Rhagfyr 29, 2020 3 min read

Gwely maint brenin, Gwely maint y Frenhines, Gwely maint dwbl

Pa flanced maint sy'n ffitio fy ngwely?

Mae'r cwestiynau cyffredin am welyau, gorchuddion gwely a maint blancedi a glywn yn FelinFach fel a ganlyn;

 • Pa faint yw gwely maint brenin?
 • Pa faint yw maint gwely'r Frenhines?
 • Pa faint yw maint gwely dwbl?
 • Pa faint o flancedi mewn cms yn y DU?
 • Beth yw maint blanced gwely dwbl mewn modfeddi yn y DU?
 • Pa dafliad maint neu flanced ar gyfer gwely maint brenin?
 • Beth yw maint gwelyau a blancedi'r DU?
 • Beth yw maint blanced sengl mewn modfeddi?
 • Pa faint taflu ar gyfer gwely dwbl?
 • Beth yw maint gorchudd gwely ar gyfer gwely dwbl?
 • Beth yw gorchudd gwely ar gyfer gwely maint brenin?
 • Pa faint taflu ar gyfer gwely dwbl?
 • Beth yw maint blancedi mewn cms?
 • Beth yw blanced maint dwbl mewn cms?
 • Beth yw maint taflu gwely dwbl?
 • Beth yw maint blanced gwely dwbl mewn cms?
 • Pa faint taflu ar gyfer gwely brenin?
 • Beth yw maint blanced maint brenin?
 

 Blancedi a chlustogau tapestri Cymreig - Nid oes dim yn dweud hiraeth yn fwy na blanced tapestri Cymreig eiconig Blancedi a chlustogau tapestri Cymreig - Nid oes dim yn dweud hiraeth yn fwy na blanced tapestri Cymreig goch eiconig Blancedi a chlustogau tapestri Cymreig - Nid oes dim yn dweud hiraeth yn fwy na blanced tapestri Cymru llynges eiconig 

 

Er mwyn deall yr atebion mae angen i chi wybod dau beth, beth yw maint y gwely ac yn bwysig iawn, a ydych chi am i flanced 'eistedd ar ben' gwely neu a ydych chi am iddi drapeio dros ochrau gwely?

Gofynnir i ni hefyd beth mae "drape" yn ei olygu yng nghyd-destun gwelyau a blancedi? Mae drape yn golygu'r pellter y mae blancedi yn cwympo o wyneb y gwely i'r llawr. Nid yw rhai blancedi ond yn gorwedd yn wastad ar wyneb y gwely tra bod drape arall tuag at y llawr neu hyd yn oed i'r llawr. Y gwahaniaeth yw maint y flanced sydd ei hangen i lynu i'r llawr a dim ond gorwedd ar y gwely sy'n fawr.

Edrychwch ddim pellach, gweler isod ...

Mae maint gwelyau safonol y DU fel a ganlyn;

Gwely Maint Sengl
3’0 ”x 6’3” (36 modfedd x 75) neu 90cm x 190cm,Gwely gwely- 180 x 230 cms
Gwely Maint Dwbl
4’6 ”x 6’3” (54 modfedd x 75)neu 135cm x 190cm,Gwely gwely - 230 x 230 cms
Gwely Maint y Brenin
5’0 ”x 6’6” (60 modfedd x 78)neu 150cm x 200cm,Gwely gwely - 255 x 230 cm

Er mwyn i flanced drapeio dros ochrau gwely, edrychwch ar bob maint blanced ac ychwanegwch o leiaf 24 modfedd i led y flanced. Bydd hyn yn gorchuddio oddeutu 12 modfedd dros ymyl gwely ar bob ochr.

Maint Blancedi yn Ewrop a Gogledd America

Mae nifer o wahanol faint o welyau yn Ewrop a Gogledd America a hyd yn oed mewn gwledydd fel UDA.

UDA
Twin XL 39 ”X 80” 96.5cm X 203.5cm
Llawn 54 ”X 75” 134.5cm X 190.5cm
Gwely maint y frenhines 60 ”X 80” 152.5cm X 203.5cm
Gwely maint brenin 76" X 80" 193cm X 203.5cm

 

I gael y blanced maint cywir ar gyfer eich gwely, cyfrifwch fel a ganlyn;

 • mesur top y gwely neu a dyfnder eich matres
 • os ydych am lusgo'ch blanced, ychwanegwch ddyfnder y fatres i frig mesuriadau'r gwely ac ychwanegwch 24 modfedd at led y blanced
 • os nad ydych am i'r blanced lusgo, mesurwch ben y gwely neu'r fatres a chael blanced gyda'r mesuriadau agosaf at hyn

Gwelyau Soffa

Gwelyau soffa deg i fod yn llawer ehangach na gwelyau oherwydd bod y fraich yn gorffwys. Felly gwnewch yn siŵr eich bod ond yn mesur rhan fatres y gwely soffa i gael y blanced o faint cywir

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau croen dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cymorth Cocoknits, Laine, Amirisu A Gwneud enwi ambell un!. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 29Ain Rhagfyr 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More