Chwefror 25, 2020 4 min read

Dathlu Dydd Gwyl Dewi yn St David’s

 

Blogiau Cysylltiedig Eraill

  

Hanfodion Dydd Gwyl Dewi

Cwestiwn Ateb
Pryd mae Dydd Gŵyl Dewi? Mawrth 1af bob blwyddyn. Yn 2020 mae ar ddydd Sul 1af Mawrth.
Pa bryd y ganwyd Sanwi? Ni wyddys union ddyddiad ei eni, ond cred boblogaidd yw iddo gael ei eni tua'r flwyddyn 500. Yn ôl y stori, cafodd ei eni ar glogwyn yn Sir Benfro yn ystod storm fellt a tharanau. Mae man ei eni wedi'i nodi gan adfeilion capel Non a dywedir bod gan ffynnon sanctaidd gyfagos bwerau iachâd.
Pam mae Cymru yn dathlu Dydd Gwyl Dewi? Dewi Sant oedd Nawddsant Cymru a fu farw ar 1 Mawrth 589 OC. Mae'n ddiwrnod Cymru ei hun yn y calendr blynyddol. Fodd bynnag, itan y 18fed ganrif y daeth Dydd Gŵyl Dewi yn ddiwrnod dathlu cenedlaethol yng Nghymru.
Beth sydd a wnelo cennin Pedr â dathliadau Dydd Gŵyl Dewi? Yn yr amseroedd presennol, mae dathliadau traddodiadol yn cynnwys gwisgo cennin Pedr a chennin, symbolau cydnabyddedig Cymru a Sant Dafydd yn y drefn honno.
Beth yw Dydd Gwyl Dewi Hapus yn Gymraeg? Dydd Gwyl Dewi hapus
Beth yw Sant Dafydd yn Gymraeg? Dewi Sant - dinas Dewi Sant yw Tŷ Ddewi.
Beth sy'n digwydd ar Ddydd San Dafydd? Ym mhrif ddinas Cymru, Caerdydd, aCynhelir gorymdaith Diwrnod Cenedlaethol Dewi Sant gyda llawer o berfformiadau cyffrous gan ddreigiau a grwpiau theatr. Y dyddiau hyn nid yw Dydd Gwyl Dewi yn cael ei ddathlu ledled y byd yn unig.
Beth sy'n digwydd yn ninas Tyddewi ei hun? St David’s neu Dy Ddewi yw’r ddinas leiaf yn y DU gydag amcangyfrif o boblogaeth o 1,800. Nid yw'r dathliadau'n cael eu cynnal gan hanner ac nid dim ond ar un diwrnod ond maent yn cynnwys digwyddiadau amrywiol, fel arfer wedi'u gwasgaru dros gyfnod o bythefnos.

 

Nid yw Dydd Gŵyl Dewi yn wyliau cyhoeddus yng Nghymru er bod yna lawer sy'n ymgyrchu iddo fod yn wyliau. O ganlyniad mae sefydliadau cyhoeddus fel ysgolion, llyfrgelloedd, swyddfeydd y llywodraeth ac ati i gyd ar agor. Mae bron pob busnes ar agor er bod rhai yn penderfynu rhoi diwrnod i ffwrdd i'w staff ar gyfer diwrnod cenedlaethol Cymru, Dydd Dewi Sant, Nawddsant Cymru.

Fodd bynnag, mae'n ddiwrnod o ddathlu felly bydd gan gynifer o ysgolion, sefydliadau a hyd yn oed fusnesau raglen arbennig ar gyfer y diwrnod. Mae gan rai pentrefi a threfi orymdeithiau arbennig felly mae'n bosibl y bydd rhywfaint o aflonyddwch lleol i draffig neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Cefndir

Dewi Sant yw Nawddsant Cymru ac ar 1st Mawrth bob blwyddyn yw diwrnod gwledd Sant Dafydd, sy'n coffáu pen-blwydd marwolaeth Sant Dafydd yn 589 OC. Mae'r wledd wedi'i dathlu'n rheolaidd ers canoneiddio David yn y 12fed ganrif (gan y Pab Callixtus II), er nad yw'n wyliau cenedlaethol yng Nghymru nac yn y DU. Mae diffyg gwyliau cenedlaethol yng Nghymru, pan fo cyfwerth yn yr Alban ac Iwerddon yn destun siom fawr er gwaethaf cefnogaeth ysgubol y cyhoedd.

