Chwefror 26, 2020 3 min read

Portmeirion Villlage, Gogledd Cymru

Cyflwyniad

Portmeirion (weithiau yn cam-sillafu fel Portmerion) yn dwristiaid pentref yn sir Gwynedd, Gogledd Cymru. Mae wedi ei leoli ychydig y tu allan i'r Parc Cenedlaethol Eryri, yn agos i bentrefi a threfi Penrhyndeudraeth, Minfford ac Porthmadog gyda golygfeydd mawreddog dros afon Ddwyryd. Prynwyd y cwmni gan Syr Clough Williams-Ellis ym 1925.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Portmeirion Pensaernïaeth

Pentref Portmeirion yn y dylunio ffolineb ei sylfaenydd, y pensaer Syr Clough Williams-Ellis. Ei weledigaeth greadigol ar gyfer bentir preifat ar arfordir Eryri, gan ddangos sut pensaernïaeth a natur yn gallu byw gyda'i gilydd, yn dod o hyd i amlygiad corfforol mewn pentref Portmeirion. Clough a gafwyd yn yr anialwch safle yn 1925 ac ymroddedig ei fywyd i adeilad bach pentref Eidalaidd, gan dynnu yn drwm ar y ffasadau lliw o Portofino am ysbrydoliaeth.

Portmeirion - Barn yr adeiladau oddi wrth y Sgwâr Canolog

Roedd yn gosod allan i achub adeiladau clasurol rhag cael eu dymchwel, gan arwain at Clough disgrifiad Portmeirion fel "cartref ar gyfer gostwng ar adeiladau". Clough yn parhau gyda datblygiad Portmeirion drwy gydol ei fywyd gyda yr adeilad parhaus yn y cyfnodau tan 1976. Clough bu farw yn 1978, ond mae ei etifeddiaeth yn parhau gyda'r adeiladau fel y Pafiliwn Gothig, Bryste Colonâd a Hercules Neuadd, i gyd yn dathlu ei arwyddair: "Goleddu'r y Gorffennol, Harddu'r Presennol, Adeiladu ar gyfer y Dyfodol"

Yr arddulliau pensaernïol yr adeiladau yn amrywio o gelf a Chrefft i gerddoriaeth Glasurol i Baróc, paentio mewn pastel arlliwiau, o amgylch yn adlewyrchu pwll a canolog lawnt. Clough yn cynnwys elfennau gwreiddiol adfeilion a darnau o hachub adeiladau i mewn i'w dyluniadau, gan gynnwys llawer o gwahanol arddulliau. Ymhlith pethau eraill Clough a elwir yn y pentref ei "cartref ar gyfer gostwng adeiladau", ac mae'r tiroedd helaeth yn frith o ffolinebau, cerfluniau, a phyllau addurnol i gyd yn rhan o ei "opera ysgafn" tuag at pensaernïaeth.

Portmeirion - Afon Golygfeydd

Portmeirion Coetiroedd a Thiroedd

Pentref Portmeirion yn cael nid yn unig yn yr haf y gyrchfan. 130 erw safle, gosod yng nghanol coetiroedd ac yn ofalus gerddi taclus, yn cynnig rhai o'r golygfeydd mwyaf godidog yng Nghymru – hudol ar gyfer y lliwiau'r hydref ac yn hardd yn dal ar y bore yn y gaeaf. Y micro-hinsawdd y penrhyn hefyd yn amddiffyn rhag y gwaethaf y rhew y gaeaf.

Cymryd hyfryd 40-munud o gerdded drwy'r Gwyllt coetir i archwilio gwyllt yn yr ardd ei gynllunio gan y garddwr Caton Haigh, awdurdod ar Jac y coed a phlanhigion egsotig. Mae'r llwyni rhododendron, asaleas a magnolia yn dod â gweadau newydd pob tymor. Edrychwch allan am y Ci yn y Fynwent, a sefydlwyd gan gyn-denant y manor house, Mrs Adelaide Haig, lle mae llawer o Portmeirion anifeiliaid anwes wedi eu claddu yn ystod y ganrif ddiwethaf. Ecsentrig lady of the manor a ffefrir cŵn i bobl a ddefnyddir yn y Beibl i ddarllen at ei anifeiliaid anwes. O fewn y coetir ar dir ychydig y tu allan i'r pentref, mae rhai olion castell canoloesol sydd wedi bod yn hysbys amrywiol dros hanes fel Castell Deudraeth, Castell Gwain Goch a Chastell Aber Iâ). Mae hyn yn y castell a gofnodwyd gan Gerallt gymro ym 1188.

Portmeirion ar y Teledu ac mewn Ffilmiau

Pentref Portmeirion yn fyd enwog pan oedd yn ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer hyfryd y 1960au ar DELEDU Prydain clasur cwlt "Y Carcharor," ac hyd y dydd hwn, yn dal yn cynnal Carcharor penwythnos bob blwyddyn. Mae'r pentref wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer ffilmiau neu deledu, gan gynnwys

  • Perygl Dyn
  • Doctor Who
  • Dinesydd Smith
  • Traed Oer

... a llawer o rai eraill.

Aros ym Mhortmeirion

Mae'n ychwanegu at ei threftadaeth bensaernïol, ei lleoliad trawiadol a'i gerddi is-drofannol, mae gan Portmeirion ddau westy trawiadol a bythynnod hunanarlwyo, nifer o siopau, caffis a bwytai a gelateria Eidalaidd dilys! Lleolir y prif westy ar lannau afon Dwyryd gyda golygfeydd ysblennydd o'r aber a'r llall, lleolir Castell Deudraeth ym mron y pentref.

Portmeirion - Golygfeydd dros yr afon Dwyryd aber o'r gwesty sail

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni, Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Diweddarwyd Ddiwethaf 29 Chwefror 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More