar fore Nadolig.
Noson Gyflaith Taffi Nos
Cerden Nadolig Cerdyn Nadolig
Coeden Nadolig Coeden Nadolig
Cyfarchion y Tymor Cyfarchion Tymhorol
Sion Corn Tad Y Nadolig
Noswyl Nadolig Noswyl Nadolig
Nadolig Nadolig
Dydd Nadolig Dydd Nadolig
Gwyl San Steffan Dydd San Steffan
Nos Galan Blynyddoedd Newydd Noswyl
Hen Galan Flwyddyn Newydd Diwrnod
Mari Lwyd Llwyd Mare Ceffyl
Calennig Dathlu y Flwyddyn Newydd gyda anrhegion - Tric neu Trin, Cymru arddull
Blwyddyn Newydd Dda Blwyddyn Newydd Dda
Iechyd Da Iechyd da neu Lloniannau (gyda diod mewn llaw!)
  

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a knitters - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enw ychydig!. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddarwyd ddiwethaf ar y 25ain rhagfyr 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More