Awst 04, 2020 5 min read

15 Gorau Cymru Traethau

Y traethau gorau yng Nghymru ymhlith y rhai mwyaf syfrdanol o hardd traethau yn y byd, gyda channoedd o cudd cildraethau a baeau. Er gwaethaf ei harddwch, mae llawer o'r rhain Cymru traethau yn aros yn gymharol anhygyrch, ychydig yn hysbys ac yn anaml yn ymweld â nhw. Mae rhai o draethau Cymru yn cael eu traethau Baner Las, rhai yn sandy, mae rhai yn greigiog ac mae rhai traethau, neu o leiaf rannau o ohonynt yn cael eu ci yn gyfeillgar. Nid oes unrhyw ran o Gymru monopoli ar y traethau gorau – mae'r rhestr yn cynnwys traethau yng ngogledd Cymru, de a gorllewin Cymru. Y de Cymru traethau arfordir sir Benfro yn haeddu sylw arbennig gan fod y cyfan o arfordir sir Benfro yn Parc Cenedlaethol oherwydd yr harddwch naturiol eithriadol yr arfordir.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Traethau yng Nghymru yn cael y mwyaf o Draethau Baner Las

Traethau yng Nghymru yn y Faner Las 'cyfalaf' yn y DU gyda mwy o draethau Baner Las y filltir nag yn unrhyw le arall. Eiconig Baner Las yn fyd-enwog eco-label sy'n eiddo gan y Sefydliad ar gyfer Addysg Amgylcheddol (FEE). Y wobr Baner Las gwobrau gyda'i gilydd gyda'r Arfordir Gwyrdd a Gwobrau Glan môr yn gwneud cyfanswm o dros 100 o wobrau ar gyfer Cymru traethau.

Llwybr Arfordirol Cymru

Cymru yn mwynhau arfordir mawr sydd oddeutu 870 milltir (neu 1,400 cilomedr) o hyd, o Queensferry, sir y Fflint yn y gogledd-Ddwyrain i gas-gwent, Gwent yn y de-Ddwyrain. Mae Llwybr Arfordir yn agor yn 2012 ac mae'n cynnwys y darn cyfan o'r 870 arfordir ac yn y rhestr o 15 o'r traethau gorau yng Nghymru yn dod o bob rhan o'r arfordir hwn. (jyst fel 'Bakers Dwsin, hy 13, mae 16 yn y rhestr!!!!). Yma yn yr 16 gorau Cymru traethau...

 • Aberdyfi, Gwynedd
Aberdyfi yn ddelfrydol pentref arfordirol ar aber yr afon Dyfi. Mae yna bedair milltir o arfordir yn mynd tua'r gogledd i Tywyn gyda golygfeydd ysblennydd tuag at Eryri a'r Wyddfa ei hun.
 • Aberffraw a Ynys Llanddwyn, Ynys Môn (ynys Môn)
Gwledig ac yn uncrowded traeth gyda thwyni o'i ôl. Y cyfagos Niwbwrch (Newborough) a traeth Llanddwyn ynghyd â Gwarchodfa Natur Genedlaethol cwningar Niwbwrch a'i helaeth twyni tywod yn drawiadol. Oddi wrth y traeth, mae golygfeydd godidog ar draws Eryri, Penrhyn Llyn ac afon Menai. Ynys Llanddwyn bob amser fod yn gysylltiedig â Santes Dwynwen, Cymru Nawddsant Cariadon!
 • Aberdaron, Gwynedd

Aberdaron yn gorwedd yn y diwedd iawn o Benrhyn Llŷn ac mae'n hyfryd bach y pentref a'r traeth sydd yn dod yn hynod o boblogaidd yng hi'n fwy heulog y tywydd. Gynt yn bentref pysgota, byddai pererinion yn atal dros yma ar eu ffordd i Ynys Enlli, 'Ynys yr 20,000 o Seintiau'. Adwaenir hefyd fel Ynys Enlli, mae bellach yn adnabyddus yn rhyngwladol Gwarchodfa Natur Genedlaethol am ei hadar.

 • Barafundle Yn Sir Benfro (Sir Benfro)

Mae hyn yn draeth anghysbell, yn aml yn pleidleisio fel un o'r traethau gorau yn y DU, dim ond hygyrch drwy gerdded hanner milltir oddi wrth y maes parcio agosaf.

