Ebrill 24, 2020 3 min read

Sosban Fach - Cân Gymraeg enwog

Cân Gymraeg fer, draddodiadol yw Sosban Fach ond mae wedi dod yn un o enwocaf Cymru. Yn union fel gyda chân Gymraeg enwog arall, Calon Lan, mae bron bob amser yn cael ei chanu yn yr iaith Gymraeg, beth bynnag yw'r achlysur.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Mae'r gân yn seiliedig ar eiriau a ysgrifennwyd gan Richard Davies, a elwir hefyd yn Mynyddog, ym 1873 fel rhan o'i gânRheolau yr Aelwyd("Rheolau'r cartref"). Yn ddiweddarach ym 1895 cyfansoddodd Talog Williams, cyfrifydd o Dowlais yn Sir Forgannwg, y gân sy'n boblogaidd heddiw trwy ddiwygio pennill gwreiddiol Mynyddog ac ychwanegu pedair pennill newydd. Cyfansoddwyd yr alaw ar gyfer y ‘geiriau newydd’ gan y Parchedig D.M. Davies. Gyda'i gilydd, ac yn rhyfeddol o syndod, mae'r gân yn disgrifio helyntion gwraig tŷ aflonyddu.

Mae Sosban Fach wedi cael ei fabwysiadu gan Gymry ac yn cael ei ganu mewn ysgolion, neuaddau cyngerdd a digwyddiad cerddoriaeth fyw arall ond hefyd gan gefnogwyr rygbi. gadael sosbenni yn hongian o byst rygbi (darllenwch ymhellach i ddysgu mwy). Er bod Sosban Fach yn cael ei ganu â brwdfrydedd yng ngemau rhyngwladol Rygbi Cymru, mae ei gysylltiad enwocaf â thimau rygbi Llanelli neu Scarlets. Gellir gweld Sosbans ar ben y pyst gôl ym Mharc Stradey ac yn fwy diweddar ym Mharc y Scarlets, stadiwm cartref timau Llanelli.

Sosban Fach - Cymraeg

Mae bysiau Meri-Ann wedi gadael,
A Dafydd y gwasanaethaeth yn iach.
Croen baban yn y crud yn crio,
A rhydd gath wedi sgrapo Joni bach.

Sosban fach yn berwi ar y tân,
Sosban fawr yn berwi ar y cymaint,
A rhydd gath wedi sgrapo Joni bach.

Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
A gwt ei grys e mas.

Mae bysiau Meri-Ann yn ôl,
A Dafydd y seirbhe yn ei fedd;
Faire baban yn y crud wedi allan,
A rhydd gath wedi huno amgylchedd hedd.

Sosban fach yn berwi ar y tân
Sosban fawr yn berwi ar y cwmni
A rhydd gath wedi huno amgylchedd hedd.

Sosban Fach - Saesneg

Mae Mary-Ann wedi brifo ei bys,
Ac nid yw Dafydd y gwas yn dda.
Mae'r babi yn y crud yn crio,
Ac mae'r gath wedi crafu Johnny bach.

Mae ychydig o sosban yn berwi ar y tân,
Mae sosban fawr yn berwi ar y llawr,
Ac mae'r gath wedi crafu Johnny bach.

Dai bach y milwr,
Dai bach y milwr,
Dai bach y milwr,
Ac mae cynffon ei grys yn hongian allan.

Mae bys Mary-Ann wedi gwella,
A Dafydd y gwas sydd yn ei fedd;
Mae'r babi yn y crud wedi tyfu i fyny,
Ac mae’r gath yn ‘cysgu mewn heddwch’.

Mae ychydig o sosban yn berwi ar y tân,
Mae sosban fawr yn berwi ar y llawr,
Ac mae’r gath yn ‘cysgu mewn heddwch’.

Adnod wreiddiol gan Mynyddog

Panosgo yr aelwyd yn i'n,
A'r anwyd yn dyfod o'r ydym;
Pan solaso ​​y trwyn bron a rhewi
A'r winrew ar fysedd y traed;
Pan fo Catherine Ann wedi briwio
A Dafydd y gwasanaethaeth yn iach,
A'r babi yn nadu a chrio
A'r gath wedi crafu John Bach:
Drwm broc i'r tân,
A chanwch amhrán
I hwy'r cwerylon o'r aelwydaeth.

("Pan fydd yr aelwyd yn oeri / A'r gwaed yn rhedeg yn oer; / Pan fydd y trwyn bron wedi rhewi / A bysedd y traed yn rhewi; / Pan mae Catherine Ann yn brifo / A Dafydd nid yw'r gwas yn iach, / Ac mae'r babi yn udo ac yn crio / Ac mae'r gath wedi crafu John bach: / Rhowch bren ar y tân / A chanu cân / I gadw ffraeo i ffwrdd o'r aelwyd deg ")

Fach Sosban - Y Wladfa (Patagonia)

Cafodd pennill ei "ddadorchuddio" ym Mhatagonia, wedi'i ganu gan ddisgynyddion ymsefydlwyr o Gymru ac mae'n dilyn yr ail bennill gwreiddiol:

Fe gladdwyd y gathata lle doniol,
Mewn bocs neacht allan Nain ynio'n cychwyn,
A dodwyd ei chorffledd beddrod,
A'r band yn oed y death-march
Pan fyddo'r aelwyd yn oeri,
A'r ano yn dyfod o'r gwaed.

("Claddwyd y gath mewn lle doniol / In a box where Granny kept starch / Her body was placed in a grave / And the band is playing the death march.")

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddarwyd Ddiwethaf 16eg Mehefin 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More