Ebrill 14, 2020 3 min read

Dydd gŵyl Dewi yn y Gymraeg

Hapus Saint Davids Day yn y Gymraeg yn "Dydd Gwyl Dewi Hapus"! Dewi sant yw nawddsant y Cymru ac yn cael ei ddathlu ar draws y wlad ar 1st mis Mawrth. Cymru phobl o bob dros y byd i nodi diwrnod drwy wisgo un o'r ddau yn symbolau cenedlaethol. Mae'r symbolau hyn yn y cennin pedr, neu gollwng. Mae pobl cymru hefyd yn cyfarch ei gilydd gyda 'Dydd Gwyl Dewi Hapus', sy'n cyfieithu fel dydd Gŵyl Dewi hapus yn y Gymraeg.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

  

Dydd Gwyl Dewi Sant

Dydd gŵyl Dewi yn y Gymraeg yw 'Dydd Gwyl Dewi Sant', Dewi bod y fersiwn Gymraeg o'r ' seisnigedig 'David'. Blynyddol orymdaith drwy strydoedd Caerdydd yn un o nifer o ddathliadau, yn fawr a bach, sy'n digwydd ar draws y wlad.

Trefi a phentrefi cam eu hunain gorymdeithiau a chyngherddau. A bydd ysgolion yn aml yn dathlu'r achlysur gyda Eisteddfod. Mae'r Eisteddfod yn unigryw Gymreig gwyl o lenyddiaeth, cerddoriaeth a pherfformiad.

Cymraeg Cestyll a safleoedd hanesyddol yn caniatáu rhad ac am ddim ymweliadau ar Mawrth 1st. Mae hefyd yn enwog cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant gyda Cerddorfa Genedlaethol gymreig y BBC a Chorws Cymru yn ddifyr.

Pwy yw'r Saint David?

Ganwyd Dewi yn-Orllewin Cymru yn y bumed neu'r chweched ganrif, yn agos i ddinas fach ac eglwys gadeiriol sydd bellach yn dwyn ei enw.

Fel arweinydd crefyddol, St David ei barchedig am ei gweithredoedd gwyrthiol.

Yn fwyaf enwog, ei fod yn dweud ei fod yn achosi i'r ddaear godi o dan ei draed ei hun pan yn pregethu i dorf fawr, yn gorchymyn bod y rhai sy'n sefyll yn y cefn a allai yn well yn gweld ac yn clywed ei bregethu.

Fel rhan o wyrth, white dove a fyddai'n ddiweddarach yn dod yn ei arwyddlun, yn dod i orffwys ar ei ysgwydd. Yr eglwys wedi ei hadeiladu ar ben y twmpath yn yr hyn sy'n awr yn y pentref Llanddewi Brefi yn sir Gaerfyrddin.

Dewi sant y credir i wedi bod yn byw am dros gant o flynyddoedd tan ei farwolaeth ar 1st o Fawrth 589. Ar ei wely angau, St David yn dweud ei fod wedi pregethu 'Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd'. Mae'r geiriau hyn yn dal i fod yn dysgu i'r plant ar ddydd Gŵyl Dewi yn y Gymraeg. Yn syml, mae'n cyfieithu fel 'gwneud y pethau bychain mewn bywyd' ac yn ffurfio rhan o y geiriau olaf i ei ddilynwyr i 'fod yn llawen, cadw'r ffydd a gwneud y pethau bach nad ydych wedi clywed a gweld yn fy oes'.

Ychydig o Ddinas Tyddewi

Mae dinas Tyddewi ar ben gorllewinol sir Benfro. Ei fod yn y ddinas leiaf ym Mhrydain, yn gartref i'r eglwys gadeiriol enwog sy'n ymroddedig i Gymru nawddsant.

Y cysegr yn dyddio i'r ddeuddegfed ganrif ac yn cael ei ystyried fel y mwyaf sanctaidd y safle yng Nghymru gyfan.

Ei bwysigrwydd yn ystod y canol oesoedd oedd y cyfryw, y Pab Calixtus II datgan bod dwy bererindod i'r safle yn cyfateb i un pererindod i Rhufain, tra roedd tair pererindod yn gyfwerth ag un daith i Jerwsalem.

Y doethineb a dylanwad David, Cymru nawddsant, yn rhychwantu bron i bymtheg mlynedd. Mae ei etifeddiaeth yn parhau i dyfu ac yn ysbrydoli cenedlaethau newydd o mae dynion a menywod Cymru yn fodern ac yn hyderus Nghymru.

Ar gyfer y nesaf 1st mis Mawrth, 'Dydd Gwyl Dewi Sant Hapus', dydd gŵyl Dewi yn y gymraeg wrth gwrs.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 23 Medi 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More