 • Cefn Sidan, Sir Gaerfyrddin (Sir Gaerfyrddin)

Cymru' traeth hiraf yn ne Cymru ac mae'n wyth milltir o hyd cerddwyr cŵn' baradwys, yn rhan o'r Parc Gwledig pen-bre gyda golygfeydd at benrhyn Gŵyr

 • Mwnt, Ceredigion
Syfrdanol o hardd, gwarchod, a sandy cove. Ar ben uchaf y traeth ' n giwt yn y capel. Grisiau serth yn arwain i lawr i'r hyn heb eu difetha bae, sy'n cael ei berchen ac yn rhedeg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
  • Newport, Pembrokeshire (Sir Benfro)
  Eang, maith traeth yn aber Afon Nyfer o Gasnewydd Clwb Golff ar un pen i'r dref Casnewydd ar y llall. Ar y distyll, gallwch gerdded ar draws yr afon i'r Parrog, Trefdraeth a poblogaidd Newport Boat Club. (Parrogsaesneg yw'r gair, yn debyg i "padog". Yn nhrefi Cymru yn masnachu gyda Lloegr mae wedi caffael yystyr "fflat lle ar gyfer dadlwytho llongau").
   • Pentywyn, Sir Gaefyrddin (Sir Gaerfyrddin)

   Rhwng Amroth a Lacharn ar Bae Caerfyrddin, mae hyn yn helaeth saith milltir yn ymestyn o draeth yn enwog am y car rasio a fu. Yn enwog fel y traeth lle mae Syr Malcolm Campbell yn gosod y record cyflymder ar dir yn yr 1920au.

    • Porthcawl

    Mae Porthcawl yn hynod boblogaidd seaside resort yn ne Cymru. Mae yna lawer o draethau yn yr ardal Portcawl. Ar yr ochr ddwyreiniol yn Newton Traeth hir tywodlyd a chreigiog ar y traeth, a gefnogir gan y Newton Burrows a thwyni tywod Merthyr Mawr, a ddynodwyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac yn dod i ben wrth geg yr Afon Ogmore yn y Ogmore-by-Sea.  

    Yn ogystal, mae enwog Bae Trecco, Tywodlyd Bae, Traeth Coney a Glan y môr ar y Traeth, a elwir hefyd fel Traeth y Dref. Ar ochr orllewinol y dref yn Rest Bay a llai Pinc a Bae Traeth Sker.

    • Porthdinllaen, Gwynedd
    Mae hyn yn hir yn ymestyn o draeth tywodlyd ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn. Ty Coch Inn agorwyd yma ar y traeth ym 1842 a heddiw yn un o'r rhai mwyaf enwog tafarnau yng Nghymru
    • Porthor, Gwynedd
    Ar gogleddol Llyn arfordir, y tywod gwyn yma yn enwog am y gwichian sain sy'n cael ei wneud wrth i chi sathru ar y tywod sych dan draed, gan roi iddynt y llysenw "Whistling Sands".
    • Rhosili, Dinas Abertawe (Dinas Abertawe)

    Yn syfrdanol! Traeth Rhosili yw un o'r llun traeth yng Nghymru ac yn enwog am y 'House' yn sefyll ar ei ben ei hun uwchben y traeth. I gyrraedd y traeth ar hyd serth iawn yn ei lwybr.

    • Rhosneigr, Ynys Môn (Ynys Môn)
    Adnabyddus gogledd Cymru traeth ar gyfer hwylfyrddio, barcud syrffio, a hwylio. Ar y distyll, mae llawer o hyfryd byllau glan môr i archwilio.
    • Dinbych-Y-Pysgod, Sir Benfro, (Sir Benfro)
    Dinbych-y-pysgod traethau yn gorwedd rhwng anhygoel harbwr a gorsaf y bad achub gyda golygfeydd i'r pastel lliw sioraidd a Fictoraidd tai ar y clifftops.
     • Porth Mawr, Sir Benfro, (Sir Benfro)
     Eang a gwyllt, gyda ' n bert cymysgedd o dywod a chreigiau, Whitesands Bay cromliniau rownd yn agos i dyddewi pennaeth.
     • Ynylas, Ceredigion

     Ynyslas yn enfawr traeth ar yr Aber traeth ar afon Dyfi, yn edrych dros i'r ochr arall yr afon i Aberdyfi (gweler uchod). Golygfeydd gwych gyda golygfeydd dramatig o fynyddoedd y Cambria.

     Am FelinFach

     Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

     Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

      

     Diweddariad diwethaf y 18fed o awst 2020     Also in Blog

     FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
     FelinFach is Carbon Neutral

     Ionawr 16, 2021 3 min read

     We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

     Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

     Read More
     Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
     Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

     Ionawr 09, 2021 6 min read

     Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

     Read More
     Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
     Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

     Rhagfyr 31, 2020 5 min read

     Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

     Read More