Awst 04, 2020 5 min read

Rygiau Croen Defaid - Clasur bythol

Cyflwyniad

Rygiau croen dafad yw un o rygiau mwyaf moethus ac eiconig y byd a nhw yw'r pen draw o ran cysur a harddwch. Bydd eu nodweddion hyfryd yn ychwanegu cynhesrwydd, lliw a gwead i unrhyw ystafell. Waeth pa mor aml y mae tueddiadau yn newid ar y farchnad dylunio mewnol, nid yw'r clasur bythol hwn byth yn mynd allan o arddull. Mae dylunwyr mewnol ledled y byd yn ffafrio rygiau croen dafad. Maent yn eithriadol o glyd a chyffyrddus. Maent hefyd yn adnabyddus am eu hymddangosiad hyfryd a'u gwead moethus, trwchus - mae'r rygiau hyn yn ddiymdrech chwaethus, yn gynnes ac yn glyd. P'un a yw'ch cartref yn draddodiadol neu'n gyfoes, bydd ryg croen dafad yn opsiwn chic, chwaethus.

Mae cartrefi eu tu mewn a'u ffasiynau mewn addurn yn newid, weithiau'n rheolaidd. Yn ffodus, mae rygiau croen dafad yn sicr o oroesi newidiadau lluosog gyda thueddiadau tu mewn cartref. Ni waeth pa mor aml rydych chi'n bwriadu ailaddurno, ni fydd rygiau croen dafad ffasiynol byth yn mynd allan o arddull. Mae rygiau croen dafad yn gynnyrch naturiol a fydd, os cânt ofal priodol a lliw haul yn ofalus, yn para am oes.

Rygiau croen dafad o FelinFach

Mae ein rygiau croen dafad moethus yn cael eu dewis â llaw am eu lliwiau naturiol, eu marciau yn y cnu ac am eu meddalwch a'u cosni i gyffwrdd. Mae pob cnu defaid yn unigryw a bydd rhai amrywiadau yn y lliw ac yn benodol, y marciau ar gnu defaid Jacob - ni fydd smotiau brown tywyll enwog Jacob yn yr un lle ar bob dafad! Mae mân amrywiadau mewn lliw a marciau cnu yn rhan o harddwch bod yn berchen ar gynnyrch croen dafad naturiol 100% wedi'i wneud â llaw!

Yn ddieithriad, mae ein croen dafad yn grwyn a cnu perffaith perffaith, 100% naturiol - nid ydynt yn cael eu ‘cynhyrchu’ na’u gwnïo gyda’i gilydd o ddarnau â deunyddiau synthetig eraill. Nid ydym yn cynnig 'rygiau croen dafad faux' nac unrhyw rygiau artiffisial, sydd wedi'u lliwio neu eu cannu. Nid yw ein rygiau croen dafad ar gael mewn unrhyw allfeydd manwerthu eraill fel IKEA neu Dunhelm!

Byddant yn gwneud ryg gwych ar gyfer lloriau, soffas neu gallant wella'r addurn mewn unrhyw ystafell yn eich cartref. Yn ychwanegol at eu prif ddefnydd fel ryg traddodiadol, mae yna amrywiaeth helaeth o ffyrdd eraill y gallant ychwanegu'r cyffyrddiad arbennig hwnnw i'ch cartref. Er enghraifft, gellir defnyddio croen dafad sengl fel bathmat moethus neu ei roi o dan ddesg mewn swyddfa gartref neu astudiaeth. Defnydd poblogaidd arall ar gyfer rygiau o'r fath yw fel haen ychwanegol o gynhesrwydd ar wely neu i orchuddio wrth ymlacio ar gadair neu soffa hawdd. Yn y pen draw, dim ond eich dychymyg y mae'r ffyrdd y gall rygiau o'r math hwn ychwanegu swyn i'ch cartref wedi'u cyfyngu.

Lliwiau Rygiau Croen Defaid

Mae rygiau croen dafad bellach ar gael mewn amrywiaeth bron yn amhosibl o liwiau. Yn FelinFach dim ond croen dafad yr ydym yn ei stocio yn eu lliwiau naturiol - nid ydym yn lliwio nac yn cannu ein cnu.