Dathliadau Byd-eang Dydd Dewi Sant

Yn yr amseroedd presennol, mae dathliadau traddodiadol yn cynnwys gwisgo cennin Pedr a chennin, symbolau cydnabyddedig Cymru a Sant Dafydd yn y drefn honno a gorymdeithiau mawreddog mewn trefi a dinasoedd mawr yng Nghymru. Ym mhrif ddinas Cymru, Caerdydd, a Dydd Gwyl Dewi yn UDAMae gorymdaith Diwrnod Cenedlaethol Dewi Sant yn cael ei chynnal bob blwyddyn, gyda llawer o berfformiadau cyffrous gan ddreigiau a grwpiau theatr. Y dyddiau hyn nid yn unig y mae Dydd Gwyl Dewi yn cael ei ddathlu yng Nghymru ond ledled y byd. Os chwiliwch ar y rhyngrwyd am “St David’s Society”, fe welwch nhw ledled y byd. Fodd bynnag efallai bod y dathliadau mwyaf ingol yn ninas fechan St David’s ei hun.

Tra bod llawer o bobl yn nodi Dydd Gwyl Dewi ar 1 Mawrth trwy wisgo cennin neu gennin Pedr, mae'n dod yn fwy a mwy poblogaidd hedfan baner Dewi Sant (wrth ymyl baner enwog y Ddraig Gymreig), sy'n cynnwys croes felen ar gefndir du.

Baner Tyddewi - Dydd Gwyl Dewi Sant - Nawddsant Cymru

Dathlu Dydd Dewi Sant, yn St David’s

St David’s neu Dy Ddewi yw’r ddinas leiaf yn y DU gydag amcangyfrif o boblogaeth o 1,800. Mae'n gartref i Eglwys Gadeiriol St David's fyd-enwog. Rhoddwyd statws dinas i St David’s mor bell yn ôl ag yn yr 16eg ganrif, ond collwyd y statws hwnnw ym 1886. Nid tan 1994 y cafodd statws y ddinas ei adfer yn haeddiannol i St David’s ac unwaith eto daeth yn ddinas leiaf y DU. Yma yn St David’s, ni wneir dathliadau gan hanner ac nid dim ond ar un diwrnod ond maent yn cynnwys amrywiaeth gyfan o ddigwyddiadau gwahanol ac amrywiol, fel arfer wedi’u lledaenu dros gyfnod o bythefnos yn hytrach nag un diwrnod.

Mae’r prif ddigwyddiad wrth gwrs ar Ddydd San Dafydd ei hun gyda negeseuon ffurfiol yn cael eu hanfon i’r Senedd (Senedd Cymru), Bendith yr Esgobion, chwarae’r Anthem Genedlaethol, pâl llawn o ganu cloch a’r gwasanaethau cadeirlan amrywiol. Yn ystod y dathliad pythefnos mae yna lawer o ddigwyddiadau amrywiol yn amrywio o ffenestr y siop sydd wedi'i gwisgo orau a chystadlaethau Cawl Dydd Gŵyl Dewi, i hanner marathon ar lwybr arfordirol Sir Benfro. A bod yn Gymru, mae rygbi, cystadleuaeth rygbi fach yn y clwb rygbi a gorymdeithiau beic modur vintage. Rhestrir yr ystod lawn o ddigwyddiadau ar y wefan http://stdavidsinfo.org.uk/.

Gorymdeithiau Dydd DewiMae dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn digwydd yng Nghymru a'r byd drosodd ar 1st Mawrth bob blwyddyn. Ond os ydych chi am weld sut mae’r dathliadau’n cael eu trefnu dros gyfnod o bythefnos, yna dinas fach St David’s ei hun yw’r lle i ymweld ag ef.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân a thafliadau o Gymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch dros Wlân, Cymraeg Byd-eang a Cymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More