Mehefin 21, 2019 2 min read

Treftadaeth - Casgliad Treftadaeth

Ein Treftadaeth Casgliad yw dathlu treftadaeth Cymru, naill ai yn cofio digwyddiad neu berson a bod siâp y Wlad yr ydym wedi dod. Mae hefyd yn dathlu Cymru' diwydiant gwlân a gwehyddu hanes.

Mae'r Casgliad hwn yn cynnwys Cymru blancedi gwlân ac yn taflu sy'n cael eu gwehyddu gan ddefnyddio cnu yn dod o fewn Cymru. FelinFach yn prynu y cyfan clip oddi ar y tyddyn ac yn y broses o hyn, cnu i ein blanced neu daflu yn cael ei gwblhau yng Nghymru - pob un blanced neu daflu yn cael darddiad profi ei bod yn ddilys Cynnyrch Cymreig o 'cnu i daflu'. Mae pob un cynnyrch yn cael eu rhifo ynghyd â'i 'vintage', y flwyddyn y defaid yn cael eu clipio.  Y blancedi fydd yn y lliw naturiol y ffibr ac ar adegau efallai y byddwn yn ychwanegu swm bach o liw at y cynllun. Cliciwch i Gwlân Cymru.

Senedd - Cymru blancedi tapestri, ac yn taflu clustogau

Ein Cymru tapestri blanced a enwir Senedd(Senedd) hefyd yn rhan o Dreftadaeth hon yn amrywio. Yn dilyn datganoli yn 1997, rhoddwyd rhai pwerau wedi'u datganoli i Senedd ym mae Caerdydd. Mae hyn yn gymaint ddigwyddiad pwysig yn hanes Cymru, ein bod wedi cynnwys ef yn hwn Treftadaeth amrywiaeth.

Y Senedd. Cymru blancedi tapestri, ac yn taflu clustogau gorffen gyda blancedi stitch.

Patagonia (Gwladfa) - Alpaca brid prin gwlân

Ein taflu cyntaf yn cael ei alw'n Patagonia (Gwladfa) i goffáu ymfudo o lawer o gymunedau Cymru ar y llong Mimosa i Batagonia ym 1865. Yn 2015, tmae'n 150 mlynedd ers y mewnlifiad o ymsefydlwyr Cymreig ym Mhatagonia ei farcio gyda digwyddiadau yn yr Ariannin a Lloegr.

Mae'r Treftadaeth Casgliad yw dathlu treftadaeth Cymru, naill ai yn cofio digwyddiad, neu efallai y person a luniodd y Wlad yr ydym wedi dod. Mae hefyd yn dathlu Cymru' diwydiant gwlân a gwehyddu hanes

Dilynol taflu yn cael eu henwi Tryweryn a Cilmeri. Tryweryn yn cofio y llifogydd yn y dyffryn ger y Bala er mwyn cyflenwi dŵr i Lerpwl a Cilmeri i goffáu Llywelyn ap Gruffudd (1223-1282) - y tywysog olaf annibynnol Cymru.

Ein Cilmeri blanced yn cychwyn ei daith o gnu i'r flanced gyda 2018 Cymru Mul cnu ac yn disgwyl i chi eu cwblhau fel blanced yn yr Hydref 2019.

Tryweryn - Ryn brid Duon Cymreig a Ryeland

Tryweryn yn cofio y llifogydd yn y dyffryn ger y Bala er mwyn cyflenwi dŵr i Lerpwl.

Treftadaeth Casgliad yw dathlu treftadaeth Cymru, naill ai yn cofio digwyddiad, neu efallai y person a luniodd y Wlad yr ydym wedi dod. Mae hefyd yn dathlu Cymru' diwydiant gwlân a gwehyddu hanes

 

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More