Awst 01, 2020 2 min read

St Davids Day - 10 Ffeithiau Diddorol

Felly pryd mae Dydd Gŵyl Dewi? Yma yng Nghymru ar y 1af o mis Mawrth byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, a oedd yn coffáu pen-blwydd Dewi Sant farwolaeth yn 589 OC.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Yn ddiddorol, mae arolwg ar gael gan CADW (Mae CADW yn gyfrifol yng Nghymru am warchod adeiladau hanesyddol a strwythurau, tirluniau a safleoedd treftadaeth) yn awgrymu bod yn rhyfeddol o uchel nifer yr oedolion yng Nghymru nad ydynt yn gyfarwydd pam fod y wlad yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, sy'n peri i ni yn FelinFach i ddatgelu 10 ffeithiau diddorol am ein Noddwr.

  1. David daeth yn fynach fel oedolion ifanc a sefydlodd fynachlog o gwmpas y flwyddyn 560. Y gwreiddiol mynachlog safle bellach yn gartref i Eglwys Gadeiriol Tyddewi a llys yr Esgob Tyddewi.
  1. Dewi sant Cymreig oedd yn esgob Tyddewi yn ystod y 6ed ganrif.
  1. St Davids ei ddylanwad nid yn gyfyngedig i Gymru. Yr oedd yn ffigwr dylanwadol, yn lledaenu Cristnogaeth ar y cyfandir.
  1. Ef yw Nawddsant Cymru.
  1. Dewi oedd yn llysieuwr! Y Rheol Fynachaidd Dewi Sant yn argymell y mynachod wedi i aredig caeau eu hunain heb gymorth, a rhaid i yfed dŵr yn unig, ac yn bwyta, dim ond bara. Roedd yn byw bywyd syml ac ymarfer ymatal, hyrwyddo cig rhad ac am ddim cwrw a ddeiet rhad ac am ddim!
  1. Cofnodion yn honni bod Dewi farw ar y 1af o Fawrth yn 589 OC. Ei ddyddiad geni yn ansicr gydag awgrymiadau amrywio o 462 i 512, ond si wedi ei fod dros 100 oed!
  1. Credir bod yn ystod brwydr yn erbyn y Sacsoniaid, St David yn awgrymu ei holl filwyr i wisgo cennin yn eu hetiau fel y gallent yn hawdd gwahaniaethu eu hunain rhag y gelyn. A dyna pam mae'r genhinen daeth yn symbol Cymru a Dydd Gŵyl Dewi.
  1. Mae David wedi ddinas a enwyd ar ei ôl! Gall y ddinas leiaf ym Mhrydain, ond Tyddewi yn gartref i Eglwys Gadeiriol Tyddewi ac amcangyfrifir bod poblogaeth o 1600.
  1. Enwog geiriau olaf.... yn ôl cofnodion y geiriau olaf i ei ddilynwyr cyn ei farwolaeth yn meddwl i wedi bod yn: "Bod yn llawen, cadw'r ffydd a gwneud y pethau bach nad ydych wedi clywed a gweld i mi wneud."Ac hyd y dydd hwn yn dal i fod yn adnabyddus ymadrodd yng Nghymru
  1. Y cyfieithiad Cymraeg o "Hapus Dydd Gŵyl Dewi" yw "Dydd Gŵyl Dewi Hapus".

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiol wedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, Cymru blancedi gwlân ac yn taflu sy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiol llaw lliwio edafedd cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr y Ymgyrch dros Wlân, Byd-Eang Cymru a Rhyngwladol Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddariad diwethaf y 18fed o awst 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More