Awst 06, 2019 2 min read

Cyfarwyddyd Gofal

Edafedd

Mae hwn yn gynnyrch wedi'i grefftio â llaw ac felly mae'n bosibl bod gwahaniaethau cysgodol rhwng ysgerbydau. Argymhellir newid yr ysgerbwd bob ychydig resi er mwyn osgoi stripio lliw neu gysgod.

Argymhellir bod pob edafedd yn cael ei olchi â llaw gyda glanedydd niwtral o pH mewn dŵr oer gyda'r cynnwrf lleiaf. Gall llifyn naturiol fod yn sensitif i pH sy'n golygu oherwydd asidedd neu alcalinedd mewn rhai glanedyddion arferol byddai'r lliw edafedd yn cael ei addasu neu ei newid. Dyma hefyd pam na ddylech fyth rinsio edafedd neu ffabrig wedi'i liwio'n naturiol â finegr, a gredir ar gam fel ffordd o osod lliw gan y byddai hyn hefyd yn arwain at newid lliw.

Weithiau gall fod ychydig o waedu lliw, rydyn ni'n rinsio'r edafedd a'r ffabrig yn drylwyr yn y stiwdio ond weithiau gall sgerbwd neu sgarff lithro trwyddo. Rydym yn argymell y dylid golchi'ch edafedd neu'ch ffabrig yn unigol ar gyfer yr ychydig olchion cyntaf. Os bydd hyn yn digwydd mae'n ormod o liw ac ni ddylid effeithio ar y lliw.

Blancedi

Fe allech chi sylwi ar lanhau'ch blanced neu daflu gyda lliain meddal a dabbio. Ar gyfer glanhau sych glân dyfnach yw'r driniaeth a argymhellir. Hyd yn oed pe bai'n cael ei olchi â llaw byddai pwysau'r flanced wrth ei hongian i sychu yn ystumio ac yn ymestyn y siâp.

Sgarffiau

Oherwydd natur grefftus ein sgarffiau, mae amrywiadau, smotiau bach a lliw anwastad bach yn normal ac yn ddisgwyliedig.

Gellir golchi sgarffiau wedi'u lliwio â llaw â glanedydd niwtral o pH mewn dŵr oer (gyda'r cynnwrf lleiaf os yw eich sgarff yn wlân) rydyn ni'n defnyddio Soak. Gall llifyn naturiol fod yn sensitif i pH sy'n golygu oherwydd asidedd neu alcalinedd mewn rhai glanedyddion arferol byddai'r lliw edafedd yn cael ei addasu neu ei newid. Dyma hefyd pam na ddylech fyth rinsio edafedd neu ffabrig wedi'i liwio'n naturiol â finegr, a gredir ar gam fel ffordd o osod lliw gan y byddai hyn hefyd yn arwain at newid lliw.

Ruanas

Gallwch chi weld yn lân fel y blancedi gwlân os oes gennych chi gamwedd! Fel arall, argymhellir Glanhau Sych.Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More