  • 'Gwyn' naturiol - ‘off white’, ifori neu hufen, lliw traddodiadol mwyafrif y defaid yn y byd. Nid ydyn nhw'n 'Gwyn' - byddai cyflawni cnu gwyn yn annaturiol a byddai angen cannu helaeth - nid ydym yn lliwio nac yn cannu ein rygiau croen dafad.
  • Cnu defaid brid prin fel Jacob gyda'r smotiau brown tywyll eiconig a siapiau eraill
  • Gwyn Naturiol gydag uchafbwyntiau lliw naturiol (heb ei liwio'n artiffisial) fel arfer lliwiau coffi neu lwyd

Canllaw Maint

Mae rygiau croen dafad bellach ar gael mewn amrywiaeth eang o feintiau ond yn wahanol i'r mwyafrif o rygiau llawr eraill, nid ydyn nhw o siâp unffurf, boed yn sgwâr, yn betryal neu'n grwn. Mae'r croen dafad sengl, fodd bynnag, yn parhau i fod y ffefryn erioed ymhlith llawer. Er mai'r ryg croen dafad sengl yw'r dewis poblogaidd o hyd, mae rygiau croen dafad dwbl, rygiau croen dafad cwad (pedair cnu wedi'u gwnïo gyda'i gilydd) a meintiau mwy hefyd ar gael. Rydym yn mesur ein rygiau o'r pwyntiau hiraf ac ehangaf ar yr ochr ffwr (nid yr ochr isaf swêd) gan mai dyma sut y bwriedir eu gweld. Gan fod croen dafad naturiol yn wahanol, gall y lliwiau, y patrymau, y siapiau a'r union feintiau amrywio ychydig hyd at 10% o'r rhai a ddangosir ar y wefan.

Ar hyn o bryd mae gennym rygiau croen dafad ar gael mewn maint cnu sengl, dwbl (dwy gnu wedi'u gwnïo gyda'i gilydd ochr yn ochr) a Chwad (dwy gnu dwbl wedi'u gwnïo gyda'i gilydd ochr yn ochr.

Glanhau Ryg Croen Defaid a Gofal Cyffredinol

Mae rygiau croen dafad yn hynod o wydn ac yn gwisgo'n galed a gydag ychydig o ofal a sylw gallant fod yn ychwanegiad hyfryd i'ch cartref am flynyddoedd lawer i ddod. Er y gellir golchi croen dafad ar beiriant gwlân ysgafn gyda glanedydd gwlân arbenigol, argymhellir glanhau sych yn broffesiynol.

Nid ydym yn argymell peiriant golchi croen dafad - os yn bosibl golchwch eich croen dafad. Os oes angen i chi ei olchi â pheiriant, defnyddiwch gylch golchi gwlân ar dymheredd isel iawn, heb fod yn boethach na 30 gradd, gan ddefnyddio siampŵ gwlân arbenigol. Peidiwch â defnyddio powdrau golchi biolegol, powdrau sebon, naddion sebon neu gyflyrwyr. Hefyd, peidiwch â defnyddio unrhyw gannydd na golchwch y rygiau mewn dŵr poeth. Yn olaf, peidiwch â sychu eu sychu na'u sychu ar reiddiadur.

Sychwch yn naturiol bob amser, i ffwrdd o unrhyw wres uniongyrchol a golau haul uniongyrchol. Ar ôl i'ch ryg croen dafad sychu'n llwyr, rhowch ysgwyd da iddo a brwsio arall.

Cyrchu a Ffermio Defaid

Mae ein holl rygiau croen dafad wedi'u gwneud o ddefaid a anwyd, a fagwyd ac a ffermir yn y DU mewn amgylcheddau pori awyr agored naturiol. Nid ydym yn mewnforio defaid ar gyfer gwneud rygiau croen dafad. Mae ein croen dafad Prydeinig yn sgil-gynnyrch y diwydiant ffermio, diwydiant sydd â rhywfaint o'rsafonau uchaf lles anifeiliaid yn y byd. Y defaid hynnad ydynt yn cael eu bridio na'u ffermio i gynhyrchu rygiau croen dafad yn unig.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Diweddarwyd ddiwethaf ar 12 Awst 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More